Jak dodać członków do grupy w SharePoint

SharePoint Online to popularna platforma do współpracy, z której korzysta ponad 200 milionów użytkowników. Jego celem jest przede wszystkim zarządzanie zdigitalizowanymi dokumentami. Funkcja grupy SharePoint zapewnia administratorom skrót do przyznawania wielu użytkownikom tych samych poziomów uprawnień do zawartości i witryn. Jeśli potrzebujesz wiedzieć, jak dodać użytkowników do grupy programu SharePoint, opisaliśmy kroki w tym artykule.

Omawiamy również, jak dodawać członków zewnętrznych do grupy, jak rozwiązywać problemy – jeśli masz problemy z dodawaniem członków zewnętrznych. Ponadto omówimy kilka innych wskazówek dotyczących zarządzania grupami dotyczących korzystania z usługi SharePoint Online za pośrednictwem systemów Windows i macOS.

Jak dodać członków grupy w SharePoint?

Poniższe kroki wymagają uprawnień do tworzenia grup i zarządzania nimi. Aby dodać członków do grupy za pomocą systemu Windows 10:

 1. Uruchom SharePoint Online, a następnie uzyskaj dostęp do swojego projektu lub witryny.

 2. Kliknij „Udostępnij”.
 3. Alternatywnie, jeśli opcja „Członkowie” jest widoczna, wybierz ją, a następnie „Dodaj członków”.

 4. Wpisz nazwy lub adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać do grupy, w polu tekstowym „Wprowadź nazwy, adresy e-mail lub Wszyscy”.

 5. Nazwiska pojawią się w polu potwierdzenia poniżej; kliknij użytkownika, aby dodać go do skrzynki.

 6. Powtarzaj kroki 3 i 4, aż wszyscy użytkownicy, których chcesz dodać, zostaną dodani.
 7. Jeśli chcesz dołączyć notatkę do zaproszenia, wybierz „Dołącz osobistą wiadomość do tego zaproszenia”.
 8. Następnie wybierz „Udostępnij”.

Aby dodać członków do grupy przy użyciu systemu macOS:

 1. Uruchom SharePoint Online, a następnie uzyskaj dostęp do swojego projektu lub witryny.

 2. Kliknij „Udostępnij”.
 3. Alternatywnie, jeśli opcja „Członkowie” jest widoczna, wybierz ją, a następnie „Dodaj członków”.

 4. Wpisz nazwy lub adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać do grupy w polu tekstowym „Wprowadź nazwy, adresy e-mail lub Wszyscy”.

 5. Nazwiska pojawią się w polu potwierdzenia poniżej; kliknij użytkownika, aby dodać go do skrzynki.

 6. Powtarzaj kroki 3 i 4, aż wszyscy użytkownicy, których chcesz dodać, zostaną dodani.
 7. Jeśli chcesz dołączyć notatkę do zaproszenia, wybierz „Dołącz osobistą wiadomość do tego zaproszenia”.
 8. Następnie wybierz „Udostępnij”.

Jak usunąć członków grupy na SharePoint?

Aby usunąć członków grupy za pośrednictwem systemu Windows 10:

 1. Uruchom SharePoint Online, a następnie uzyskaj dostęp do swojego projektu lub witryny.
 2. Wybierz „Ustawienia” > „Ustawienia witryny”.

 3. Wybierz opcję „Informacje o witrynie”, jeśli jest dostępna zamiast „Ustawienia witryny”.

 4. Kliknij „Wyświetl wszystkie ustawienia witryny”.

 5. W sekcji „Użytkownicy i uprawnienia” na stronie „Ustawienia witryny” wybierz „Osoby i grupy”.

 6. W „Szybkim uruchomieniu” kliknij nazwę grupy, z której chcesz usunąć użytkowników.
 7. Zaznacz pola wyboru obok członków, których chcesz usunąć.

 8. Następnie naciśnij „Akcje” > „Usuń użytkowników z grupy”.

 9. Następnie „OK”, aby potwierdzić.

Aby usunąć członków grupy za pośrednictwem systemu macOS:

 1. Uruchom SharePoint Online, a następnie uzyskaj dostęp do swojego projektu lub witryny.
 2. Wybierz „Ustawienia” > „Ustawienia witryny”.

 3. Wybierz opcję „Informacje o witrynie”, jeśli jest dostępna zamiast „Ustawienia witryny”.

 4. Kliknij „Wyświetl wszystkie ustawienia witryny”.

 5. W sekcji „Użytkownicy i uprawnienia” na stronie „Ustawienia witryny” wybierz „Osoby i grupy”.

 6. W „Szybkim uruchomieniu” kliknij nazwę grupy, z której chcesz usunąć użytkowników.
 7. Zaznacz pola wyboru obok członków, których chcesz usunąć.

 8. Następnie naciśnij „Akcje” > „Usuń użytkowników z grupy”.

 9. Następnie „OK”, aby potwierdzić.

Jak zmienić uprawnienia grupowe w SharePoint?

Aby zmienić uprawnienia dla grupy w systemie Windows 10:

 1. Uruchom SharePoint Online, a następnie uzyskaj dostęp do swojego projektu lub witryny.
 2. Wybierz „Ustawienia” > „Ustawienia witryny”.

 3. Wybierz „Informacje o witrynie”, jeśli są dostępne, zamiast „Ustawienia witryny”.

 4. Kliknij „Wyświetl wszystkie ustawienia witryny”.

 5. W sekcji „Użytkownicy i uprawnienia” na stronie „Ustawienia witryny” wybierz „Uprawnienia witryny”.

 6. Zaznacz pole wyboru dla grupy, której uprawnienia chcesz zmienić.

 7. Na karcie „Uprawnienia” wybierz „Edytuj uprawnienia użytkownika”.

 8. Zaznacz niezbędne pola wyboru dla nowego poziomu uprawnień.

Aby zmienić uprawnienia dla grupy za pośrednictwem systemu macOS:

 1. Uruchom SharePoint Online, a następnie uzyskaj dostęp do swojego projektu lub witryny.
 2. Wybierz „Ustawienia” > „Ustawienia witryny”.

 3. Wybierz „Informacje o witrynie”, jeśli są dostępne, zamiast „Ustawienia witryny”.

 4. Kliknij „Wyświetl wszystkie ustawienia witryny”.

 5. W sekcji „Użytkownicy i uprawnienia” na stronie „Ustawienia witryny” wybierz „Uprawnienia witryny”.

 6. Zaznacz pole wyboru dla grupy, której uprawnienia chcesz zmienić.

 7. Na karcie „Uprawnienia” wybierz „Edytuj uprawnienia użytkownika”.

 8. Zaznacz niezbędne pola wyboru dla nowego poziomu uprawnień.

Dodatkowe często zadawane pytania

Jak utworzyć grupę w SharePoint?

Aby utworzyć grupę SharePoint na komputerze:

1. Uruchom SharePoint Online, a następnie uzyskaj dostęp do swojego projektu lub witryny.

2. Wybierz „Ustawienia” > „Uprawnienia witryny”.

3. Wybierz „Zaawansowane ustawienia uprawnień”.

4. Wybierz „Utwórz grupę” z zakładki „Uprawnienia”.

5. W polach tekstowych „Nazwa” i „O mnie” wprowadź nazwę i opis grupy SharePoint.

6. Podaj jednego właściciela tej grupy zabezpieczeń w polu tekstowym „Właściciel”.

7. Określ, kto może przeglądać i edytować szczegóły członkostwa grupy w sekcji „Ustawienia grupy”.

8. W sekcji „Prośby o członkostwo” wybierz ustawienia dotyczące próśb o opuszczenie lub dołączenie do grupy; możesz podać adres e-mail dla wniosków.

9. Wybierz poziom uprawnień z sekcji „Nadaj uprawnienia grupowe do tej witryny”.

10. Następnie wybierz „Utwórz”.

Jak usunąć grupę SharePoint?

1. Uruchom SharePoint Online, a następnie uzyskaj dostęp do swojego projektu lub witryny.

2. Wybierz ikonę koła zębatego „Ustawienia”, a następnie „Ustawienia witryny”. Wybierz „Informacje o witrynie”, jeśli „Ustawienia witryny” nie są wyświetlane.

3. Następnie wybierz „Wyświetl wszystkie ustawienia witryny”. Na niektórych stronach może być konieczne wybranie opcji „Zawartość witryny” > „Ustawienia witryny”.

4. W sekcji „Użytkownicy i uprawnienia” wybierz „Osoby i grupy”.

5. Teraz wybierz nazwę grupy SharePoint, którą chcesz usunąć.

6. Wybierz „Ustawienia” > „Ustawienia grupy”.

7. Przewiń w dół strony, aby wybrać „Usuń”.

8. Następnie „OK” w oknie potwierdzenia.

Jak dodać członków zewnętrznych do grupy programu SharePoint?

1. Uruchom SharePoint Online, a następnie uzyskaj dostęp do swojego projektu lub witryny.

2. Kliknij przycisk „Udostępnij” w prawym górnym rogu.

3. W wyskakującym okienku, poprzez domyślną zakładkę „Zaproś osoby”, wpisz nazwy lub adresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać do grupy; upewnij się, że pole wyboru „Wyślij zaproszenie e-mail” jest zaznaczone.

