Jak uzyskać wartość bezwzględną w Arkuszach Google

Wartość bezwzględna to odległość między liczbą a zerem. Ponieważ odległość nie może być ujemna, wartość bezwzględna jest zawsze liczbą dodatnią, więc na przykład wartość bezwzględna 5 to 5, a wartość bezwzględna -5 to również 5.

Jak uzyskać wartość bezwzględną w Arkuszach Google

Znajdowanie wartości bezwzględnych w Arkuszach Google może być przydatne w różnych aplikacjach, ale jak to zrobić bez konieczności robienia tego ręcznie?

Na szczęście istnieją trzy proste sposoby wykonania tego zadania. W tym artykule przeprowadzę Cię przez trzy metody, których możesz użyć, aby uzyskać bezwzględną wartość w Arkuszach Google.

Jak znaleźć wartość bezwzględną w Arkuszach Google

Znalezienie wartości bezwzględnych w Arkuszach jest tak proste, jak użycie jednej z trzech metod: funkcji ABS, funkcji SUMPRODUCT lub konwersji liczb ujemnych na dodatnie.

Zobacz, jak korzystać z tych trzech metod poniżej.

Korzystanie z funkcji ABS w Arkuszach Google

ABS to funkcja w Arkuszach Google, która zwraca wartość bezwzględną liczby.

Zawsze możesz po prostu ręcznie przekonwertować liczby ujemne na dodatnie, co działałoby dobrze, gdybyś po prostu próbował uzyskać wartość bezwzględną dla jednej lub dwóch komórek. Wyobraź sobie jednak, że masz duży arkusz kalkulacyjny z kolumną tabeli zawierającą 350 liczb ujemnych.

Na szczęście Arkusze Google zawierają funkcję ABS, dzięki której możesz szybko uzyskać wartości bezwzględne dla liczb ujemnych bez edytowania ich komórek. To podstawowa funkcja, którą możesz wprowadzić za pomocą tej składni: =ABS(wartość). Wartość ABS może być odwołaniem do komórki lub liczbą.

Aby zobaczyć kilka przykładów, otwórz pusty arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google. Następnie wprowadź wartości „-454”, „-250” i -„350” w komórkach A2:A4, jak pokazano na zrzucie bezpośrednio poniżej. Teraz możesz przekonwertować te fikcyjne dane na wartości bezwzględne.

Wybierz komórkę B2 i wprowadź funkcję =ABS(A2) na pasku fx, a B2 zwróci wartość bezwzględną 454 po naciśnięciu klawisza Enter.

Skopiuj funkcję do innych komórek za pomocą uchwytu wypełniania. Wybierz B2, kliknij lewym przyciskiem myszy prawy dolny róg komórki i przeciągnij kursor nad B3 i B4. Następnie zwolnij lewy przycisk myszy, aby skopiować funkcję ABS do tych komórek, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

ABS oblicza również wartości bezwzględne dla wyników obliczeń. Na przykład wybierz B5, wprowadź =ABS(>A2A4) na pasku funkcji i naciśnij Return. B5 zwróci wartość bezwzględną 804. Funkcja SUMA zwróci -804, ale jako wartość bezwzględna wynik to 804.

Korzystanie z funkcji SUMPRODUCT w Arkuszach Google

ABS nie dodaje zakresu liczb w pojedynczym odwołaniu do komórki. Ponadto zakres komórek może zawierać kombinację liczb dodatnich i ujemnych. W związku z tym SUMPRODUCT w połączeniu z formułą ABS jest prawdopodobnie najlepszym sposobem na dodanie szeregu liczb w celu uzyskania wartości bezwzględnej.

Zanim dodasz formułę SUMPRODUCT do arkusza kalkulacyjnego, wpisz „200” w komórce A5 i „300” w A6. Następnie wprowadź formułę SUROWIEC≈(ABS A2:A6)) w komórce B6 i naciśnij Return. B6 dodaje teraz zakres komórek A2:A6 i zwraca wartość bezwzględną 1554.

Możesz również rozwinąć formułę, aby dodać co najmniej dwa zakresy komórek. Wybierz komórkę B7 w arkuszu Arkuszy i wprowadź funkcję =PROD.SUMA(ABS(A2:>A6))PROD.SUMA(ABS(B2:B4)) na pasku funkcji. Formuła doda liczby z zakresów A2:A6 i B2:B4, a następnie zwróci całkowitą wartość bezwzględną, która w tym przypadku wynosi 2608.

Konwertuj liczby ujemne na liczby dodatnie

Elektronarzędzia to dodatek do Arkuszy z wieloma narzędziami, w tym opcją konwertowania znaków liczbowych. Aby użyć tego dodatku, dodaj Power Tools do Arkuszy Google, a następnie postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby przekonwertować liczby ujemne na liczby dodatnie:

  1. Otwórz arkusz kalkulacyjny Arkuszy
  2. Wybierz Dodatki menu rozwijalne

  3. Wybierać Elektronarzędzia

  4. Wybierać Początek z rozwijanego menu, aby otworzyć elektronarzędzia, jak na poniższym zrzucie ekranu

  5. Kliknij Konwertować z menu, które otworzyło się po prawej stronie

  6. Kliknij Konwertuj znak liczby pole wyboru

  7. Wybierać Konwertuj liczby ujemne na dodatnie z rozwijanego menu

  8. Wybierz zakres komórek A2:A4 w arkuszu kalkulacyjnym Arkuszy za pomocą kursora

  9. Kliknij Konwertować przycisk na pasku bocznym dodatków

Ten proces usuwa negatywne znaki z komórek A2:A4, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Te komórki zawierają teraz wartości bezwzględne, a nie wartości ujemne. Dzięki tej opcji konwersji możesz szybko uzyskać wartości bezwzględne dla dużego zakresu komórek bez wprowadzania żadnej funkcji ABS w sąsiedniej kolumnie. Dodatek Power Tools stał się podstawowym narzędziem dla zaawansowanych użytkowników Arkuszy Google.

Końcowe przemyślenia

Postępując zgodnie z dowolną z powyższych metod, możesz uzyskać wartości bezwzględne w Arkuszach bez ręcznej edycji komórek. Jeśli używasz programu Excel, może się okazać, że Jak uzyskać wartość bezwzględną w programie Excel, który będzie przydatnym samouczkiem.

Czy masz jakieś przydatne wskazówki i porady dotyczące Arkuszy Google? Proszę o komentarz poniżej.