Jak dodawać i usuwać wiersze i kolumny w Arkuszach Google

Dodawanie kolumn w dowolnym programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych to podstawowa umiejętność, która umożliwia bardziej efektywną pracę z aplikacją. Arkusze Google nie są wyjątkiem; jeśli zamierzasz wykonać jakąkolwiek znaczącą pracę w Arkuszach Google, musisz zrozumieć, jak wykonać to zadanie. Oprócz dzielenia kolumn oraz dodawania wierszy i komórek nauka dodawania kolumn w Arkuszach Google to podstawowa umiejętność, która znacznie ułatwia tworzenie przydatnych arkuszy kalkulacyjnych.

Jak dodawać i usuwać wiersze i kolumny w Arkuszach Google

Wszystko ma jednolity rozmiar na pustym arkuszu, ale jak tylko zaczniesz wprowadzać dane, wszystko się zmienia. Możliwość przenoszenia, dodawania, dzielenia i usuwania kolumn, wierszy i komórek znacznie ułatwi Ci życie z Arkuszami Google. Oto jak.

Dodaj kolumny w Arkuszach Google

Jest wiele rzeczy, które Arkusze Google robią lepiej niż Excel, a jedna z nich daje Ci wybór, gdzie dodać kolumnę. Arkusze Google pozwalają wybrać, czy dodać z lewej, czy z prawej strony punktu wstawiania. To genialne, a jednocześnie takie proste.

 1. Otwórz swój Arkusz Google.

 2. Podświetl istniejący nagłówek kolumny i kliknij prawym przyciskiem myszy.

 3. Wybierz Wstaw 1 z lewej lub Wstaw 1 z prawej.

Nowa kolumna zostanie dodana po wybranej stronie. Możesz także użyć menu Wstaw u góry, aby dodać kolumny, ale ponieważ musisz podświetlić kolumnę, obok której chcesz wstawić, zwykle łatwiej jest kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Podziel kolumny w Arkuszach Google

Dzielenie kolumny jest przydatne do wielu różnych celów, ale jednym z najczęstszych jest ponowne formatowanie zaimportowanych danych. Załóżmy na przykład, że zaimportowałeś bazę danych pracowników z imionami i nazwiskami w tej samej kolumnie i musisz podzielić te dwa nazwiska na dwie kolumny. Oto jak to robisz.

 1. Otwórz swój Arkusz Google.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, którą chcesz podzielić.

 3. Wybierz Wstaw 1 w lewo lub Wstaw 1 w prawo, aby umieścić podział w miejscu, w którym można zdeponować dane.

 4. Zaznacz kolumnę, którą chcesz podzielić.

 5. Wybierz Dane z górnego menu i Podziel tekst na kolumny.

 6. Wybierz Spację w polu, które pojawi się u dołu ekranu.

Spowoduje to podział danych w tej kolumnie, która jest oddzielona spacją. Możesz także wybrać przecinek, średnik, kropkę lub niestandardowy znak w zależności od tego, jak dane zostały sformatowane. Na przykład, jeśli masz kolumnę z połączonymi numerami kategorii i części, w której format to „123-299193”, możesz określić znak myślnika jako separator i podzielić kolumnę na kategorię i numer części.

Dodaj wiersze w Arkuszach Google

Dodawanie wierszy jest tak proste, jak dodawanie kolumn w Arkuszach Google. Używa dokładnie tych samych poleceń, ale działa w poziomie zamiast w pionie.

 1. Otwórz swój Arkusz Google.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący nagłówek wiersza po lewej stronie.

 3. Wybierz Wstaw 1 powyżej lub Wstaw 1 poniżej.

Nowy wiersz pojawi się wtedy w określonej pozycji. Możesz także użyć menu Wstaw u góry, aby dodać wiersze, ale ponieważ musisz podświetlić wiersz, obok którego chcesz wstawić, zwykle łatwiej jest kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Przenieś wiersz lub kolumnę w Arkuszach Google

Jeśli chcesz przenieść wiersz lub kolumnę w nowe miejsce w arkuszu kalkulacyjnym, jest to łatwe.

 1. Wybierz kolumnę lub wiersz, który chcesz przenieść, i najedź na nagłówek. Kursor powinien zmienić się w dłoń.

 2. Przeciągnij wiersz lub kolumnę do żądanej pozycji i puść.

 3. Arkusze przeniosą dane w ich obecnej formie na nową pozycję.

Zmień rozmiar wiersza lub kolumny w Arkuszach Google

Czasami dane zawarte w komórce są zbyt duże, aby można je było zobaczyć w całości. Możesz zmienić jego rozmiar lub użyć zawinięcia, aby wyświetlić cały tekst w tych komórkach. Oto jak.

Aby zmienić rozmiar wiersza lub kolumny:

 1. Najedź kursorem na linię dzielącą wiersz lub kolumnę. Powinien zmienić się w podwójną strzałkę.

 2. Przeciągnij kursor, aż wiersz lub kolumna uzyska żądany rozmiar lub wyraźnie wyświetli dane.

 3. Puść kursor, a wiersz lub kolumna zachowa swój rozmiar.

Czasami zmiana rozmiaru nie jest odpowiednia lub nie działa w projekcie arkusza. W takim przypadku możesz użyć zawijanego tekstu, aby wycisnąć trochę więcej widoczności w komórce.

 1. Zaznacz wiersz, kolumnę lub komórkę, którą chcesz zawinąć.

 2. Wybierz z menu ikonę zawijania tekstu.

 3. Wybierz Zawijaj. Tekst powinien być teraz sformatowany, aby lepiej pasował do rozmiaru komórki i był bardziej czytelny.

Możesz także użyć menu Format i wybrać Zawijanie tekstu, aby osiągnąć ten sam cel, lub kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek wiersza lub kolumny i wybrać „Zmień rozmiar”.

Usuń wiersz lub kolumnę w Arkuszach Google

Wreszcie jednym z najczęstszych zadań w Arkuszach Google lub dowolnym arkuszu kalkulacyjnym jest usuwanie kolumny lub wiersza. Oto jak to zrobić.

 1. Wybierz nagłówek kolumny lub wiersza, który chcesz usunąć.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń wiersz lub Usuń kolumnę.

 3. Arkusze przesuną dane arkusza kalkulacyjnego w górę lub w dół w zależności od formatowania.

Zamiast usuwać, możesz również ukryć wiersze i kolumny, jeśli to zadziała lepiej. Można to zrobić, wybierając nagłówek wiersza lub kolumny i wybierając „Ukryj”. Może to być przydatne do ukrywania formuły lub innych danych z widoku przy jednoczesnym wyświetlaniu danych z niej uzyskanych.