Jak pisać wielką literą w komórkach arkusza kalkulacyjnego Excel

Chociaż program Excel to przede wszystkim aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych do danych liczbowych, często trzeba wprowadzać tekst w komórkach. Każda tabela arkusza kalkulacyjnego musi mieć nagłówki kolumn lub wierszy. W związku z tym użytkownicy programu Excel od czasu do czasu będą musieli modyfikować obudowę tekstu w swoich arkuszach kalkulacyjnych. Oczywiście możesz to zrobić, ręcznie edytując zawartość komórki za pomocą klawiatury.

Jednak Excel zawiera również kilka funkcji, za pomocą których można dostosować wielkość liter. Omówimy je szczegółowo w tym artykule

Jak zmienić wielkość liter w programie Excel

Excel ma trzy główne funkcje, za pomocą których można dostosować wielkość liter w komórkach. Funkcje zmieniające wielkość liter to GÓRNY, NIŻEJ, oraz WŁAŚCIWY. GÓRNY konwertuje tekst na wielkie litery, NIŻEJ konwertuje go na małe litery i WŁAŚCIWY zamienia pierwszą literę każdego słowa w komórce na wielką.

 1. Aby dowiedzieć się, jak dodać te funkcje do komórek, otwórz pusty arkusz kalkulacyjny programu Excel i wpisz „ćpuna z technologii' w komórce A2.
 2. Następnie wybierz komórkę B2i wpisz „=GÓRNE(A2)‘ w pasku FX. To przekonwertuje tekst w A2 do TECH JUNKIE w komórce B2 jak pokazano bezpośrednio poniżej.
 3. Teraz kliknij komórkę C2, rodzaj '=DOLNY(B2)‘ w pasku fx i naciśnij Wchodzić klucz. Spowoduje to konwersję tekstu w B2, TECH JUNKIE, małymi literami, jak pokazano poniżej.
 4. Następnie wybierz komórkę D2, Wejście '=WŁAŚCIWE(C2)‘ na pasku funkcji, a następnie naciśnij Wchodzić klucz. To przekonwertuje tekst w C2 do Tech Junkie w D2 jak pokazano niżej. Więc WŁAŚCIWY funkcja zmienia wielkość każdego słowa w ciągu tekstowym.
 5. Pamiętaj, że nie musisz uwzględniać odwołań do komórek w tych funkcjach. Zamiast tego możesz wprowadzić tekst bezpośrednio do funkcji. Na przykład wybierz komórkę E2 i wpisz ‘=WŁAŚCIWE(„techniczny ćpun”)‘ na pasku fx, jak pokazano poniżej. To zmodyfikuje wielkość liter ciągu tekstowego zawartego w funkcji.

Zapisuj wielkimi literami tylko pierwsze litery w komórkach arkusza kalkulacyjnego

Podstawowe funkcje programu Excel do edycji wielkości liter to WŁAŚCIWA, GÓRNA i DOLNA. Jednak żadna z tych wielkich liter nie jest tylko pierwszą literą w komórce arkusza kalkulacyjnego Excel. Niemniej jednak nadal możesz dodać formułę do komórki arkusza kalkulacyjnego programu Excel, w której pierwsza litera ciągu tekstowego jest pisana wielką literą.

 1. Jako przykład wpisz „to jest przykładowy ciąg TEKSTOWY' w komórce A4 arkusza kalkulacyjnego Excel.
 2. Następnie wybierz komórkę B4 w arkuszu kalkulacyjnym wpisz następującą formułę na pasku efektów: =ZASTĄP(DOLNY(A4);1,1,GÓRNY(LEWY(A4,1))), a następnie naciśnij Wchodzić aby dodać formułę do arkusza kalkulacyjnego. Komórka B4 teraz edytuje tekst na ‘To jest przykładowy ciąg tekstowy‘, jak pokazano na zrzucie bezpośrednio poniżej.

Wprowadzona formuła gwarantuje, że wielką literą będzie tylko pierwsza litera ciągu tekstowego. Możesz modyfikować tekst w dowolnej komórce za pomocą formuły, dostosowując odwołania do komórek w nawiasach. Jeśli więc tekst był w D11, zamieniłbyś A4 na odwołanie do komórki D11.

Możesz także wprowadzić ciągi tekstowe bezpośrednio do formuły zamiast odwołań do komórek. Na przykład zaznacz komórkę C4, a następnie wprowadź '=REPLACE(LOWER(„to jest przykład ciągu TEKSTOWEGO”),1,1,UPPER(LEFT(„to jest przykład ciągu TEKSTOWEGO”,1)))' w funkcji bar. C4 edytuje również ciąg tekstowy w formule, podobnie jak B4, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Edytuj wielkość liter za pomocą Kutools dla programu Excel

Excel nie zawiera narzędzia Zmień wielkość liter do edycji tekstu. Byłby to przydatny dodatek do aplikacji i możesz dodać narzędzie Zmień wielkość liter do programu Excel za pomocą Kutools. Kutools for Excel to dodatek, który rozszerza aplikację o wiele dodatkowych narzędzi. Możesz wypróbować 60-dniowy ślad Kutools, a dodatek jest sprzedawany w cenie 39,00 USD na stronie ExtendOffice.

Po dodaniu Kutools do programu Excel możesz otworzyć narzędzie Zmień wielkość liter.

 1. Najpierw wybierz zakres komórek, który zawiera tekst do edycji.
 2. Następnie możesz kliknąć kartę Kutools, nacisnąć Tekst przycisk i wybierz Zmień przypadek z menu, aby otworzyć okno dialogowe Zmień wielkość liter.
 3. Okno dialogowe Zmień wielkość liter zawiera: Zdanie przypadek opcja, która zamienia tylko pierwszą literę ciągu tekstowego na wielką, podobnie jak WYMIENIĆ formuła. Więc wybierz Zdanie przypadek w oknie dialogowym Zmień wielkość liter.
 4. Podgląd po prawej stronie okna pokazuje, jak opcja będzie edytować zawartość wybranej komórki. Kliknij Zastosować oraz ok aby potwierdzić wybraną opcję.

W ten sposób możesz zacząć wielką literę w komórce arkusza kalkulacyjnego Excel za pomocą WYMIENIĆ formuła i narzędzie Zmień przypadek w Kutools. Możesz także zamienić pierwszą literę komórki na wielką literę POWIĄZAĆ formułę, jak pokazano w tym filmie na YouTube.

Zapisywanie pierwszych liter w Excelu

Niezależnie od tego, czy korzystasz z wbudowanych funkcji programu Excel, czy aplikacji innej firmy, możesz łatwo modyfikować obudowę komórek bez konieczności ręcznej zmiany ich wszystkich.

Czy formatujesz arkusze Excela do pracy? Czy znasz bardziej usprawnione rozwiązanie? Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej.