Jak obliczyć dni między dwiema datami w programie Excel

Wielu użytkowników programu Excel będzie musiało dodać do arkuszy kalkulacyjnych kolumny daty rozpoczęcia i zakończenia. W związku z tym program Excel zawiera kilka funkcji, które informują o liczbie dni między dwiema oddzielnymi datami.

Jak obliczyć dni między dwiema datami w Excelu?

DATEDIF, DAYS360, DATA i NETWORKDAYS to cztery funkcje, które można dodać do komórek, które podają liczbę dni między dwiema datami. W ten sposób znajdziesz liczbę dni między datami z tymi funkcjami i bez tych funkcji w programie Excel.

Jak znaleźć różnicę między datami bez funkcji?

Po pierwsze, możesz znaleźć różnicę między datami, odejmując je. Excel nie zawiera funkcji odejmowania, ale nadal możesz dodawać do komórek formuły odejmowania. Otwórz więc pusty arkusz kalkulacyjny Excel i wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia w komórkach B4 i C4, jak na poniższym zrzucie. Pamiętaj, że daty powinny być w formacie amerykańskim z pierwszym miesiącem, drugim dniem i trzecim rokiem.

terminy w Excelu

W powyższym przykładzie daty to 04.01.2017 i 05.05.2017. Teraz powinieneś wybrać komórkę D4 i kliknąć wewnątrz paska funkcji u góry arkusza. Wpisz „=C4-B4” w pasku i naciśnij Enter. Komórka D4 zwróci wartość 34, jeśli wprowadzisz te same daty w komórkach, co na powyższej migawce. W związku z tym między 1 kwietnia 2017 r. a 5 maja 2017 r. są 34 dni.

Funkcja DATY

Alternatywnie możesz znaleźć różnicę między dwiema datami za pomocą funkcji DATE. Następnie możesz znaleźć liczbę dni, wprowadzając daty na pasku funkcji zamiast w komórkach arkusza kalkulacyjnego. Podstawowa składnia tej funkcji to: =DATA(rrrr, m, d)-DATA(rrrr, m, d); więc wprowadzasz daty wstecz.

Dodajmy tę funkcję z tymi samymi datami 04.01.2017 i 05.05.2017. Wybierz komórkę w arkuszu kalkulacyjnym, do której chcesz dodać funkcję. Następnie kliknij wewnątrz paska funkcji, wpisz „=DATA(2017, 5, 5)-DATA(2017, 4, 1)” i naciśnij Enter.

Może być również konieczne wybranie ogólnego formatu liczbowego dla komórki, jeśli zwracana wartość jest w formacie daty. W przypadku ogólnego formatu liczbowego komórka zwróci wartość 34 dni, jak pokazano na poniższej migawce.

terminy w Excelu2

Funkcja DATEDIF

DATEDIF to elastyczna funkcja, za pomocą której możesz obliczyć całkowitą liczbę dni między datami, wprowadzając daty w arkuszu kalkulacyjnym lub na pasku funkcji. Jednak DATEDIF nie jest wymieniony w oknie Wstaw funkcję programu Excel.

Dlatego musisz wprowadzić go bezpośrednio na pasku funkcji. Składnia funkcji DATEDIF to: DATEDIF(data_początkowa;data_końcowa;jednostka). Możesz wprowadzić w funkcji datę rozpoczęcia i datę zakończenia lub odwołania komórek do określonych dat, a następnie dodać jednostki dni na końcu.

Wybierz komórkę, do której chcesz dodać DATEDIF w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie kliknij pasek formuły, aby wprowadzić funkcję. Aby znaleźć różnicę między dwiema datami wprowadzonymi w komórkach C4 i B4, wprowadź na pasku funkcji: „=DAT.IF(B4, C4, „d”).”. Komórka DATEDIF będzie zawierać liczbę dni między datami jak pokazano bezpośrednio poniżej.

terminy w Excelu3

Jest to jednak znacznie bardziej elastyczne niż funkcja DATE, ponieważ można modyfikować jednostki. Załóżmy na przykład, że musisz policzyć liczbę dni między dwiema datami, ale zignorujesz również lata. Możesz to zrobić, dodając „yd” do funkcji. Na przykład wpisz „4/1/2017” i „5/5/2018” w dwóch komórkach, a następnie wpisz „yd” w funkcji, jak pokazano poniżej.

terminy w Excelu4

Zwraca to wartość 34 dni między 4.01.2017 a 5.05.2018, co jest poprawne, jeśli zignorujesz rok. Gdyby funkcja nie ignorowała roku, wartość wynosiłaby 399.

Funkcja DAYS360

Funkcja DAYS360 to funkcja, która wyszukuje całkowitą liczbę dni między datami na podstawie 360-dniowego kalendarza, który jest szerzej stosowany w latach finansowych. W związku z tym może to być lepsza funkcja dla arkuszy kalkulacyjnych kont. Nie będzie to miało większego znaczenia w przypadku dat oddalonych o kilka miesięcy, ale w przypadku dłuższych okresów DAYS360 zwróci nieco inne wartości niż pozostałe funkcje.

Wpisz „01.01.2016” i „1.1.2017” w komórkach B6 i C6 w arkuszu kalkulacyjnym. Następnie kliknij komórkę, w której chcesz uwzględnić funkcję DAYS360, i naciśnij fx obok paska funkcji. Wybierać DNI360 aby otworzyć okno pokazane bezpośrednio poniżej.

terminy w Excelu7

Naciśnij przycisk Data_rozpoczęcia i wybierz komórkę B6. Następnie kliknij przycisk Data_końcowa i wybierz komórkę C6 w arkuszu kalkulacyjnym. naciskać ok aby dodać DAYS360 do arkusza kalkulacyjnego, co zwróci wartość 360.

Daty w Excelu6

Funkcja DNI ROBOCZE

Co zrobić, jeśli chcesz znaleźć różnicę między dwiema datami, ale wykluczyć weekendy z równania? DATEDIF, DATE i DAYS360 nie będą zbyt dobre w takim scenariuszu. DNI.ROBOCZE to funkcja, która znajduje liczbę dni między datami bez uwzględniania weekendów, a także może uwzględniać dodatkowe święta, takie jak święta państwowe.

Więc to ma być funkcja do planowania projektu. Podstawowa składnia funkcji to: = DNI.ROBOCZE(data_początkowa;data_końcowa;[święta]).

Aby dodać DNI ROBOCZE do arkusza kalkulacyjnego, kliknij komórkę funkcji i naciśnij fx przycisk. Wybierać DNI ROBOCZE aby otworzyć okno na zrzucie bezpośrednio poniżej. Następnie kliknij przycisk Data_początkowa i wybierz komórkę w arkuszu kalkulacyjnym zawierającą datę rozpoczęcia.

Naciśnij przycisk Data_końcowa, wybierz komórkę z datą końcową i naciśnij OK, aby dodać funkcję do arkusza kalkulacyjnego.

terminy w excelu8

Na zrzucie ekranu bezpośrednio powyżej daty rozpoczęcia i zakończenia to 04.01.2017 i 05.05.2017. Funkcja DNI.ROBOCZE zwraca wartość 25 dni między datami bez weekendów. Uwzględniając weekendy, łączna liczba dni wynosi 34, jak we wcześniejszych przykładach.

Aby uwzględnić w funkcji dodatkowe dni świąteczne, wprowadź te daty w dodatkowych komórkach arkusza kalkulacyjnego. Następnie naciśnij przycisk odwołania do komórki Święta w oknie funkcji DNI.ROBOCZE i wybierz komórkę lub komórki zawierające daty dni wolnych. To odliczy wakacje od ostatecznej liczby.

Istnieje więc wiele sposobów obliczania dni między datami rozpoczęcia i zakończenia w arkuszach kalkulacyjnych Excel. Nowsze wersje programu Excel zawierają również funkcję DNI, w której można znaleźć różnicę między kilkoma datami. Funkcje te z pewnością przydadzą się w przypadku arkuszy kalkulacyjnych zawierających wiele dat.

Często Zadawane Pytania

Co oznacza #NUM?

Gdy wykonujesz powyższe formuły i otrzymujesz #LICZBA zamiast liczby, dzieje się tak, ponieważ data rozpoczęcia jest większa niż data zakończenia. Spróbuj odwrócić daty i ponownie wykonaj kroki.