Jak zmienić szerokość kolumny w Arkuszach Google

Dopasowanie wystarczającej ilości informacji do pojedynczej komórki jest niezwykle ważne, jeśli chodzi o zrozumienie tego, co komórka próbuje nam powiedzieć. Dane mogą zostać skompresowane lub obcięte w obrębie kolumny, więc może być konieczna zmiana szerokości kolumny. Na szczęście Arkusze Google ułatwiają.

Jak zmienić szerokość kolumny w Arkuszach Google

Zmiana szerokości kolumn to tylko jeden ze sposobów formatowania danych w Arkuszach Google. Jest to przydatne do dopasowania danych do komórki i dopasowania wymiarów dowolnej tabeli do projektu lub strony.

Zmień szerokość kolumny w Arkuszach Google

Masz kilka opcji zmiany szerokości kolumn w Arkuszach Google. Możesz poszerzyć kolumnę lub ją zawęzić. Każdy z tych sposobów można zrobić na różne sposoby.

Ręcznie poszerz szerokość kolumny

Najłatwiejszym sposobem uzyskania takiej tabeli jest ręczne ustawienie szerokości kolumny.

 1. Otwórz Arkusz Google i wybierz kolumnę, którą chcesz edytować.

 2. Kliknij wiersz po prawej stronie nagłówka kolumny. Kursor myszy powinien zmienić się w podwójną strzałkę.

 3. Przeciągnij linię, aż kolumna będzie wystarczająco szeroka dla Twoich potrzeb i puść mysz.

Ręcznie wąska szerokość kolumny

Jak można się spodziewać, aby kolumna była węższa, po prostu postępuj odwrotnie.

 1. Otwórz Arkusz Google i wybierz kolumnę, którą chcesz edytować.

 2. Kliknij wiersz po prawej stronie nagłówka kolumny. Kursor myszy zmieni się w podwójną strzałkę.

 3. Przeciągnij linię, aż kolumna będzie wystarczająco wąska, aby dane się zmieściły, i puść mysz.

Możesz stopniowo zmieniać szerokość kolumny, aż będzie dokładnie odpowiadała potrzebom.

Automatycznie poszerz szerokość kolumny

Jeśli chcesz tylko dopasować dane w komórkach do prawidłowej szerokości, aby można je było wyraźnie odczytać, możesz to zrobić znacznie szybciej niż przeciąganie szerokości kolumny.

 1. Otwórz Arkusz Google i wybierz kolumnę, którą chcesz edytować.

 2. Najedź kursorem na linię po prawej stronie nagłówka kolumny. Kursor myszy zmieni się w podwójną strzałkę.

 3. Kliknij dwukrotnie linię, a zostanie ona automatycznie przeskalowana, aby dopasować się do najszerszej zawartości komórki.

Ta metoda jest szybkim sposobem na upewnienie się, że zawartość komórki jest wyświetlana poprawnie, a jej szerokość jest dopasowana do zawartości. Minusem jest to, że jeśli masz pojedynczą komórkę zawierającą dużo danych, Arkusze Google zmienią wszystkie kolumny, aby pasowały do ​​tej pojedynczej komórki. Działa to najlepiej ze wszystkich danych o podobnym rozmiarze lub długości.

Jak edytować szerokość wielu kolumn jednocześnie?

Niektóre sytuacje mogą wymagać sformatowania wielu kolumn danych w podobny sposób. W takich przypadkach edytowanie każdej kolumny pojedynczo byłoby żmudne. Aby edytować szerokość wielu kolumn jednocześnie, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz komórki kolumn, które chcesz edytować

 2. Kliknij małą strzałkę w dół w nagłówku kolumny.

 3. Wybierać „zmień rozmiar kolumn”.

 4. Wprowadź żądaną szerokość pikseli lub wybierz „rozmiar dopasowany”.

Wszystkie wybrane przez Ciebie kolumny będą teraz miały tę samą szerokość.

Zawijanie

Masz inne wskazówki dotyczące Arkuszy Google, którymi chcesz się podzielić? Znasz inne sposoby zmiany szerokości kolumny? Opowiedz nam o tym poniżej!