Jak uzyskać wartość bezwzględną w programie Excel?

Po spędzeniu czasu z Excelem możesz się zastanawiać, czy w Excelu istnieje funkcja wartości bezwzględnej. Na szczęście jest. Wartość bezwzględna liczby to odległość od zera. Zatem wartość bezwzględna jest zawsze liczbą dodatnią, nawet jeśli wartość jest ujemna. Na przykład wartość bezwzględna -7 to 7. Tak naprawdę nie potrzebujesz arkusza kalkulacyjnego, aby znaleźć wartości bezwzględne liczb ujemnych. Jednak Excel może się przydać do znalezienia wartości bezwzględnej zakresu liczb dodatnich i ujemnych. W ten sposób możesz dodać wartości bezwzględne dla zestawu danych składającego się z liczb ujemnych i dodatnich w programie Excel.

Jak uzyskać wartość bezwzględną w programie Excel?

Funkcja ABS

ABS to absolutna funkcja, którą możesz dodać do arkuszy kalkulacyjnych Excel. Jest to funkcja, która zwraca wartość bezwzględną liczby w pojedynczej komórce. To podstawowa funkcja, która nie dodaje wartości bezwzględnych. Składnia ABS to: ABS(liczba).

Na przykład otwórz pusty arkusz kalkulacyjny Excel i wpisz „-3454” w komórce B3. Następnie wybierz komórkę B4 i naciśnij fx przycisk, aby otworzyć okno Wstaw funkcję. Wybierać Wszystkie z menu rozwijanego Lub wybierz kategorię i kliknij ABS aby otworzyć okno na zrzucie bezpośrednio poniżej.

całkowita wartość

Teraz naciśnij przycisk odwołania do komórki w polu Numer i wybierz B3. wciśnij ok przycisk, aby dodać funkcję ABS do arkusza kalkulacyjnego. Komórka B4 zwróci wartość 3454, jak pokazano poniżej.

wartość bezwzględna2

Za pomocą tej funkcji można znaleźć wartość bezwzględną dla zakresu komórek, dodając do arkusza kalkulacyjnego kolumnę ABS. Następnie wstawiamy funkcję ABS w komórki kolumny. Wprowadź funkcję =SUMA w komórce na dole kolumny, aby dodać wartości bezwzględne.

Połączenie ABS z funkcją SUMPRODUCT

Możesz połączyć ABS z innymi funkcjami, aby obliczyć wartość bezwzględną dla liczb dodatnich i ujemnych w arkuszach kalkulacyjnych Excel. SUMPRODUCT to jedna z funkcji, które mogą zawierać ABS, aby podać wartość bezwzględną dla zakresu wartości dodatnich i ujemnych.

Najpierw wprowadź w arkuszu kalkulacyjnym fałszywe dane dla funkcji SUMPRODUCT. Wprowadź wartości „-4”, „4” i „7” w komórkach A2, A3 i A4. Wybierz komórkę A5 i kliknij wewnątrz paska efektów. Następnie wprowadź funkcję „=SUMPRODUCT(A2:A4)” w pasku fx i naciśnij klawisz Enter. To zwróci 7 w komórce A5, co nie jest wartością bezwzględną.

Aby znaleźć wartość bezwzględną dla zakresu danych, musimy włączyć ABS do funkcji SUMPRODUCT. Zastąp więc oryginalną funkcję =SUMPRODUCT (A2:A4) funkcją =SUMPRODUCT(ABS(A2:A4)). Następnie A5 zwróci 15 (4 + 4 + 7) dla zakresu komórek, jak pokazano bezpośrednio poniżej.

wartość bezwzględna3

Znajdź wartość bezwzględną za pomocą SUMIF

Funkcja SUMA.JEŻELI to taka, za pomocą której można sumować wartości spełniające określone kryteria. W związku z tym możesz również znaleźć wartość bezwzględną dla zakresu komórek dodanych razem z funkcją SUMA.JEŻELI. Składnia SUMIF to: SUMA.JEŻELI(zakres; kryteria; [suma_zakres]).

Możesz znaleźć wartość bezwzględną zakresu komórek, ręcznie wprowadzając funkcję SUMA.JEŻELI na pasku fx. Wybierz komórkę A6 i wpisz „=SUMA.JEŻELI(A2:A4,”>0″)-SUMA.JEŻELI(A2:A4,”<0″)” na pasku funkcji. Następnie po naciśnięciu klawisza Enter, A6 zwróci wartość 15. Funkcja skutecznie odejmuje wszystkie liczby ujemne od sumy wszystkich wartości dodatnich. Możesz użyć tej funkcji w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym, edytując odwołania do komórek w swoich arkuszach.

wartość bezwzględna4

Formuła tablicy SUMA

Formuły tablicowe programu Excel umożliwiają użytkownikom wykonywanie wielu obliczeń dla tablicy (lub kolumny wartości). W ten sposób można również dodać do programu Excel formułę tablicową SUMA, która zwraca wartość bezwzględną serii liczb w kolumnie lub wierszu. Naciśnij Ctrl + Shift + Enter, aby dodać formuły tablicowe do arkuszy kalkulacyjnych.

Formuła tablicowa SUMA dla wartości bezwzględnych to: =SUMA(ABS(A2:A4)). Wybierz komórkę A7 w arkuszu kalkulacyjnym i wpisz „=SUM(ABS(A2:A4))” na pasku efektów. Jednak nie naciskaj tylko klawisza Enter. Zamiast tego należy nacisnąć klawisz skrótu Ctrl + Shift + Enter po wprowadzeniu formuły na pasku fx. Następnie formuła będzie otoczona nawiasami klamrowymi {}, jak pokazano na zrzucie bezpośrednio poniżej. Ta formuła tablicowa zwraca również wartość 15 w komórce A7, która jest wartością bezwzględną dla danych wprowadzonych w komórkach A2:A4.

wartość bezwzględna5

Jak pomnożyć wartości bezwzględne w programie Excel

Jeśli potrzebujesz pomnożyć wartości bezwzględne w Excelu, oto krótki przegląd funkcji PRODUKT i ABS. Wprowadź wartości „-3” i „3” w komórkach D2 i D3. Następnie w D4 wybierz fx i PRODUKT, Twoja formuła powinna wyglądać tak: PRODUKT(D2:D3).

Wynik dla tej formuły to -9, jak pokazano w komórce D4.

Następnie w komórce D5 wybierz fx i PRODUCT, następnie ABS i D2:D3. Twoja formuła powinna brzmieć PRODUCT(ABS(D2:D3)). Wynik będzie równy 9 dla tego równania, ponieważ wykorzystuje ono funkcję ABS.

Istnieje więc kilka sposobów na znalezienie wartości bezwzględnej dla zakresu liczb w arkuszach kalkulacyjnych Excel. Tablica SUMIF, SUMPRODUCT, ABS i SUM to najlepsze funkcje i formuły do ​​uzyskania wartości bezwzględnej. Dodatek Kutools dla programu Excel zawiera również Zmień znak wartości narzędzie, które konwertuje liczby ujemne w arkuszu kalkulacyjnym na dodatnie.