Jak dodawać, zarządzać i usuwać role w Discord

Discord jest obecnie preferowaną platformą czatu głosowego i tekstowego wśród graczy online. Jest łatwy w użyciu, wysoce konfigurowalny i oferuje wiele przydatnych funkcji czatu.

Zawarte w tych funkcjach jest możliwość przypisywania i zarządzania rolami dla użytkowników na serwerze czatu.

Oto jak możesz dodawać, zarządzać i usuwać role w Discord.

Czym są role na Discordzie?

W żargonie Discord rola to zdefiniowany zestaw uprawnień wraz z nazwą. Na przykład istnieje domyślna rola o nazwie „@everyone”, która daje szeroki zakres podstawowych uprawnień, takich jak rozmowa na serwerze i czytanie wiadomości.

Administrator serwera może utworzyć rolę o nazwie „Moderator”, która dodaje możliwość wyciszania lub blokowania innych użytkowników. Użytkownikom można przypisać wiele ról, tj. osoba, która ma zarówno rolę @everyone, jak i rolę Moderatora, będzie miała wszystkie uprawnienia @everyone plus uprawnienia Moderatora.

Uprawnienia Discord

Na Discordzie jest 29 uprawnień, które są podzielone na uprawnienia ogólne, tekstowe i głosowe. Aby właściwie przypisać role, musisz zrozumieć, co robi każdy z nich. Poniżej znajdziesz listę wszystkich uprawnień w celach informacyjnych.

Uprawnienia ogólne

Administrator – uprawnienie Administratora nadaje wszystkie uprawnienia, które istnieją na serwerze. Udzielenie tego uprawnienia może być niebezpieczne, ponieważ daje użytkownikowi dużą moc.

Wyświetl dziennik kontroli – to uprawnienie pozwala użytkownikowi na odczytanie logów audytu serwera.

Zarządzaj serwerem – to uprawnienie pozwala użytkownikowi zmienić nazwę serwera lub przenieść go do innego regionu.

Zarządzaj rolami – to uprawnienie pozwala użytkownikowi na tworzenie nowych ról i edycję ról, które nie mają włączonego uprawnienia do zarządzania rolami.

Zarządzaj kanałami – to uprawnienie pozwala użytkownikowi tworzyć, edytować i usuwać kanały na serwerze.

Wyrzuć członków – to uprawnienie pozwala użytkownikowi wyrzucić członków z serwera.

Zablokuj członków – to uprawnienie pozwala użytkownikowi zablokować członków z serwera.

Utwórz natychmiastowe zaproszenie – to uprawnienie pozwala użytkownikowi zapraszać innych użytkowników na serwer.

Zmień pseudonim – to uprawnienie pozwala użytkownikowi na zmianę własnego pseudonimu.

Zarządzaj pseudonimami – to uprawnienie pozwala użytkownikowi zmieniać pseudonimy innych użytkowników.

Zarządzaj emotikonami – to uprawnienie pozwala użytkownikowi zarządzać emotikonami na serwerze.

Zarządzaj webhookami – to uprawnienie umożliwia użytkownikowi tworzenie, edytowanie i usuwanie webhooków.

Czytaj kanały tekstowe i oglądaj kanały głosowe – to uprawnienie umożliwia użytkownikowi odczytywanie kanałów wiadomości.

Uprawnienia tekstowe

Wysłać wiadomości – to uprawnienie pozwala użytkownikowi wysyłać wiadomości na czacie tekstowym.

Wysyłaj wiadomości TTS – to uprawnienie umożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości zamiany tekstu na mowę.

Zarządzaj wiadomościami – to uprawnienie umożliwia użytkownikowi usuwanie lub przypinanie wiadomości od innych użytkowników.

Osadź linki – to uprawnienie pozwala użytkownikowi na osadzanie hiperłączy na czacie.

Dołącz pliki – to uprawnienie pozwala użytkownikowi na załączanie plików na czacie.

Przeczytaj historię wiadomości – to uprawnienie umożliwia użytkownikowi przewijanie wstecz i dostęp do poprzednich wiadomości.

