Jak obliczyć wartość p w Arkuszach Google

ten P-wartość jest jednym z najważniejszych pojęć w statystyce. Podczas pracy nad projektami badawczymi są to dane wyjściowe, na których najczęściej polegają naukowcy.

Ale jak obliczyć P-wartość w Arkuszach kalkulacyjnych Google?

Ten artykuł pokaże Ci wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat. Pod koniec artykułu będziesz mógł łatwo obliczyć P-wartość i sprawdź swoje wyniki.

Co to jest P-Wartość?

ten P-Wartość służy do określenia, czy pewne hipotezy są poprawne, czy nie. Zasadniczo naukowcy wybiorą wartość lub zakres wartości, które wyrażają normalny, oczekiwany wynik, gdy dane nie są skorelowane. Po obliczeniu P-wartości swoich zbiorów danych, będą wiedzieć, jak blisko są do tych wyników.

Stałą reprezentującą oczekiwane wyniki nazywamy poziomem istotności. Chociaż możesz wybrać tę liczbę na podstawie wcześniejszych badań, zwykle jest ona ustawiona na 0,05.

Jeśli obliczone P-wartość jest znacznie poniżej poziomu istotności, wtedy oczekiwane wyniki są istotne statystycznie. Im niższy P-value, tym bardziej prawdopodobne jest, że Twoje dane wyrażają pewien rodzaj korelacji.

Jak obliczyć P-Wartość ręcznie?

Oto kroki do obliczenia P-wartość na papierze:

 1. Określ oczekiwane wyniki eksperymentu.
 2. Oblicz i określ obserwowane wyniki eksperymentu.
 3. Określ stopień swobody – ile odchyleń od uznanych wyników liczy się jako znaczące?
 4. Porównaj pierwsze, oczekiwane wyniki z wynikami obserwatora za pomocą chi-kwadrat.
 5. Wybierz poziom istotności (tutaj zwykle używa się 0,05).
 6. Przybliż swoje P-wartość przy użyciu tabeli rozkładu chi-kwadrat.
 7. Odrzuć lub zachowaj początkową hipotezę zerową.

Jak widać, jest wiele do wyliczenia i rozważenia, robiąc to za pomocą pióra i papieru. Musisz sprawdzić, czy postępowałeś zgodnie z poprawnymi formułami dla wszystkich kroków, a także dwukrotnie sprawdzić, czy masz prawidłowe wartości.

Aby uniknąć ryzyka uzyskania fałszywych wyników z powodu błędnych obliczeń, najlepiej korzystać z narzędzi takich jak Arkusze Google. Ponieważ P-wartość jest tak znacząca, że ​​programiści dołączyli funkcję, która obliczy ją bezpośrednio. Poniższa sekcja pokaże Ci, jak to zrobić.

Obliczanie P-Wartość w Arkuszach Google

Najlepszym sposobem wyjaśnienia tego byłoby podanie przykładu, który możesz naśladować. Jeśli masz już istniejącą tabelę, po prostu zastosuj to, czego nauczyłeś się z następującego samouczka.

Zaczniemy od stworzenia dwóch zestawów danych. Następnie porównamy utworzone zestawy danych, aby sprawdzić, czy istnieje między nimi istotność statystyczna.

Powiedzmy, że musimy zbadać dane dla trenera personalnego. Trener personalny przekazał nam numery swoich klientów dotyczące ich postępów w wykonywaniu pompek i podciągnięć, a my wprowadziliśmy je do arkusza kalkulacyjnego Google.

Tabela

Tabela jest bardzo prosta, ale posłuży do celów tego artykułu.

Aby porównać te dwa różne zestawy danych, będziemy musieli użyć funkcji T-TEST arkusza kalkulacyjnego Google.

Składnia tej funkcji wygląda następująco: TTEST(tablica1,tablica2,tails,typ), ale możesz też użyć składni T.TEST(tablica1,tablica2,tails,typ) – obie odnoszą się do tej samej funkcji.

Array1 to pierwszy zestaw danych. W naszym przypadku byłaby to cała kolumna Pompki (oczywiście z wyjątkiem nazwy kolumny).

Array2 to drugi zestaw danych, czyli wszystko w kolumnie Pull-ups.

Ogony reprezentują liczbę ogonów używanych do dystrybucji. Masz tylko dwie opcje:

1 – rozkład jednostronny

2 – rozkład dwustronny

Typ reprezentuje wartość całkowitą, która może wynosić 1 (pary T-TEST), 2 (dwie próby równej wariancji T-Test) lub 3 (dwie próby nierównej wariancji T-Test).

Aby przejść przez przykładowy test p, wykonamy następujące kroki:

 1. Nazwij wybraną przez nas kolumnę TTEST i wyświetl wyniki tej funkcji w kolumnie obok niej.
 2. Kliknij pustą kolumnę, w której chcesz P-wartości do wyświetlenia i wprowadź potrzebną formułę.
 3. Wprowadź następującą formułę: =TEST.T(A2:A7;B2:B7;1,3). Jak widać, A2:A7 oznacza początek i koniec naszej pierwszej kolumny. Możesz po prostu przytrzymać kursor na pierwszej pozycji (A2) i przeciągnąć go na dół kolumny, a Arkusze kalkulacyjne Google automatycznie zaktualizują formułę.
 4. Dodaj przecinek do swojej formuły i zrób to samo dla drugiej kolumny.
 5. Wypełnij ogony i wpisz argumenty (oddzielone przecinkami) i naciśnij Enter.

Twój wynik powinien pojawić się w kolumnie, w której wpisałeś formułę.

testowaćwynik

Typowe komunikaty o błędach

Jeśli popełniłeś błąd podczas wpisywania formuły TTEST, prawdopodobnie zobaczyłeś jeden z następujących komunikatów o błędach:

 1. #N/A – wyświetlane, jeśli dwa zestawy danych mają różne długości.
 2. #NUM – ​​wyświetlany, jeśli wprowadzony argument ogonów nie jest równy 1 lub 2. Może być również wyświetlany, jeśli argument typu nie jest równy 1, 2 lub 3.
 3. #WARTOŚĆ! – wyświetlane, jeśli wprowadzono wartości nieliczbowe dla końcówek lub argumentów typu.

Obliczanie danych nigdy nie było łatwiejsze dzięki arkuszom kalkulacyjnym Google

Mamy nadzieję, że dodałeś teraz kolejną funkcję Arkuszy kalkulacyjnych Google do swojego arsenału. Poznanie możliwości i funkcji tego narzędzia online pozwoli Ci lepiej analizować dane, nawet jeśli nie jesteś statystykem.

Czy masz alternatywną metodę, której używasz do obliczania? P-wartość? Nie wahaj się opowiedzieć nam o tym w komentarzach poniżej.