Dlaczego moja drukarka Brother pojawia się w trybie offline?

Podczas próby wydrukowania czegoś z komputera czasami może się okazać, że drukarka pojawia się w trybie offline. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, z których większość można dość łatwo rozwiązać.

Dlaczego moja drukarka Brother pojawia się w trybie offline?

Dotyczy to również drukarek produkowanych przez firmę Brother. Chociaż rozwiązania mogą się różnić w zależności od modelu, sugestie zawarte w tym artykule powinny obejmować większość scenariuszy.

Drukarka Brother

Dlaczego drukarka pojawia się w trybie offline?

Jeśli kiedykolwiek otrzymasz komunikat „Drukarka w trybie offline” podczas próby wydrukowania, może to być spowodowane jednym z następujących powodów:

 1. Drukarka nie jest włączona.
 2. Twoja drukarka jest odłączona.
 3. Drukarka, której próbujesz użyć, nie jest ustawiona jako drukarka domyślna.
 4. Poprzednie zadanie drukowania utknęło w kolejce drukowania.
 5. Drukarka jest ustawiona w stanie Offline lub Wstrzymana.
 6. Istnieje wiele kopii tej samej drukarki.
 7. Twój sterownik drukarki dla twojego systemu operacyjnego nie działa poprawnie.

Na szczęście samodzielne rozwiązanie większości tych problemów nie jest takie trudne.

Drukarka Brother pojawia się w trybie offline

Brak mocy

Pierwszą rzeczą do zrobienia, gdy drukarka wydaje się być w trybie offline, jest sprawdzenie, czy jest włączona. Jeśli twoja drukarka ma ekran LCD, sprawdź, czy jest pusty. Jeśli nie masz ekranu na swojej drukarce, sprawdź, czy którakolwiek z diod LED jest włączona.

Jeśli drukarka nie wydaje się być włączona, naciśnij przycisk "Zasilanie" na drukarce. Jeśli to się nie obudziło, sprawdź przewód łączący drukarkę z gniazdkiem sieciowym. Może kabel jest luźny lub gniazdko nie jest zasilane.

Jeśli wszystko wydaje się w porządku, a drukarka jest włączona, sprawdź, czy na ekranie LCD są jakieś komunikaty o błędach. Jeśli tak, sprawdź w instrukcji drukarki typ błędu i sposób jego rozwiązania.

Jeśli żadne z tych działań nie pomogło, czas przejść do następnej sekcji.

Nie połączony

Następnym krokiem jest sprawdzenie, czy połączenie między drukarką a komputerem działa prawidłowo.

W przypadku połączeń USB sprawdź, czy oba końce kabla dobrze pasują do któregokolwiek z portów. Unikaj również używania koncentratorów USB lub przedłużaczy. Ważne jest, aby mieć bezpośrednie połączenie USB między komputerem a drukarką.

W przypadku sieci lokalnych upewnij się, że kabel Ethernet nie poluzował się po stronie drukarki. Drugi koniec zwykle łączy się z routerem lub przełącznikiem. Jeśli nie masz do tego dostępu, poproś administratora sieci o pomoc w tym.

W przypadku połączeń Wi-Fi upewnij się, że sieć działa prawidłowo. Możesz zresetować router Wi-Fi, aby upewnić się, że to nie problem.

Drukarka Brother w trybie offline

Nieustawiona jako drukarka domyślna

Po upewnieniu się, że drukarka jest włączona i podłączona do komputera, nadszedł czas, aby sprawdzić stronę oprogramowania problemu. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie, czy drukarka, której próbujesz użyć, jest ustawiona jako domyślna dla twojego komputera.

