Jak alfabetycznie w Arkuszach Google i trzymać wiersze razem

Jeśli nie byłeś świadomy różnorodności możliwości związanych z Arkuszami Google, ta internetowa wersja programu Microsoft Excel może to zrobić bardzo. Aby jednak właściwie go wykorzystać, musisz zapoznać się z niektórymi podstawowymi funkcjami.

Jak alfabetycznie w Arkuszach Google i trzymać wiersze razem

Alfabetyzacja i utrzymywanie rzędów razem z pewnością należą do tej kategorii. W tym artykule pokażemy, jak wykonać obie te podstawowe funkcje w Arkuszach Google.

Alfabetyzacja

Najprostszym sposobem na ułożenie arkusza kalkulacyjnego w kolejności alfabetycznej jest użycie przycisku Sortować funkcjonować. Pozwala to na alfabetyzację wybranego zakresu danych, kolumny lub wielu kolumn.

Pojedyncze kolumny

Aby ustawić alfabetycznie pojedynczą kolumnę danych w kolejności od A do Z, musisz wprowadzić formułę, która robi to automatycznie. Funkcja Sort może przyjmować o wiele więcej argumentów, ale jeśli chcesz wykonać szybkie sortowanie alfabetyczne w porządku rosnącym, użyj „=SORTUJ(A2:A12)funkcja.

Pamiętaj, że ta formuła jest tablicą. Oznacza to, że formuła zajmuje zakres, który ma dokładnie taki sam rozmiar jak zakres wejściowy. Użyj tej formuły, a nie będziesz mógł niczego zmienić w tablicy. Nie będziesz w stanie usunąć pojedynczej komórki z wyniku. Możesz usunąć cały wynik formuły, ale nie wartość komórki.

Wiele kolumn

Jeśli masz zestaw danych składający się z wielu kolumn, funkcja sortowania nadal może pomóc w uporządkowaniu komórek w porządku alfabetycznym. Jest formuła, która Ci w tym pomoże. Wejdz do "=SORTUJ(A2:B12;1;FAŁSZ)” funkcja alfabetyzacji wielu kolumn zgodnie z własnymi preferencjami. Wspomniana formuła działa z trzema argumentami.

Pierwszy argument to zakres. Zasadniczo zakres wpisów, które chcesz posortować. To z kolei pozwala wybrać kolumny, które chcesz posortować.

Drugi argument to kolumna, według której chcesz sortować wyniki. To jest nazwane sort_kolumna.

Trzeci argument to jest_rosnący argument. Może mieć jedną z dwóch wartości: PRAWDA lub FAŁSZYWY. TRUE oznacza, że ​​sortowanie będzie wykonywane w kolejności rosnącej. FALSE oznacza, że ​​sortowanie zostanie wykonane w kolejności malejącej.

Wbudowane opcje sortowania

Możesz ustawić alfabetycznie dostępne dane i uzyskać wartości statyczne zamiast dynamicznych. Funkcja Sort nie może tego zrobić, ale w Arkuszach Google jest wbudowane narzędzie, które pozwala uzyskać statyczne informacje alfabetyczne. Jest to prawdopodobnie najprostszy sposób na alfabetyzację w Arkuszach Google, ale nie przyniesie to zbyt wiele dobrego, jeśli będziesz stale aktualizować listę. Jeśli chcesz zmienić statyczne wartości komórek w kolumnie, oto jak to zrobić.

Wystarczy wybrać całą kolumnę (kliknij odpowiednią literę kolumny) i przejść do Dane wpis w górnym menu. Tutaj możesz wybrać, czy chcesz, aby kolumna była ułożona alfabetycznie A-Z, czy Z-A. Wybierz jedną z opcji.

Jeśli wybierzesz zakres w kolumnie, pamiętaj, że w obszarze Dane będzie dostępnych więcej opcji. Jeśli wybierzesz zakres sortowania, narzędzie posortuje wybrany zakres w kolejności rosnącej/malejącej. Jeśli wybierzesz jedną z dwóch opcji sortowania arkusza, cały arkusz zostanie posortowany rosnąco/malejąco.

Możesz uzyskać dostęp do większej liczby opcji alfabetyzacji, wybierając Sortuj zakres w oknie dialogowym w obszarze Dane. Ułatwia to sortowanie, jeśli masz do wyboru wiele kolumn. Kiedy skończysz, wybierz Sortować.

Alfabetyzacja zbioru danych na podstawie jednej kolumny

Zacznij od wybrania odpowiedniego zestawu danych i upewnij się, że uwzględniłeś również nagłówki. Następnie idź do Dane i wybierz Sortuj zakres z menu rozwijanego. Włącz Dane mają wiersz nagłówka opcja. Następnie pod Sortuj według, wybierz odpowiedni nagłówek. Wybierz opcje A-Z lub Z-A dla sortowania rosnąco/malejąco (odpowiednio). Kliknij Sortować.

Zamrażanie

Czasami możesz chcieć zachować swoje wiersze i kolumny w taki sposób, w jaki je ustawiłeś, a inne kolumny umieścić w kolejności alfabetycznej. Jest to całkowicie możliwe. Możesz zablokować wiersze lub całe kolumny. Po zamrożeniu wybrane wiersze/kolumny są oddzielone grubą szarą linią. Oznacza to, że niezależnie od sposobu sortowania dowolnej części dokumentu, wybrane wiersze/kolumny pozostaną na swoim miejscu, tak jak je oznaczyłeś.

To bardzo proste. Wybierz komórkę w wierszu/kolumnie, którą chcesz zablokować. Następnie przejdź do Pogląd wpis w górnym menu Arkuszy Google. Najedź na Zamrażać funkcjonować. Masz cztery opcje dla wierszy i kolumn.

Brak wierszy anuluje zamrażanie, a odpowiednia gruba szara linia zniknie z arkusza. 1 rząd zamrozi pierwszy rząd. 2 rzędy zamrozi pierwsze dwa rzędy. Do bieżącego wiersza (x) zamrozi wszystko do wybranego wiersza (liczba x, gdzie x to numer danego wiersza).

To samo dotyczy kolumn. Dostajesz Brak kolumn, 1 kolumna, 2 kolumny, oraz Do bieżącej kolumny (y), gdzie „y” jest literą wybranej kolumny.

Po wybraniu wierszy/kolumn/obydwóch możesz przejść do Dane, ułóż wszystko alfabetycznie, a zobaczysz, że „zamrożone” wiersze/kolumny nie zmienią swojej wartości. Jest to poręczna opcja i może być wykorzystywana na różne kreatywne sposoby.

Alfabetyzacja i utrzymywanie nienaruszonych kolumn i wierszy

Istnieją dwa główne sposoby alfabetyzacji w Arkuszach Google. Pierwsza wykorzystuje różne formuły i jest dość dynamiczna. Pozwala także robić różne rzeczy z arkuszami kalkulacyjnymi. Jest to jednak stosunkowo złożone. Jeśli chcesz uporządkować swój arkusz alfabetycznie, użyj drugiej metody. Nie martw się. Możesz zablokować wiersze i kolumny w miejscu za pomocą funkcji Freeze.

Czy ten przewodnik był pomocny? Czy udało Ci się zrobić to, co chciałeś ze swoim arkuszem kalkulacyjnym? Jeśli masz jakiekolwiek pytania, odwiedź sekcję komentarzy poniżej. Nasza społeczność jest gotowa na wszystkie potrzebne odpowiedzi.