Jak mieszać obrazy w Paint.NET

Łączenie dwóch lub więcej obrazów razem jest formą manipulacji obrazem, która jest bardzo trudna do wykonania ręcznie. Niektóre programy do edycji obrazów mają jednak możliwość wykonywania tej funkcji. Dzięki tym programom możesz połączyć dwa lub więcej obrazów. Zwykle robi się to za pomocą opcji warstw, które umożliwiają łączenie wielu zdjęć z różnymi trybami mieszania i narzędziami gradientu. W tym artykule przedstawię krótki i podstawowy samouczek, jak łączyć ze sobą obrazy za pomocą darmowego oprogramowania do edycji obrazów Paint.NET.

Jak mieszać obrazy w Paint.NET

Jeśli nie masz Paint.NET, możesz zainstalować go na swoim komputerze z systemem Windows (Windows 7 lub nowszym), odwiedzając tę ​​stronę i pobierając plik .zip. Otwórz plik zip w systemie Windows 10 10, otwierając jego folder w Eksploratorze plików i wybierając Wypakuj wszystko. Uruchom instalator, a następnie otwórz Paint.NET.

paint.net

Mieszaj obrazy za pomocą trybów mieszania Paint.NET

Kliknij Plik >otwarty i wybierz obraz do otwarcia. Następnie kliknij Warstwy >Importuj z pliku, i wybierz inny obraz do otwarcia w drugiej warstwie. Pierwszy otwarty obraz będzie warstwą tła.

Teraz otwórz okno Warstw, jak na zdjęciu bezpośrednio poniżej, klikając Warstwy w prawym górnym rogu okna. Możesz też nacisnąć klawisz skrótu F7, aby go otworzyć. To pokazuje wszystkie skonfigurowane warstwy.

paint.net2

Obraz na dole okna jest warstwą tła. Jednak zawsze możesz przełączyć warstwy w górę, wybierając miniaturę obrazu tła i naciskając Przenieś warstwę w górę przycisk. Spowoduje to zamianę dwóch warstw, dzięki czemu poprzednie tło stanie się warstwą pierwszego planu.

Kliknij pola wyboru obok obu obrazów, jeśli nie są jeszcze zaznaczone. Następnie wybierz miniaturę obrazu u góry okna Warstwy za pomocą kursora, jak na powyższym zrzucie ekranu. Kliknij Nieruchomości w prawym dolnym rogu okna, aby otworzyć Właściwości warstwy, jak na poniższym zrzucie ekranu.

paint.net3

To okno zawiera Nieprzezroczystość bar. Pasek ma domyślną wartość 255, więc nie ma przezroczystości warstwy. Teraz możesz to zmienić, przeciągając pasek dalej w lewo, jak pokazano na poniższym zrzucie.

paint.net4

Przeciągnięcie suwaka na środek paska, jak powyżej, skutecznie łączy oba obrazy. Im dalej w lewo przeciągniesz ten suwak paska, tym bardziej przezroczysta staje się warstwa. Jeśli przeciągniesz ten pasek w lewo, obraz tła zastąpi obraz pierwszego planu.

Paint.NET zawiera do 14 alternatywnych trybów mieszania warstw. Możesz wybrać jeden z tych trybów, klikając menu rozwijane Tryb. Oprogramowanie dodaje efekt mieszania do całej warstwy.

paint.net5

Teraz możesz eksperymentować z tymi trybami mieszania, wybierając je z menu. Na przykład możesz wybrać Zwielokrotniać z menu rozwijanego Tryb. Jest to zasadniczo ciemniejszy tryb mieszania niż ustawienie standardowe.

Alternatywnie możesz wybrać jaśniejsze tryby mieszania. Ekran jest bardziej odwrotnym trybem mieszania niż Zwielokrotniać ponieważ rozjaśnia blendowanie. ten Rozjaśnić tryb miesza warstwy z najjaśniejszymi pikselami.