Wspomnij wszystkich – to uprawnienie pozwala użytkownikowi na wyzwalanie powiadomień push dla członków kanału.

Użyj zewnętrznych emotikonów – to uprawnienie pozwala użytkownikom na używanie emotikonów z innych serwerów.

Dodaj reakcje – to uprawnienie pozwala użytkownikowi dodawać nowe reakcje do wiadomości.

Uprawnienia głosowe

Połączyć – to uprawnienie pozwala użytkownikowi połączyć się (tj. słyszeć) z kanałem głosowym.

Mówić – to uprawnienie umożliwia użytkownikowi wypowiadanie się na kanale głosowym.

Wycisz członków – to uprawnienie pozwala użytkownikowi na wyłączenie możliwości mówienia przez innego użytkownika.

Głusi Członkowie – to uprawnienie pozwala użytkownikowi wyłączyć możliwość słuchania innego użytkownika na kanale.

Przenieś członków – to uprawnienie pozwala użytkownikowi przenosić innych członków z jednego kanału na drugi.

Użyj aktywności głosowej – to uprawnienie pozwala użytkownikowi mówić bez użycia funkcji Push-to-Talk.

Mówca priorytetowy – to uprawnienie pozwala użytkownikowi zmniejszyć głośność innych użytkowników, gdy ten użytkownik mówi, aby ich słowa były głośniejsze na kanale.

Jak tworzyć role w Discord

Właściwe skonfigurowanie ról jest kluczem do zarządzania użytkownikami na serwerze Discord. Dobrym pomysłem jest stworzenie podstawowych ról, zanim zaczniesz zapraszać ludzi na serwer. Zawsze możesz wrócić i dodać nowe role lub zmienić konfigurację istniejących ról, gdy zaczniesz działać.

Krok 1

Zaloguj się do Discorda i uzyskaj dostęp do swojego serwera.

Krok 2

Wybierz małą strzałkę rozwijaną po prawej stronie nazwy serwera i kliknij "Ustawienia serwera".

Krok 3

Kliknij "Role" w lewym okienku. Powinieneś zobaczyć jedną rolę o nazwie @wszyscy.

Krok 4

Kliknij ikonę „+” u góry środkowego panelu, aby dodać rolę.

Krok 5

Nazwij rolę w sposób opisowy i przypisz jej kolor (kolory wyjaśniają i informują użytkowników o rolach innych).

Krok 6

Przejrzyj wszystkie 32 uprawnienia, włączając tylko te, które chcesz powiązać z tą rolą.

Wybierz "Zapisz zmiany" na dole. Jeśli zapomnisz zapisać zmiany, pojawi się okno dialogowe przypominające o tym, zanim będziesz mógł kontynuować.

Powtórz dla każdej nowej roli, którą chcesz utworzyć.

Przypisywanie różnych poziomów uprawnień do różnych ról umożliwia tworzenie hierarchii według zaufania. Możesz przypisać niższe role nowicjuszom i wyższe role z większymi uprawnieniami tym, których dobrze znasz.

Jak przypisywać role w Discord

Po utworzeniu ról dla swojego serwera musisz przypisać je do użytkowników na czacie.

Krok 1

Wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać rolę, z prawego panelu.

Krok 2

Wybierz mały „+” pod nazwą użytkownika i wybierz rolę z menu.

Powtórz dla każdego użytkownika na twoim serwerze.

Możesz również szybko dodać role, klikając prawym przyciskiem myszy użytkownika, wybierając Role, a następnie klikając role, które chcesz dodać w wyskakującym menu.

Pamiętaj, że możesz dodać tyle ról, ile chcesz dla każdego użytkownika.

Przypisywanie ról na Discord Mobile

Aby utworzyć nową rolę i przypisać ją w podróży, przejdź do aplikacji Discord na telefonie komórkowym. Instrukcje są podobne do instrukcji aplikacji komputerowej i są łatwe do przypisania.

Krok 1

W „Ustawieniach” przewiń w dół do „Członkowie”.