 1. wciśnij Okna w lewym dolnym rogu ekranu, zacznij pisać „panel sterowania” a następnie otwórz Panel sterowania. Menu Start systemu Windows
 2. Teraz kliknij Sprzęt i dźwięk. Menu panelu sterowania
 3. Następnie wybierz Urządzenia i drukarki, możesz również kliknąć Wyświetl urządzenia i drukarki na poprzednim ekranie.Sprzęt i dźwięk
 4. Na liście drukarek znajdź drukarkę, której chcesz użyć. Sprawdź, czy na ikonie drukarki znajduje się zielony znacznik wyboru. Oznacza to, czy jest ustawiony jako domyślny. Urządzenia i drukarki
 5. Jeśli nie, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz Ustaw jako drukarkę domyślną. Menu urządzenia

Powinno to zmienić stan drukarki z offline na online. Jeśli nie, sprawdź następną sekcję.

Zadanie drukowania utknęło

Jeśli dokument wysłany do drukarki nie został wydrukowany, może to być spowodowane wieloma przyczynami. Na przykład plik jest zbyt duży, aby mogła obsłużyć pamięć drukarki. Lub komputer przeszedł w stan uśpienia podczas wysyłania zadania drukowania, uszkadzając w ten sposób proces.

Bez względu na przyczynę, czas sprawdzić, czy w kolejce drukarki są jakieś oczekujące zadania.

 1. Wykonaj kroki 1-4 z poprzedniej sekcji, aby otworzyć listę dostępnych drukarek.
 2. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i kliknij Zobacz, co się drukuje. Menu urządzenia 2
 3. Pojawi się lista bieżących zadań drukowania.
 4. Teraz kliknij Drukarka na górze tego okna, a następnie kliknij Anuluj wszystkie dokumenty aby wyczyścić kolejkę drukowania. Menu drukarki
 5. Jeśli Anuluj wszystkie dokumenty opcja jest wyszarzona, kliknij Otwórz jako administrator. Wprowadź hasło administratora i kliknij tak aby włączyć tę opcję.

Może się zdarzyć, że nie było żadnych zablokowanych zadań oczekujących na wydruk. A może wyczyszczenie kolejki nie pomogło w przeniesieniu drukarki do trybu online. Jeśli tak, przejdź do następnej sekcji.

Zmieniono stan drukarki

Może się zdarzyć, że system automatycznie ustawi stan drukarki na Offline lub Wstrzymana.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i sprawdź, czy Użyj drukarki w trybie offline lub Wstrzymaj drukowanie opcje mają obok nich znacznik wyboru. Jeśli tak, kliknij je, aby je odznaczyć. Menu drukarki 2

Wiele drukarek

Istnieje również szansa, że ​​na twoim komputerze znajduje się wiele kopii tej samej drukarki. Może się to zdarzyć, jeśli drukarka została podłączona do innego portu USB w komputerze. Ponadto kilkakrotne zainstalowanie tego samego sterownika drukarki spowoduje za każdym razem utworzenie dodatkowej kopii.

Jeśli istnieje wiele kopii tej samej drukarki, najedź myszą na każdą ikonę, aż pojawi się wyskakujące okienko stanu. Drukarka, której szukasz, powinna mieć w wyskakującym okienku komunikat „Status: Gotowy”. Po znalezieniu usuń pozostałe kopie.

Sterowniki drukarki

Jeśli nic z tego nie pomogło, ostatnią opcją jest ponowna instalacja sterowników drukarki.

 1. Aby to zrobić, przejdź do strony pomocy technicznej Brother i kliknij Pliki do pobrania.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać najnowsze sterowniki do swojej drukarki. Tutaj znajdziesz również szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji samego sterownika.

Brat w Internecie

Mamy nadzieję, że jedno z tych rozwiązań pomogło Ci przywrócić drukarkę do trybu online. Jeśli nie udało Ci się zrobić tego samodzielnie, być może najlepiej skontaktować się bezpośrednio z pomocą techniczną Brother.

Czy udało Ci się przestawić drukarkę Brother ze stanu offline na online? Która z opcji zadziałała dla Ciebie? Podziel się swoimi doświadczeniami w sekcji komentarzy poniżej.