Jak dostosować poziom dźwięku w systemie Windows 10 za pomocą klawiszy skrótu

Doświadczenie użytkownika systemu Windows 10 to ogromna poprawa w stosunku do każdej poprzedniej wersji systemu Windows, a wielu użytkowników systemu Windows 10 faktycznie lubi korzystać z naszych komputerów, w przeciwieństwie do poprzednich generacji, w których czasami odczuwaliśmy mniejszy ból niż innym razem.

Jak dostosować poziom dźwięku w systemie Windows 10 za pomocą klawiszy skrótu

Jest wiele rzeczy, które można pokochać na pulpicie systemu Windows 10, ale jest jedna dziedzina życia, w której użytkownicy systemu Windows najwyraźniej muszą patrzeć z zazdrością na swoich braci i siostry Maca, a jest to użycie skrótów klawiszowych do kontrolowania poziomu głośności na komputerze. Ale nie rozpaczaj! Tę samą funkcjonalność można uzyskać na komputerze z systemem Windows 10.

W tym artykule pokażę ci trzy sposoby dodawania skrótów klawiszowych regulacji głośności do komputera z systemem Windows 10. Jeden sposób wykorzystuje samodzielną aplikację, która koncentruje się na regulacji głośności, o nazwie 3RVX. 3RVX jest fajny i zapewnia wyświetlanie na ekranie. Drugim sposobem jest użycie potężnego języka skryptowego AutoHotKey do bezpośredniego zaprogramowania klawisza skrótu regulacji głośności. I na koniec pokażę Ci prosty sposób na utworzenie klawisza skrótu, który kontroluje Twoją główną głośność.

Robimy to z 3RVX

Oprócz możliwości przypisania dowolnych skrótów klawiszowych, które mają sterować dźwiękiem w systemie, 3RVX jest wyposażony w menu ekranowe (OSD), które można dostosować. Możesz nawet precyzyjnie dostroić, jak głośność reaguje na Twoje polecenia. Nie możesz tego zrobić na macOS!

Najpierw pobierz i zainstaluj najnowszą wersję 3RVX ze strony programisty. Aktualna wersja (stan na marzec 2019 r.) to 2.9.2. Po zainstalowaniu uruchom aplikację z menu Start systemu Windows. Spowoduje to wyświetlenie ustawień 3RVX.

Kliknij zakładkę Klawisze skrótów, aby dostosować klawisze skrótów do regulacji głośności. Nie ma żadnych domyślnych skrótów klawiszowych; będziesz musiał dodać trochę ręcznie.

Kliknij przycisk +, aby dodać nowy skrót. Następnie kliknij szary pasek „Klawisze” w Edytorze skrótów. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o wpisanie skrótu. Spróbuj użyć czegoś, co nie jest już przypisane do innej funkcji systemu. Zalecam używanie klawisza Windows z akcją kółka myszy, jeśli twoja mysz ma kółko przewijania.

Po wybraniu skrótu klawiszowego musisz przypisać go do akcji. Kliknij menu Akcja w Edytorze skrótów i wybierz, czy klawisz skrótu, który właśnie wpisałeś, ma zwiększać, zmniejszać lub wyciszać dźwięk. Zauważysz, że możesz także przypisać akcje, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność ekranu, otworzyć tacę CD i nie tylko.

Spróbuj dodać skróty klawiszowe do zwiększania, zmniejszania i wyciszania dźwięku, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Aby to przetestować, zamknij ustawienia 3RVX. Teraz po wpisaniu skrótu klawiaturowego na ekranie powinna pojawić się nakładka z ikoną dźwięku, prawie identyczna jak w systemie MacOS.

3rvx3

Aby uruchomić ten program podczas uruchamiania, wybierz kartę Ogólne, która zawiera: Uruchom przy starcie opcja. Kliknij Zapisać aby zastosować ustawienia.

Robi to za pomocą AutoHotKey

Czasami po prostu nie chcesz dodawać kolejnej aplikacji jednozadaniowej do swojego systemu, a może już używasz AutoHotKey do innych zadań i po prostu chcesz rozszerzyć swoją bibliotekę skryptów AHK, aby zawierała jedną, aby uzyskać klawisze skrótu do regulacji głośności. AutoHotKey to niezwykle potężny system skryptów i automatyzacji dla systemu Windows. Jest całkowicie darmowy i możesz go pobrać tutaj.