Krok 2

Kliknij nazwy użytkownika, do których chcesz przypisać istniejącą rolę.

Krok 3

Stuknij pole wyboru obok nazwy każdego członka dla roli, którą przypisujesz.

Edytowanie ról w Discord Mobile

Przejdź do ustawień serwera i dotknij „Role”, tak jak to zrobiłeś powyżej, a następnie wykonaj następujące kroki:

Krok 1

Stuknij w rolę, którą chcesz edytować.

Krok 2

Przewiń listę, wprowadzając zmiany, które uważasz za konieczne.

Postępowanie zgodnie z powyższymi krokami sprawi, że Twój serwer Discord będzie zorganizowany i produktywny nawet w podróży.

Jak zarządzać rolami w Discord

Zarządzanie rolami w Discord jest podobne do ich tworzenia. W razie potrzeby możesz dodać więcej ról i zmodyfikować uprawnienia w każdej z nich. W zależności od tego, jak chcesz obsługiwać serwer, możesz uciec od utworzenia tylko dwóch ról, administratora i @everyone.

W miarę rozwoju społeczności możesz dodawać kolejne. Ponieważ role muszą być dodawane indywidualnie dla każdego użytkownika, zdecydowanie najbardziej efektywnym wykorzystaniem Twojego czasu jest umieszczenie jak największej ilości decyzji dotyczących zasad serwera w roli @everyone, aby użytkownicy domyślnie mieli uprawnienia, których sobie życzysz mieć.

Być może zauważyłeś lewą kolumnę na stronie Role, która wyświetla nazwy wszystkich ról, które utworzyłeś. Nazwy użytkowników na serwerze będą wyświetlały kolor najwyższej roli przypisanej użytkownikowi. Użytkownicy mogą łatwo rozpoznać, kim są moderatorzy, administratorzy itp. na serwerze.

Jak usunąć role w Discord

Rzadko zdarza się, że musisz usunąć rolę w Discord, ponieważ po prostu nie możesz jej przypisać. Jeśli jednak Twoje konto staje się zaśmiecone nieużywanymi rolami, oto jak możesz je usunąć.

Krok 1

Wybierz małą strzałkę rozwijaną obok serwera i wybierz "Ustawienia serwera".

Krok 2

Wybierz "Role" w lewym okienku i wybierz rolę, którą chcesz usunąć.

Krok 3

Przewiń w dół i kliknij przycisk "Usuń [nazwa roli]".

Potwierdź, klikając „OK”.

Często Zadawane Pytania

Na Discordzie zawsze można się nauczyć czegoś nowego. W tej sekcji zamieściliśmy więcej informacji o rolach.

Czy mogę automatycznie przypisywać role w Discordzie?

Absolutnie! Chociaż możesz potrzebować do tego bota. Zarządzanie serwerem Discord może być żmudnym i przytłaczającym zadaniem. Na szczęście możesz dodać innych administratorów, którzy pomogą Ci lub przyjrzą się za pomocą botów. Mamy artykuł, który przeprowadzi Cię przez automatyczne przypisywanie ról w Discord tutaj.

Jestem administratorem, ale nadal nie mogę zarządzać serwerem. Co się dzieje?

Jeśli właściciel serwera utworzył dla Ciebie rolę administratora, ale nie możesz wprowadzić pewnych zmian, prawdopodobnie nigdy nie włączył wszystkich uprawnień w ramach Twojej roli. Skontaktuj się z właścicielem serwera i poproś go o sprawdzenie, czy masz uprawnienia w ramach swojej roli.

Końcowe przemyślenia

Zarządzanie rolami jest kluczową częścią utrzymywania porządku na serwerze Discord, zwłaszcza gdy zyskuje on użytkowników.

Pamiętaj, że na jednym serwerze obowiązuje limit 250 różnych ról. Nie powinno to stanowić praktycznego ograniczenia, ale nie zaczynaj definiować każdej możliwej kombinacji uprawnień, których możesz kiedykolwiek chcieć użyć – jeśli to zrobisz, szybko zabraknie Ci ról.