Jak zmienić domyślną czcionkę w programie Microsoft Word dla komputerów Mac

W programie Microsoft Word dla komputerów Mac znajdują się dziesiątki czcionek, ale jest tylko jedna czcionka domyślna. Ta czcionka jest automatycznie wybierana podczas tworzenia nowego dokumentu. W najnowszych wersjach programu Word dla komputerów Mac ta czcionka to Calibri, która odpowiada systemowi MS Windows.

Teraz nie ma nic złego w Calibri; to rzeczywiście urocza czcionka, ale może nie być dla wszystkich. Jeśli wolisz używać w dokumentach innej czcionki domyślnej, możesz skonfigurować program Word dla komputerów Mac, aby zmienić ją na dowolną inną zainstalowaną czcionkę, którą wybierzesz. Oto jak to zrobić!

Jak zmienić domyślną czcionkę w programie Microsoft Word dla komputerów Mac
  1. Uruchom program Word dla komputerów Mac i wybierz „Format > Czcionka” z paska menu u góry. Możesz też użyć skrótu klawiaturowego „Polecenie-D”.

  2. Pojawi się nowe okno „Czcionka”. Upewnij się, że jesteś na "Czcionka" i znajdź menu rozwijane Czcionka w lewym górnym rogu okna.

  3. Kliknij pozycję rozwijaną, aby otworzyć menu i wybierz nową domyślną czcionkę, taką jak Times New Roman. Możesz także skonfigurować domyślny styl i rozmiar czcionki.

  4. Aby zapisać ustawienia nowej czcionki jako domyślne, kliknij przycisk "Domyślne" w lewym dolnym rogu okna.

  5. Program Word poprosi o potwierdzenie, czy chcesz zastosować to ustawienie do bieżącego dokumentu, czy do wszystkich tworzonych dokumentów. Wybierz przycisk radiowy obok „Wszystkie dokumenty oparte na szablonie Normal”, a następnie kliknij „OK”, aby zapisać nową domyślną czcionkę.

  6. Potwierdź zmiany, wychodząc z dokumentu i otwierając nowy — wpisz coś w nowym pliku, aby sprawdzić, czy nowa domyślna czcionka działa.

Teraz wszystkie nowe dokumenty, które utworzysz, będą zaczynały się od wcześniej wybranych czcionek. Oczywiście, to nie zmieni istniejących plików, a także nie wpłynie na żadne utworzone dokumenty Word dla komputerów Mac, które zaczynają się od szablonów.