Jak zmienić alokację gęstą na cienką w VMware?

Dzięki różnym typom przydzielania dysków dostępnym w produktach do wirtualizacji VMware, serwery mogą znacznie lepiej zoptymalizować dostępną przestrzeń dyskową. Dzięki temu administratorzy systemów mogą określić, ile miejsca mogą wykorzystać stacje robocze użytkowników końcowych, a serwery mogą wykorzystać pozostałą część do innych zadań.

Jak zmienić alokację gęstą na cienką w VMware?

Istnieją dwa główne typy przydzielania dysków, trafnie nazwane cienkim i grubym. Główna różnica między nimi polega na sposobie wykorzystania dostępnej pamięci. W tym artykule zobaczymy, jak przejść z grubego na cienki.

Zmiana alokacji z grubej na cienką

Dzięki elastycznemu alokowaniu można przydzielić określoną ilość miejsca do przechowywania dla stacji roboczej maszyny wirtualnej, ale rzeczywista pamięć będzie zużywana stopniowo w miarę wypełniania jej danymi przez użytkownika. Z drugiej strony, grube przydzielanie rezerwuje całą przydzieloną wirtualną przestrzeń dyskową, która nie będzie dostępna dla innych maszyn wirtualnych na tym serwerze.

Aby zmienić alokację dysków na maszynie wirtualnej z grubej na cienką, będziesz musiał użyć klienta vSphere i serwera vCenter. W tym przewodniku znajdziesz trzy różne podejścia do tego rodzaju konwersji za pomocą VMware. Możesz to zrobić za pomocą vSphere vMotion lub vMotion dla vSphere Web Client.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że utworzyłeś kopię zapasową maszyny wirtualnej, dla której zmieniasz aprowizację. Ponadto powinieneś mieć wystarczającą ilość dostępnego miejsca do przechowywania, aby wykonać tę konwersję.

Zmień grube na cienkie alokowanie w VMware

Korzystanie z vSphere vMotion

Aby zmienić magazyn danych i przeprowadzić migrację pamięci masowej za pomocą VMware vSphere vMotion, wykonaj następujące kroki:

 1. Wyłącz maszynę wirtualną.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy maszynę wirtualną i kliknij "Migracja".
 3. Kliknij „Zmień magazyn danych”.
 4. Kliknij przycisk „Dalej”.
 5. Wybierz magazyn danych inny niż ten, który jest obecnie używany.
 6. Z menu rozwijanego wybierz format dysku wirtualnego „Thin Provisioning”.
 7. Teraz kliknij „Dalej”, a następnie „Zakończ”.

Po kliknięciu przycisku „Zakończ” rozpocznie się konwersja z alokowania grubego na cienkie. Aby monitorować postęp, przejdź do serwera vCenter i wybierz widok „Zadania i zdarzenia”.

VMware Jak zmienić alokację grubą na cienką

Używanie Storage vMotion z vSphere Web Client

Jeśli migrujesz pamięć masową za pomocą vMotion z vSphere Web Client dla vSphere 5.5, wykonaj poniższe czynności.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy maszynę wirtualną i kliknij przycisk "Dalej".
 2. Wybierz "Thin Provision" dla dysków żądanej maszyny wirtualnej i kliknij "Dalej".
 3. W menu rozwijanym "Zasady przechowywania maszyn wirtualnych" wybierz zasady przechowywania maszyny wirtualnej i kliknij "Dalej".
 4. Teraz wybierz lokalizację magazynu danych, w której chcesz przechowywać pliki żądanej maszyny wirtualnej, i kliknij "Dalej".
 5. Pojawi się strona „Przejrzyj wybór”. Przejrzyj wszystkie przedstawione informacje, a jeśli wszystko jest w porządku, na koniec kliknij przycisk „Zakończ”.

Przywracanie aprowizacji cienkiej do grubej

Po przekonwertowaniu pamięci dyskowej maszyny wirtualnej (VM) z alokowania grubego na alokowanie uproszczone możesz w pewnym momencie przełączyć się z powrotem. Możesz to łatwo zrobić, korzystając z opcji „Napompuj” dostępnej w przeglądarce Datastore.

 1. Otwórz przeglądarkę VMware Datastore.
 2. Użyj opcji „Wyłącz”, aby wyłączyć żądaną maszynę wirtualną.
 3. Korzystając z inwentaryzacji vSphereClient, wybierz tę maszynę wirtualną i kliknij ją prawym przyciskiem myszy.
 4. Kliknij opcję "Edytuj ustawienia".
 5. Pojawi się menu „Właściwości maszyny wirtualnej”.
 6. W zakładce "Sprzęt" zobaczysz listę dostępnych dysków twardych, więc wybierz ten, który chcesz przekonwertować. Należy pamiętać, że sekcja „Disk Provisioning Type” znajdująca się po prawej stronie może pokazywać, czy dysk jest cienki, czy gruby.
 7. Kliknij przycisk „Anuluj”, aby wyjść z „Właściwości maszyny wirtualnej”.
 8. Teraz przejdź do zakładki „Podsumowanie” dla tej maszyny wirtualnej.
 9. W sekcji „Zasoby” kliknij prawym przyciskiem myszy magazyn danych, w którym znajduje się żądana maszyna wirtualna.
 10. Kliknij opcję „Przeglądaj Datastore”.
 11. Kliknij dwukrotnie folder maszyny wirtualnej, aby wyświetlić powiązany plik .vmdk.
 12. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten plik .vmdk.
 13. Teraz kliknij "Napompuj", aby przywrócić przydzielanie dysku z cienkiego na gruby.
 14. W ostatnim kroku ponownie załaduj powiązany plik .vmx.

Należy pamiętać, że opcja „Napompuj” może być wyszarzona. Oznacza to, że maszyna wirtualna albo nie jest w tej chwili zasilana, albo korzysta już z grubej alokacji.

Optymalizacja poprzez Thin Provisioning

Dzięki Thin Provisioning możesz zoptymalizować wydajność architektury serwera, wykorzystując całą niewykorzystaną przestrzeń dyskową w najlepszy możliwy sposób. Rezerwując gęstą alokację dla kluczowych części serwerów, możesz mieć pewność, że w krytycznych systemach nigdy nie zabraknie miejsca do przechowywania.

Czy udało Ci się zmienić udostępnianie dysków z grubego na cienkie? Które z wymienionych podejść uważasz za najbardziej przydatne? Podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.