Niektóre tryby mieszania znacząco zmienią schematy kolorów warstw. Różnica oraz Negacja to dwa tryby, które przyciemniają i rozjaśniają kolory. Na poniższym ujęciu wybrałem Różnica ustawienie przyciemniania kolorów warstw.

paint.net6

Łączenie obrazów za pomocą narzędzia Gradient

Tryby mieszania w oknie Właściwości warstwy nie są ukierunkowane na jeden obszar obrazu. Nakładają blendowanie na całą warstwę. Jeśli szukasz sposobu na zastosowanie mieszania na mniejszym obszarze warstwy, sprawdź Gradient narzędzie.

Możesz zastosować edycję gradientu do kilku warstw. Po skonfigurowaniu dwóch warstw do edycji, jak opisano powyżej, kliknij Narzędzie oraz Gradient. Spowoduje to otwarcie nowego paska narzędzi z różnymi opcjami, jak poniżej.

paint.net7

Pasek narzędzi zawiera kilka alternatywnych trybów mieszania. Wybierz Liniowy opcja, która jest dobra do nakładania blendu na pół warstwy. Następnie kliknij Tryb koloru zakreślony na czerwono na zdjęciu bezpośrednio powyżej i przełącz go na Tryb przezroczystości. Pamiętaj, że aby te opcje działały, musisz również wybrać obraz u góry okna Warstwy.

Następnie przesuń kursor w skrajną lewą stronę obrazu i kliknij lewym przyciskiem myszy. Warstwa tła stanie się wtedy widoczna i powinieneś zobaczyć małe kółko po lewej stronie obrazu. Najedź kursorem na ten okrąg, przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij drugi mały okrąg w kierunku środka obrazu. Powinno to wygenerować efekt mieszania podobny do pokazanego poniżej. wciśnij Skończyć na pasku narzędzi, aby zastosować edycję.

paint.net8

To skutecznie zastosowało mieszanie do lewej połowy warstwy. Możesz zastosować mieszanie do całej warstwy, przeciągając drugi okrąg pośrodku aż do prawej granicy. Możesz też połączyć prawą połowę warstwy, przesuwając okrąg po lewej stronie obrazu do przeciwległej granicy. Przesuń kółko po lewej stronie obrazu do górnej lub dolnej krawędzi, aby połączyć górną i dolną połowę warstwy.

paint.net10

Jeśli przeciągniesz oba okręgi na środek obrazu, uzyskasz efekt podobny do tego bezpośrednio poniżej. To łączy obrazy z niewielką przezroczystością. W związku z tym im dalej przeciągasz kręgi od siebie, tym większa jest przezroczystość.

farba.net9

Diament to alternatywna opcja mieszania na pasku narzędzi. Umożliwia to mieszanie obszaru obrazu pierwszego planu z warstwą tła w kształcie rombu. Wybierać Diament na pasku narzędzi, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy obszar obrazu pierwszego planu, aby wtopić się w warstwę tła.

Następnie zobaczysz warstwę tła i możesz przeciągnąć drugi okrąg z wybranego punktu, aby rozwinąć diament, jak poniżej. Przezroczystość również wzrasta, gdy odciągasz drugi okrąg od wybranego punktu. Dzięki temu możesz nadal łączyć wiele warstw za pomocą tej opcji.

paint.net11

ten Promieniowy opcja jest podobna do Diament, z tą różnicą, że na obrazie tła jest nakładany przezroczysty okrąg. W ten sposób możesz uwzględnić część warstwy pierwszego planu w okręgu. Opcja działa dokładnie tak samo jak Diament jak go zastosujesz, wybierając punkt dla pierwszego małego koła, a następnie odciągając drugi od niego, aby rozszerzyć i zwiększyć przezroczystość.

paint.net12

Teraz wiesz, jak mieszać lub scalać wiele obrazów razem z trybami mieszania w oknie Właściwości warstw programu Paint.NET lub Gradient narzędzie. Jeśli wybierzesz obrazy, które mogą się skutecznie nakładać i mają podobne schematy kolorów, mieszanie obrazów może być świetnym efektem edycji.