Jak grupowo zmieniać nazwy plików na komputerze Mac?

Czy zajmujesz się porządkowaniem lub porządkowaniem plików itp. i musisz zmienić nazwy kilku plików? Cóż, jesteś na właściwej stronie, aby dowiedzieć się, jak to zrobić automatycznie na komputerze Mac.

Jak grupowo zmieniać nazwy plików na komputerze Mac?

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez kroki, aby zbiorczo zmienić nazwy plików bez konieczności instalowania narzędzia innej firmy. Ponadto udostępniliśmy instrukcje dotyczące typowych pytań dotyczących tego tematu.

Jak wsadowo zmieniać nazwy plików na komputerze Mac?

Ta metoda będzie działać z dowolnym typem pliku, o ile wszystkie typy plików są takie same:

 1. W doku kliknij „Wyszukiwarka”.

 2. Znajdź pliki do zmiany nazwy.

 3. Przytrzymaj „Shift” i wybierz pliki.
 4. W oknie „Wyszukiwarka” wybierz „Akcja”.
 5. Kliknij „Zmień nazwę (liczba) pozycji…”

 6. W menu rozwijanym z zestawu narzędzi do zmiany nazwy wybierz "Formatuj".

 7. Wybierz format dla żądanej struktury:
  • „Nazwa i data”
  • „Nazwa i indeks” lub
  • „Nazwa i licznik”.
 8. W „Formacie niestandardowym” dodaj nazwę partii plików.

 9. Wpisz „Numer początkowy”, może zaczynać się od dowolnego numeru, a następnie „Zmień nazwę”.

Jak wsadowo zmieniać nazwy plików na komputerze Mac za pomocą Automatora?

Przed rozpoczęciem zapisz na pulpicie folder ze wszystkimi plikami do zmiany nazwy. Aby zbiorczo zmienić nazwy plików za pomocą Mac Automator:

 1. Wybierz „Finder” > „Folder Aplikacje”, a następnie kliknij „Aplikacja Automator”.

 2. Wybierz „Akcja folderu” > „Wybierz”.

 3. W pierwszej kolumnie po lewej stronie wybierz „Pliki i foldery”.

 4. W środkowej kolumnie kliknij dwukrotnie „Zmień nazwę elementów Findera”.

 5. Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem, czy chcesz dołączyć oryginalne pliki z oryginalnymi nazwami po zmianie nazwy. Wybierz „nie dodawaj”, jeśli nie chcesz ich zachowywać.

 6. W oknie "Zmień nazwę pozycji Findera" z pierwszego menu rozwijanego wybierz "Utwórz sekwencyjne".

 7. Zaznacz przycisk radiowy obok „nowa nazwa” i wprowadź nową nazwę dla swoich plików.

 8. Z pulpitu lub w Finderze przeciągnij folder zawierający wszystkie pliki do panelu.

 9. Następnie kliknij przycisk odtwarzania.

Jak wsadowo zmieniać nazwy rozszerzeń plików na komputerze Mac?

Aby zbiorczo zmienić nazwy rozszerzeń plików na komputerze Mac:

 1. Otwórz „Wyszukiwarkę”.

 2. Znajdź pliki do zmiany nazwy.

 3. Przytrzymaj „Shift”, aby wybrać pliki.

 4. W oknie „Wyszukiwarka” kliknij ikonę koła zębatego (przycisk akcji) lub kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki, aby uzyskać dostęp do menu.

 5. W sekcji „Uzyskaj informacje” i powyżej „Kompresuj elementy” wybierz „Zmień nazwy elementów”.

 6. Z paska narzędzi Zmień nazwę wybierz "Format".

 7. Teraz wybierz „Format nazwy”, aby zmienić nazwy plików. Wybrać z:

  • „Nazwa i indeks”
  • „Nazwa i licznik” lub
  • „Nazwisko i data”.
 8. Wprowadź nową nazwę, która ma być zawarta we wszystkich wybranych plikach, w polu „Format nazwy”.

 9. Wpisz numer w polu "Rozpocznij numery od", numer może zaczynać się od dowolnej liczby.

 10. Wybierz „Zmień nazwę”.

Jak zmienić nazwę wielu plików za pomocą makra?

Aby wsadowo zmienić nazwy plików za pomocą makra Visual Basic w programie Excel:

 1. W nowym arkuszu, w jednej kolumnie wprowadź wszystkie bieżące nazwy plików, których nazwy mają zostać zmienione, a następnie w innej kolumnie wprowadź nowe nazwy plików.

 2. Otwórz skoroszyt, a następnie wybierz „Visual Basic” w zakładce „Programista” lub naciśnij „Alt” + „F11”. Otworzy się okno „Visual Basic Editor”.
 3. Aby utworzyć nowy moduł, wybierz „Wstaw” > „Moduł”.

 4. Wprowadź następujący kod VBA w oknie kodu:

  Sub Zmień nazwęMultipleFiles()

  Z Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

  .AllowMultiSelect = Fałsz

  Jeśli .Show = -1 Wtedy

  selectDirectory = .SelectedItems(1)

  dFileList = Dir(selectDirectory & Application.PathSeparator & "*")

  Czy dopóki dFileList = ""

  curRow = 0

  Przy błędzie Wznów Dalej

  curRow = Application.Match(dFileList, Range("B:B"), 0)

  Jeśli curRow > 0 Wtedy

  Nazwa selectDirectory & Application.PathSeparator & dFileList As _

  selectDirectory & Application.PathSeparator & Cells(curRow, "D").Value

  Zakończ, jeśli

  dFileList = Katalog

  Pętla

  Zakończ, jeśli

  Kończyć z

  Napis końcowy

 5. Następnie kliknij „Zapisz”.

  Notatka: W tej demonstracjiZakres („B: B”) odnosi się do miejsca, w którym znajduje się oryginalna lista nazw plików, a kolumna D odnosi się do miejsca, w którym znajduje się nowa lista nazw plików. Dlatego musisz zaktualizować te odniesienia, aby odzwierciedlić kolumny zajmowane przez dane.

 6. W bieżącym arkuszu wybierz "Uruchom", aby uruchomić makro.

 7. W oknie dialogowym Przeglądarka wybierz katalog zawierający pliki do zmiany nazwy, a następnie kliknij "OK". Po przejściu do katalogu zobaczysz zmienione nazwy plików.

Dodatkowe często zadawane pytania

Jak zmienić nazwę wielu plików jednocześnie?

Aby jednocześnie zmienić nazwy wielu plików w systemie macOS:

1. W doku kliknij „Wyszukiwarka”.

2. Znajdź pliki do zmiany nazwy.

3. Przytrzymaj „Shift”, aby wybrać pliki.

4. W oknie „Wyszukiwarka” wybierz „Akcja”.

5. Wybierz „Zmień nazwę (liczbę) pozycji…”

6. W rozwijanym menu, z zestawu narzędzi do zmiany nazwy, wybierz „Format”.

7. Wybierz format nazwy pliku dla żądanej struktury:

· „Nazwa i data”

· „Nazwa i indeks” lub

· „Nazwa i licznik”.

8. W „Formacie niestandardowym” dodaj nazwę partii plików.

9. Dodaj „numer początkowy”, może zaczynać się od dowolnego numeru.

10. Wybierz „Zmień nazwę. Wszystkie wybrane przez Ciebie nazwy zostaną zmienione i wymienione w kolejności od wprowadzonego numeru startowego.

Aby jednocześnie zmienić nazwy wielu plików w systemie Windows:

1. Otwórz „Eksplorator plików”.

2. Zlokalizuj folder zawierający pliki wymagające zmiany nazw.

3. Wybierz zakładkę „Widok”.

4. Kliknij widok „Szczegóły”, a następnie zakładkę „Strona główna”.

5. Kliknij przycisk „Zaznacz wszystko”. Użyj skrótu klawiaturowego „Ctrl” + „A”, aby wybrać wszystkie pliki. Lub przytrzymaj klawisz „Ctrl” i kliknij każdy plik.

6. Z zakładki „Strona główna” wybierz „Zmień nazwę”. Nazwa jednego z podświetlonych plików zostanie podświetlona.

7. Wprowadź nową nazwę pliku dla wszystkich plików, a następnie „Enter”. Wszystkie pliki będą teraz miały nową nazwę z numerem, aby je odróżnić.

Jaki jest najszybszy sposób na zmianę nazwy pliku na komputerze Mac?

Oto najszybszy sposób na zmianę nazwy pojedynczego pliku na komputerze Mac:

1. Wybierz plik, którego nazwę chcesz zmienić.

2. Naciśnij klawisz „Enter”. Aktualna nazwa pliku zostanie podświetlona.

3. Wpisz nową nazwę pliku, a następnie ponownie naciśnij „Enter”.

Jak zmienić nazwę wielu zdjęć na komputerze Mac?

Oto dwa sposoby zmiany nazwy wielu zdjęć na Macu za pomocą Findera:

1. W Finderze wybierz wszystkie zdjęcia, których nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy.

2. Wybierz z menu opcję „Zmień nazwę (liczbę) pozycji”. Pojawi się okno zmiany nazwy z opcjami do wyboru:

· Wyszukiwanie i zamiana słów lub liczb,

· Dodaj tekst do wszystkich nazw plików, lub

· Całkowicie sformatuj nazwy plików i

· Wybór sposobu numerowania plików.

3. Po wprowadzeniu nowego formatu i żądanych ustawień wybierz „Zmień nazwę”.

Przed rozpoczęciem zapisz na pulpicie folder ze wszystkimi zdjęciami, których nazwy chcesz zmienić. Aby zbiorczo zmienić nazwy zdjęć za pomocą programu Mac Automator:

1. Wybierz „Finder” > „Folder Aplikacje”, a następnie kliknij „Aplikacja Automator”.

2. Wybierz „Akcja folderu” > „Wybierz”.

3. W pierwszej kolumnie po lewej stronie wybierz „Pliki i foldery”.

4. W środkowej kolumnie kliknij dwukrotnie „Zmień nazwę elementów wyszukiwarki”.

5. Pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem, czy chcesz dołączyć oryginalne pliki z oryginalnymi nazwami po zmianie nazwy, wybierz „nie dodawaj”, jeśli wolisz ich nie zachowywać.

6. W oknie „Zmień nazwę pozycji wyszukiwarki” z pierwszego menu rozwijanego wybierz „Utwórz sekwencyjne”.

7. Zaznacz przycisk radiowy obok „nowa nazwa” i wprowadź nową nazwę dla swoich plików.

8. Z pulpitu lub w Finderze przeciągnij folder zawierający wszystkie Twoje zdjęcia do panelu.

9. Następnie kliknij przycisk odtwarzania.

Jak zmienić nazwę folderu na komputerze Mac?

Tutaj pokażemy dwa sposoby zmiany nazwy folderu za pomocą komputera Mac.

1. Znajdź folder, którego nazwę chcesz zmienić.

2. Kliknij folder, a następnie kliknij go lewym przyciskiem myszy.

3. Aktualna nazwa folderu jest podświetlona. Zacznij wpisywać nową nazwę lub wybierz słowa, które chcesz zastąpić.

4. Po zakończeniu naciśnij „Enter”.

Aby zmienić nazwy wielu folderów:

1. Znajdź foldery, których nazwy chcesz zmienić.

2. Aby je podświetlić, kliknij raz pierwszy folder, a następnie przytrzymaj klawisz „Shift” i kliknij raz ostatni folder, jeśli foldery są w określonej kolejności. Jeśli nie znajdują się w określonej kolejności, przytrzymaj klawisz "Polecenie", klikając raz folder, którego nazwę chcesz zmienić.

3. Aby uzyskać opcję zmiany nazwy, kliknij prawym przyciskiem myszy podświetlone foldery.

4. Wybierz „Zmień nazwę (liczbę) elementów” z menu rozwijanego.

5. Wpisz nazwę pliku, który chcesz zastąpić w polu „Znajdź” wyskakującego okienka.

6. Następnie nazwa pliku zastępczego w polu tekstowym „Zamień na”.

7. Wybierz „Zmień nazwę”.

Grupowe zmienianie nazw plików za pomocą kilku kliknięć

Obecnie nasze komputery i laptopy mają wbudowane funkcje i narzędzia, które mają nam pomóc. Wyobraź sobie, że musisz zmieniać nazwy wielu plików jeden po drugim. Byłoby to nie tylko wyjątkowo żmudne, ale możesz popełnić błąd i spowodować powtarzające się urazy.

Teraz, gdy pokazaliśmy Ci różne sposoby szybkiego zmieniania nazw plików i folderów, chcielibyśmy wiedzieć, jakich metod użyłeś. Czy byłeś zadowolony z wyników? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.