Jak zmienić lub przełączyć konto OneDrive w systemie Windows 10

OneDrive przydaje się, gdy nie chcesz tworzyć dodatkowych kont w podobnych aplikacjach w chmurze, ale chcesz korzystać z tego, co już masz w systemie Windows 10. Ta pamięć umożliwia przechowywanie plików w bezpiecznym miejscu, łatwe udostępnianie ich innym i pracę nad nimi ze współpracownikami w czasie rzeczywistym.

Jak zmienić lub przełączyć konto OneDrive w systemie Windows 10

Ale co, jeśli jedno konto w OneDrive Ci nie wystarczy? Czy możesz mieć więcej i jak się między nimi przełączać? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Jak przełączać się między kontami OneDrive

Kiedy korzystasz z konta OneDrive, faktycznie tworzysz foldery, w których będziesz przechowywać swoje pliki. Możesz także utworzyć wiele kont OneDrive i używać ich do różnych celów. To powiedziawszy, nie możesz jednocześnie uzyskać dostępu do plików z jednego folderu z różnych kont.

Oto jak przełączyć się z jednego konta OneDrive na inne:

 1. Przejdź do obszaru powiadomień i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę OneDrive. Jeśli nie widzisz ikony, otwórz menu Ukryte ikony, aby ją znaleźć. Znajduje się w prawym rogu paska zadań.

 2. Gdy otworzy się okno OneDrive, kliknij Pomoc i ustawienia w prawym dolnym rogu.

 3. Wybierać Ustawienia z tej listy.

 4. Z zakładki Konto (powinna być domyślnie otwarta), wybierz Odłącz OneDrive lub Odłącz ten komputer.

 5. Po wykonaniu tej czynności uruchom ponownie aplikację OneDrive i dodaj nowe konto. Wybierz lokalizację nowego folderu i upewnij się, że różni się od pierwszego folderu, ponieważ foldery zostaną scalone, jeśli wybierzesz ten sam. Ponownie włącz opcję Pobierz pliki.

Jeśli chcesz ponownie użyć wcześniej odłączonego konta, po prostu powtórz te same kroki.

zmień lub przełącz swoje konto onedrive w systemie Windows 10

Jak utworzyć nowe konto w OneDrive

Jeśli chcesz korzystać z dwóch lub więcej kont w OneDrive, oto jak to zrobić. Aby korzystać z OneDrive, musisz mieć konto Microsoft, więc jeśli jeszcze go nie masz, musisz je utworzyć. Możesz to zrobić, odwiedzając onedrive.com i rejestrując się. Możesz wybrać darmowy plan, utworzyć nowy adres i hasło oraz postępować zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć proces. Gdy skończysz, przejdź do logowania się na swoje konto OneDrive.

 1. Kliknij przycisk strzałki na pasku zadań i przewiń, aby znaleźć OneDrive.

 2. Kliknij, aby otworzyć i wprowadź swój adres e-mail, aby się zalogować.

 3. W następnym oknie wpisz swoje hasło i kliknij Zaloguj się, aby zakończyć.

 4. Kliknij przycisk Dalej, jeśli nie chcesz zmieniać lokalizacji folderu OneDrive. Zaleca się to jednak zrobić, jeśli tworzysz drugie konto i taki folder już istnieje. Zmiana lokalizacji może pomóc w uniknięciu problemów podczas synchronizowania plików.

Jeśli korzystasz z bezpłatnego abonamentu, pomiń następny krok, klikając Nie teraz.

Przeczytaj powitalne wskazówki (nie tylko je pomijaj, mogą okazać się bardzo pomocne) i wybierz Otwórz mój folder OneDrive, aby zakończyć proces – możesz przesyłać pliki do swojego magazynu online.

Jak przesłać pliki do OneDrive

Jeśli nie masz pewności, jak przesyłać pliki i przechowywać je w bezpiecznym miejscu w usłudze OneDrive, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do Eksploratora plików i znajdź ikonę OneDrive w menu po lewej stronie. Kliknij, aby otworzyć.

 2. Wybierz plik, który chcesz przesłać, i po prostu przeciągnij go do folderu OneDrive.

 3. Gdy to zrobisz, plik zostanie automatycznie zsynchronizowany z Twoim kontem OneDrive. Jeśli na przykład otworzyłeś nowy dokument Microsoft Word i nie zapisałeś go jeszcze na swoim komputerze, możesz zapisać go w folderze OneDrive i uniknąć części „przeciągania”.

Co się stanie, jeśli Twoje pliki nie synchronizują się prawidłowo?

Istnieje wiele powodów, dla których Twoje pliki nie synchronizują się poprawnie, a każdy z nich ma odpowiednią ikonę i sposób rozwiązania problemu. Dwa najczęstsze problemy to brak miejsca na dysku i brak stabilnego połączenia internetowego.

Kończy Ci się miejsce

Gdy Twoje konto OneDrive jest prawie pełne, zobaczysz małą pomarańczowo-żółtą ikonę trójkąta z wykrzyknikiem.

Jeśli chcesz uniknąć zamrożenia konta, możesz kupić więcej miejsca, usunąć coś z folderów OneDrive lub wybrać, co chcesz synchronizować, zamiast synchronizować wszystkie foldery w OneDrive. Możesz wybrać określone foldery, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz menu OneDrive z paska zadań.
 2. Wybierz Więcej – znajduje się w prawym dolnym rogu.

  jak zmienić lub przełączyć konto onedrive w systemie Windows 10

 3. Kliknij Ustawienia i wybierz zakładkę Konto, gdy otworzy się nowe okno.

  jak zmienić lub przełączyć konto onedrive

 4. Kliknij Wybierz foldery.
 5. Gdy otworzy się nowe okno dialogowe, usuń zaznaczenie folderów, których nie chcesz już synchronizować.

  jak zmienić lub przełączyć konto onedrive

 6. Kliknij OK, aby potwierdzić.

Twoje połączenie internetowe jest wolne

Jeśli połączenie internetowe jest wolne, pliki mogą nie być synchronizowane prawidłowo. Dopóki nie uzyskasz lepszego połączenia, możesz wstrzymać, a później wznowić synchronizację.

 1. Kliknij ikonę OneDrive na pasku zadań.

 2. Kliknij Pomoc i ustawienia gdy otworzy się nowe okno.

 3. Wybierz Wstrzymaj synchronizację. Możesz wybrać, na jak długo chcesz wstrzymać synchronizację – 2, 8 lub 14 godzin.

 4. Jeśli chcesz kontynuować, kliknij Wznów synchronizację, która pojawi się tutaj.

Przechowuj swoje pliki w bezpiecznym miejscu i w zasięgu

OneDrive to świetny sposób na przechowywanie plików w zasięgu ręki — możesz uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie i nie musisz się martwić o utratę ważnych folderów i danych w przypadku awarii komputera. Wiele kont zapewni Ci więcej miejsca i możesz przełączać się między nimi w dowolnym momencie.

Czy masz konto OneDrive? Do czego tego używasz? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej!