Jak zmienić konta w Google Home

Google od dawna jest jednym z liderów w świecie technologii i niemal codziennie przesuwa granice. Jednym z najbardziej innowacyjnych produktów, jakie wprowadzili w ostatnim czasie, jest linia produktów Google Home. Są to inteligentne głośniki, które wykorzystują polecenia głosowe do wykonywania czynności. Robią to w połączeniu z Asystentem Google.

Jak zmienić konta w Google Home

Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów Google, do korzystania z niego potrzebne jest konto. Większość ludzi ma już konto Google, ale wiele z nich ma też wiele kont – jedno lub więcej do osobistych e-maili, a reszta do korespondencji biznesowej.

Co się stanie, jeśli chcesz przełączyć konta na jednym inteligentnym głośniku Google Home? Ten artykuł przeprowadzi Cię przez cały proces dodawania, usuwania i przełączania się na różne konta Google na urządzeniu Google Home.

Dodawanie wielu kont w Google Home

Przed poważną aktualizacją kilka lat temu Google Home nie był w stanie rozpoznać i zidentyfikować różnych głosów, więc nie mógł obsługiwać wielu kont. Na szczęście może teraz obsługiwać do sześciu różnych głosów, z których każdy jest powiązany z innym kontem Google, więc nie musisz udostępniać tego samego konta do codziennych kanałów, list odtwarzania muzyki itp.

Rozpoznawanie Twoich głosów

Krok 1

Przed dodaniem jakichkolwiek innych kont Google upewnij się, że Google Home bez problemu rozpozna Twój głos.

I tak musisz mieć zainstalowaną aplikację Google Home, więc jeśli tego nie zrobiłeś, pobierz ją i zainstaluj przed kontynuowaniem. Po otwarciu aplikacji będziesz musiał dotknąć tak zwanego menu hamburgera znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu.

Kiedy tam dotrzesz, po prostu dotknij przycisku „Więcej ustawień”.

Krok 2

Spowoduje to przejście do strony ustawień Asystenta Google. Gdy już tam będziesz, po prostu przewiń do końca, a następnie dotknij przycisku „Udostępnione urządzenia”.

Dotknięcie go spowoduje otwarcie listy wszystkich udostępnionych urządzeń, jeśli takie istnieją. Kliknij przycisk plus, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.

Krok 3

Aplikacja automatycznie wykrywa wszystkie podłączone urządzenia, więc wystarczy wybrać urządzenie, które chcesz udostępnić, a następnie nacisnąć przycisk „Kontynuuj”.

Krok 4

Tutaj będziesz musiał dotknąć przycisku „Rozpocznij” i nauczyć Asystenta Google rozpoznawać Twój głos, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Z reguły polega to na powtórzeniu frazy „OK Google” do mikrofonu telefonu trzy lub cztery razy z rzędu. Po zakończeniu procesu po prostu dotknij „Kontynuuj”. Asystent Google nie powinien teraz mieć problemu z rozpoznaniem Twojego głosu.

Dodaj wiele kont Google

Gdy upewnisz się, że Google Home zna Twój głos, możesz bezpiecznie dodać inne (maksymalnie pięć) kont Google. Każdy użytkownik może to zrobić na własnych telefonach, jeśli ma zainstalowaną aplikację Google Home. Jeśli chcesz zrobić to wszystko sam, korzystając z własnego telefonu, wykonaj poniższe czynności.

Krok 1

Ponownie uruchom aplikację Google Home, a następnie przejdź do menu hamburgerów w lewym górnym rogu ekranu. Następnie dotknij małej strzałki skierowanej w dół. Znajdziesz go tuż obok swojego adresu e-mail.

Krok 2

Jeśli w telefonie i w zakładce są już dodani inni użytkownicy, dotknięcie ich nazwy pozwoli Ci przełączyć się na inne konto i skonfigurować urządzenie Google Home, powtarzając opisany powyżej proces rozpoznawania głosu.

Jeśli chcesz przełączyć się na inne konto, które nie zostało jeszcze dodane, musisz je najpierw dodać. Aby to zrobić, dotknij przycisku "Zarządzaj kontami", a następnie dotknij przycisku "Dodaj konto".

Krok 3

Po wprowadzeniu wszystkich danych logowania do danego konta, musisz wrócić do menu hamburgera w lewym górnym rogu i nacisnąć przycisk „Więcej ustawień”.

Krok 4

Musisz teraz powtórzyć proces dodawania udostępnionego urządzenia, wykonując czynności opisane powyżej. Gdy dojdziesz do przycisku plusa, który dodaje urządzenia, będziesz musiał poprosić nowego użytkownika o przejście przez konfigurację poleceń głosowych.

Gdy Google Home potwierdzi i rozpozna nowy głos, po prostu dotknij „Kontynuuj”. Przełączanie między dwoma lub więcej kontami jest teraz łatwe, ponieważ wystarczy dotknąć małej strzałki w dół, która wyświetli listę wszystkich dostępnych kont.

Wniosek

Po ostatniej aktualizacji wielu użytkowników z różnymi kontami może teraz korzystać z inteligentnych głośników Google Home i cieszyć się spersonalizowaną funkcjonalnością.