Wyjaśnienie, jak programować w AutoHotKey, wykracza poza zakres tego artykułu, więc zamiast tego przedstawię dwa podstawowe skrypty. Pierwszy skrypt jest najbardziej podstawowy ze wszystkich. Jeśli umieścisz ten tekst w a. AHK, a następnie kliknij dwukrotnie plik AHK, uzyskasz prostą kontrolę klawisza skrótu nad ustawieniem głośności. Naciśnięcie Alt i klawisza strzałki w lewo zmniejszy głośność o krok, podczas gdy strzałka Alt-prawo podniesie ją o krok. Oto scenariusz:

+Po lewej::SoundSet, -5

+Prawo::SoundSet, +5

Powrót

Jednak ten prosty skrypt (choć działa) nie zapewnia żadnej informacji zwrotnej na temat poziomu głośności! Z tego powodu pożyczyłem ten skrypt napisany przez Joe Winograda, niesamowitego kodera AutoHotKey i guru.

Skrypt Joe zapewnia wizualną reprezentację zmieniającej się głośności, a także odtwarza dźwięk, który pokazuje poziom głośności podczas przesuwania go w górę lub w dół za pomocą klawiszy Alt-lewo i Alt-prawo. Skrypt Joe umieszcza również ikonę słuchawek na pasku narzędzi, dzięki czemu możesz kontrolować jego wykonanie.

Oto scenariusz Joe:

#Ostrzegaj,Użyj UnsetLocal

#NoEnv

#Siła pojedynczej instancji

Ustaw linie wsadowe, -1

SoundGet, głośność

Objętość: = Okrągły (objętość)

TrayTip:=”Alt+strzałka w lewo lub Alt+strzałka w prawo do regulacji głośności” . „`nAktualny wolumen=” . Tom

TrayIconFile:=A_WinDir . „System32DDOres.dll” ; pobierz ikonę zasobnika z DDOres.dll

TrayIconNum:="-2032" ; użyj słuchawek jako ikony w zasobniku (ikona 2032 w DDOres)

Menu, taca, wskazówka,% tacka wskazówka%

Menu, taca, ikona, % taca ikona plik%,% taca ikonaNum%

Powrót

!Lewo::

SetTimer, suwak wyłączony, 3000

Zestaw dźwiękowy, -1

Gosub, suwak wyświetlacza

Powrót

!Prawidłowy::

SetTimer, suwak wyłączony, 3000

Zestaw dźwiękowy,+1

Gosub, suwak wyświetlacza

Powrót

Suwak wyłączony:

Postęp, wyłączony

Powrót

WyświetlaczSuwak:

SoundGet, głośność

Objętość: = Okrągły (objętość)

Postęp,% Głośność%,% Głośność%, Głośność, Pozioma Suwak Głośności W10

TrayTip:=”Alt+strzałka w lewo lub Alt+strzałka w prawo do regulacji głośności” . „`nAktualny wolumen=” . Tom

Menu, taca, wskazówka,% tacka wskazówka%

Powrót

Teraz możesz szybko dostosować głośność w systemie Windows za pomocą wybranego klawisza skrótu!

Robienie tego za pomocą skrótów

Ten pochodzi prosto od Melchizedeka Qui, moderatora na forum Microsoft Answers, i jest to sprytne i proste podejście.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar pulpitu i wybierz Nowy->Skrót.
  2. W polu tekstowym wpisz lub wytnij i wklej „C:\WindowsSystem32SndVol.exe -T 76611119 0” (bez cudzysłowów) i naciśnij Dalej.
  3. Wpisz nazwę skrótu – ja nazwałem swoją „Kontrola dźwięku”.
  4. Kliknij Zakończ.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy skrót i wybierz Właściwości.
  6. W obszarze Klawisz skrótu wpisz dowolny klawisz skrótu, którego chcesz użyć.
  7. Kliknij OK.

Teraz, gdy chcesz dostosować głośność za pomocą klawiatury, po prostu naciśnij klawisz skrótu, a mikser głośności zostanie załadowany. Następnie możesz użyć klawiszy strzałek w górę i w dół, aby dostosować głośność. Prosty!

Mamy dla Ciebie więcej zasobów na temat regulacji głośności i skryptów w systemie Windows 10.