Jak zmienić kolor linków w dokumencie Word?

Microsoft Word pozwala dostosować wygląd linków, w tym zmienić ich kolor. Po wstawieniu łącza w dokumencie programu Word domyślnie będzie on niebieski. Jeśli jednak nie podoba Ci się wygląd Twojego linku, możesz go zmienić na kilka sposobów. Czytaj dalej ten artykuł, a powiemy Ci wszystko, co musisz wiedzieć o zmianie koloru łączy w dokumencie Word i ogólnym dostosowywaniu łączy.

Jak zmienić kolor linków w dokumencie Word?

Jak zmienić kolor pojedynczego nieodwiedzonego linku w dokumencie Word?

Nieodwiedzone hiperłącza to linki, które nie zostały jeszcze otwarte. Domyślnie są niebieskie. Możesz zmienić kolor pojedynczego nieodwiedzonego łącza w dokumencie programu Word. Jeśli chcesz to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz wybrany przez siebie link.
 2. Przejdź do zakładki „Strona główna”.

 3. W sekcji „Czcionka” wybierz strzałkę obok koloru czcionki.

 4. Wybierz kolor linku.

Należy zauważyć, że ta metoda nie działa w przypadku odwiedzonego łącza w dokumencie programu Word.

Jak zachować odwiedzony link w kolorze niebieskim w dokumencie Word?

Gdy otworzysz łącze w dokumencie Word, zmieni on swój kolor z niebieskiego na fioletowy. Jeśli chcesz to zmienić i zwrócić link na niebiesko po jego otwarciu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy odwiedzony link.
 2. Dotknij "Edytuj hiperłącze".

 3. Dotknij "OK".

W ten sposób możesz zachować swój niebieski kolor nawet po otwarciu.

Jak zmienić kolor wszystkich nieodwiedzonych linków w dokumencie Word?

Jeśli chcesz zmienić kolor wszystkich nieodwiedzonych linków w swoim dokumencie, wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj link do swojego dokumentu.
 2. Przejdź do zakładki „Strona główna”.

 3. Przejdź do sekcji „Style” i kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu sekcji.

 4. Przewiń w dół do „Hiperłącze”.

 5. Kliknij strzałkę po prawej stronie.

 6. Dotknij "Modyfikuj".

 7. Wybierz kolor, który lubisz.

Jak zmienić kolor wszystkich odwiedzonych linków w dokumencie Word?

Jeśli chcesz zmienić kolor wszystkich linków, które zostały już otwarte w dokumencie Word, oto jak możesz to zrobić:

 1. Przejdź do zakładki „Strona główna”.

 2. Przejdź do sekcji „Style” i kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu sekcji.

 3. Wybierz "Opcje" w prawym dolnym rogu menu "Style".

 4. W sekcji „Wybierz style do pokazania” wybierz „Wszystkie style”.

 5. Dotknij "OK".

 6. Teraz zobaczysz opcję o nazwie „Obserwowane hiperłącze” w menu „Style”.

 7. Przejdź do tej opcji i dotknij strzałki tuż obok niej.

 8. Dotknij "Modyfikuj".

 9. Wybierz kolor, który lubisz.

Jak wyróżnić łącze w dokumencie Word?

Możesz wyróżnić określony link w dokumencie programu Word, podświetlając go. Jeśli chcesz to wypróbować, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz link, który chcesz podświetlić.
 2. Przejdź do zakładki „Strona główna”.

 3. W sekcji „Czcionka” wybierz strzałkę obok opcji „Kolor wyróżnienia tekstu”.

 4. Wybierz kolor, który chcesz.

Jak usunąć podkreślenie z pojedynczego hiperłącza w dokumencie Word?

Po wstawieniu hiperłącza w dokumencie Word zostanie on domyślnie podkreślony. Możesz jednak usunąć podkreślenie z hiperłącza. Nawet jeśli usuniesz podkreślenie, hiperłącze nadal zostanie zapisane i możesz kliknąć łącze za pomocą zwykłego skrótu (Ctrl + kliknięcie).

 1. Kliknij hiperłącze prawym przyciskiem myszy.
 2. Dotknij „Czcionka”.

 3. W sekcji „Styl podkreślenia” wybierz „Brak”.

Jak usunąć podkreślenie ze wszystkich hiperłączy w dokumencie Word?

Jeśli chcesz zachować spójny styl dokumentu i usunąć podkreślenie ze wszystkich łączy, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do zakładki „Strona główna”.

 2. Przejdź do sekcji „Style” i kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu sekcji.

 3. Przewiń w dół do „Hiperłącze”.

 4. Kliknij strzałkę po prawej stronie.

 5. Dotknij "Modyfikuj".

 6. Zobaczysz podkreśloną ikonę. Odznacz to.

Jak usunąć pojedyncze hiperłącze w dokumencie Word?

Jeśli kopiujesz tekst do Worda, często znajdziesz w nim hiperłącza. Możesz usunąć hiperłącze, wykonując następujące kroki:

 1. Kliknij hiperłącze prawym przyciskiem myszy.
 2. Dotknij "Usuń hiperłącze".

Jak usunąć wszystkie hiperłącza w dokumencie Word?

 1. Dotknij „Ctrl + A”, aby wybrać cały dokument.

 2. Dotknij „Ctrl + Shift + F9”.

Jak wyłączyć automatyczne hiperłącza?

Microsoft Word domyślnie automatycznie utworzy hiperłącza. Możesz to jednak wyłączyć w kilku prostych krokach:

 1. Dotknij "Plik" w lewym górnym rogu.

 2. Dotknij "Opcje".

 3. Dotknij „Sprawdzanie”.

 4. Stuknij "Opcje autokorekty".

 5. Przejdź do zakładki „Autoformatowanie podczas pisania”.

 6. Zobaczysz pole wyboru „Ścieżki internetowe i sieciowe z hiperłączami”. Upewnij się, że pole wyboru nie jest zaznaczone.

Jak wyłączyć skróty, aby podążać za linkiem?

Domyślnie program Word umożliwia podążanie za linkiem, naciskając „Ctrl + kliknięcie”. Jeśli chcesz wyłączyć tę opcję, możesz to zrobić, wykonując następujące czynności:

 1. Dotknij "Plik" w lewym górnym rogu.

 2. Dotknij "Opcje".

 3. Dotknij "Zaawansowane".

 4. Zobaczysz pole wyboru „Użyj Ctrl + Kliknij, aby podążać za hiperłączem”. Upewnij się, że nie jest oznaczony.

Jak zaktualizować automatyczne linki?

Microsoft Word automatycznie aktualizuje Twoje łącza. Oznacza to, że za każdym razem, gdy nastąpi zmiana w pliku źródłowym, Twój link zostanie zaktualizowany. Jeśli jednak Twój link zostanie zmieniony, możesz przypadkowo utracić cenne informacje. Lub, jeśli masz dużą liczbę łączy w swoim pliku, być może będziesz musiał poczekać, aż dokument zostanie otwarty. Możesz więc zdecydować o wyłączeniu tej opcji.

 1. Dotknij "Plik".

 2. Dotknij "Opcje".

 3. Dotknij "Zaawansowane".

 4. Przewiń w dół do „Ogólne”.

 5. Zobaczysz pole wyboru „Aktualizuj automatyczne linki przy otwarciu”. Upewnij się, że nie jest oznaczony.

Jak utworzyć hiperłącze w tym samym dokumencie programu Word?

Do tej pory omówiliśmy radzenie sobie z linkami do różnych stron internetowych. Ale co się stanie, jeśli masz duży dokument i chcesz wstawić hiperłącze, które przeniesie Cię do określonej lokalizacji w dokumencie? Na szczęście Word oferuje tę funkcję. Możesz łatwo przeskakiwać tam iz powrotem w swoim dokumencie, wstawiając hiperłącza.

Ta funkcja umożliwia czytelnikom przechodzenie do innej części dokumentu. Oto, jak utworzyć hiperłącze w tym samym dokumencie programu Word:

 1. Oznacz miejsce docelowe hiperłącza, wstawiając zakładkę, którą można znaleźć w zakładce „Wstaw”.

 2. Wybierz nazwę swojej zakładki.

 3. Dotknij "Dodaj".

 4. Wybierz tekst, którego chcesz użyć jako hiperłącza.

 5. Kliknij tekst prawym przyciskiem myszy i wybierz „Hiperłącze”.

 6. Wybierz „Umieść w tym dokumencie”.

 7. Znajdź miejsce docelowe w „Zakładkach”.

 8. Dotknij "OK".

Co zrobić, gdy hiperłącze nie działa?

Po kliknięciu hiperłącza Twoja przeglądarka powinna automatycznie uruchomić się i przełączyć na stronę. Jeśli tak się nie stanie, Twoje hiperłącze nie działa poprawnie. Jest kilka rzeczy, które możesz sprawdzić, aby ustalić, na czym polega problem:

 1. Sprawdź witrynę — uruchom przeglądarkę i wyszukaj witrynę, korzystając z adresu URL z hiperłącza. Witryny internetowe mogą zmieniać lub usuwać strony, co może mieć wpływ na hiperłącze. Spróbuj znaleźć jego nową lokalizację na stronie.
 2. Sprawdź adres URL – Jeśli ręcznie wpisałeś adres URL, sprawdź go, aby upewnić się, że niczego nie przegapiłeś. Jeśli skopiowałeś adres URL, sprawdź, czy skopiowałeś cały adres, ponieważ mogłeś coś pominąć.
 3. Sprawdź strukturę domeny — prefiks w adresie może czasami powodować nieprawidłowe działanie hiperłącza. Ponadto upewnij się, że sprawdziłeś sufiks witryny lub domenę najwyższego poziomu. Na przykład strona na „.gov” nie otworzy się, jeśli nada się jej sufiks „.com”.
 4. Sprawdź ustawienie programu Word — upewnij się, że masz włączone automatyczne hiperłącza w programie Word. Jeśli ta opcja jest wyłączona, hiperłącza nie będą działać.

Opanowanie hiperłączy słów za pomocą kilku kliknięć

Teraz dowiedziałeś się więcej o łączach w dokumentach programu Word. Ten przewodnik krok po kroku pokazuje, jak dostosować linki i dostosować je do swoich potrzeb.

Jak dostosować linki w programie Word? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.