4. Aby upewnić się, że członkowie zewnętrzni nie mają pełnych uprawnień, sprawdź dokładnie, która grupa i poziomy uprawnień są przyznane. Domyślnie SharePoint ustawia grupie „Członkowie” uprawnienia „Wkład”.

5. Po zakończeniu naciśnij przycisk „Udostępnij”.

Dlaczego nie mogę dodać członków do grupy w programie SharePoint?

Jeśli otrzymujesz komunikaty o błędach podczas próby dodania użytkowników zewnętrznych do grupy lub uprawnienia użytkownika nie działają zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać następujące czynności:

Spróbuj wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej

Pamięć podręczna przeglądarki przechowująca złe dane może powodować konflikty z usługą SharePoint Online i powodować błędy. Aby wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej Chrome:

1. Uruchom Chrome i kliknij ikonę menu z trzema kropkami, a następnie „Ustawienia”.

2. Wpisz „Cache” w pasku wyszukiwania.

3. Wybierz „Wyczyść dane przeglądania”.

4. Z zakładki podstawowej włącz „Obrazy i pliki z pamięci podręcznej” oraz „Pliki cookie i inne dane witryn”

5. Następnie wybierz przycisk „Wyczyść dane”.

Spróbuj zezwolić na dostęp do treści zewnętrznych dla wszystkich/wszystkich użytkowników

Aby zezwolić na dostęp do zewnętrznych typów zawartości wszystkim lub wszystkim użytkownikom, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom SharePoint Online i przejdź do „Centrum administracyjnego SharePoint”.

2. Wybierz „bezpieczny sklep”.

3. Kliknij „Identyfikator aplikacji docelowej”, a następnie „Edytuj”.

4. W sekcji „Członkowie” uwzględnij grupę „Wszyscy”, a następnie przewiń stronę w dół, aby kliknąć „OK”.

5. Wróć do „Centrum administracyjnego programu SharePoint” i kliknij „bcs”.

6. Z opcji „bcs” wybierz „Zarządzaj modelami BDC i typami zawartości zewnętrznej”.

· Upewnij się, że „Widok” jest ustawiony na „Typy treści zewnętrznych”.

7. Kliknij „Model BDC” używany dla treści zewnętrznych, a następnie „Ustaw uprawnienia do przechowywania metadanych”.

8. W oknie dialogowym „ustaw uprawnienia do przechowywania metadanych” w uprawnieniach wpisz „Wszyscy”, a następnie naciśnij „Dodaj”.

9. Kliknij grupę „Wszyscy” z listy istniejących kont dla „Sklepu metadanych”. Upewnij się, że opcja „Wykonaj” jest włączona.

10. Przewiń w dół okno dialogowe, aby włączyć następujące opcje:

· „Propaguj uprawnienia do wszystkich modeli BDC”

· „Systemy zewnętrzne i typy treści zewnętrznych w magazynie metadanych BDC”

11. Teraz naciśnij „OK”.

Upewnij się, że udostępnianie zewnętrzne jest włączone

Udostępnianie zewnętrzne mogło zostać wyłączone w programie SharePoint, witrynie i usłudze Office 365. Spróbuj włączyć je ponownie, aby rozwiązać problem:

1. Uruchom „Microsoft Online Administration Center”.

2. W sekcji „SharePoint Online” kliknij łącze „Zarządzaj”.

3. W lewym okienku okna „Centrum administracyjne” wybierz „Zarządzaj zbiorami witryn”.

4. Wybierz „Ustawienia” w „Panelu nawigacyjnym centrum administracyjnego”, a następnie kliknij w menu „Zarządzaj użytkownikami zewnętrznymi”.

5. Kliknij przycisk „Zezwól”, a następnie „Zapisz”, aby zapisać zmiany.

Jednoczesne nadawanie uprawnień grupowych SharePoint

Grupy programu SharePoint oferują szybki i skuteczny sposób na umożliwienie wielu osobom dostępu do zawartości i witryn. Członkowie grupy mogą być wewnętrzni lub zewnętrzni w organizacji. SharePoint Online jest zintegrowany z pakietem Microsoft Office i jest jedną z ulubionych platform współpracy od 2001 roku.

Teraz, gdy pokazaliśmy Ci, jak dodawać członków do grup programu SharePoint i kilka podstawowych wskazówek dotyczących zarządzania grupami, chcielibyśmy wiedzieć, czy członkowie grupy mogli korzystać ze swoich uprawnień zgodnie z oczekiwaniami? Czy napotkałeś jakieś problemy – jeśli tak, to jak je rozwiązałeś? Powiedz nam, co myślisz ogólnie o SharePoint Online w sekcji komentarzy poniżej.