Jak sprawdzić kalendarz Google innej osoby?

Chcesz umówić się na spotkanie? Masz sytuację awaryjną i potrzebujesz pomocy? Termin nagle skrócony o połowę? Chcesz szybko sprawdzić dostępność współpracowników? Chcesz sprawdzić czyjąś dostępność w Kalendarzu Google? Możesz robić wszystkie te rzeczy, jeśli masz wszystkie udostępnione kalendarze. Ten samouczek pokaże Ci, jak.

Jak sprawdzić kalendarz Google innej osoby

Kalendarz Google umożliwia udostępnianie kopii kalendarza współpracownikom i znajomym. Pozwala im sprawdzać dostępność, ustawiać przypomnienia i zapraszać na wydarzenie. To fajna funkcja aplikacji, która sprawia, że ​​wspólna praca jest dziecinnie prosta.

Ale jest w porządku. Musisz aktywnie przyznać innym uprawnienia do przeglądania kalendarza i ustawić osobne uprawnienia, aby mogli go edytować. Jeśli wolisz, możesz nawet utworzyć kalendarz udostępniony niezależnie od własnego.

Udostępnianie Kalendarza Google

Udostępnianie kalendarza przypomina trochę kalendarz Exchange w Outlooku. Mogą go wyświetlać osoby z grupy lub osoby, którym przyznałeś uprawnienia. Ustawiasz określone uprawnienia do edycji lub nie i możesz ich używać do sprawdzania dostępności, spotkań i tak dalej. Każdy, z kim się dzielisz, będzie musiał również korzystać z Kalendarzy Google, w przeciwnym razie musisz upublicznić cały kalendarz, co nie jest idealne.

Aby udostępnić istniejący kalendarz, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz swój Kalendarz Google.

 2. Wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić z lewej strony.

 3. Wybierz trzy kropki obok niego, a następnie wybierz Ustawienia i udostępnianie.

 4. Wybierz Dodaj osoby w obszarze Udostępnij określonym osobom, aby udostępnić je innym osobom.

 5. Zaznacz pole obok Udostępnij publicznie w obszarze Uprawnienia dostępu do udostępniania grupie. Wybierz grupę z listy rozwijanej.

 6. Wybierz Wyślij po zakończeniu.

Udostępnianie grupie będzie działać tylko wtedy, gdy korzystasz z Grup dyskusyjnych Google. W przeciwnym razie będziesz musiał dodać członków grupy indywidualnie.

Jeśli wolisz, możesz utworzyć nowy kalendarz udostępniony.

 1. Otwórz swój Kalendarz Google.

 2. Wybierz Inne kalendarze, a następnie Utwórz nowy kalendarz w lewym menu, aby utworzyć nowy kalendarz.

 3. Nazwij go i wybierz Utwórz kalendarz.

 4. Wykonaj powyższe kroki, aby zezwolić na dostęp poszczególnym osobom lub grupom.

Zobacz czyjś kalendarz Google

Jeśli już korzystasz z udostępniania kalendarza i chcesz wyświetlić czyjś Kalendarz Google, to również jest bardzo proste.

 1. Otwórz Kalendarze Google.

 2. Wybierz puste pole, w którym jest napisane Szukaj osób.

 3. Wpisz imię i nazwisko lub adres Gmail osoby, którą chcesz zobaczyć.

 4. Wybierz je z listy tak, jak się pojawią.

Nazwa pojawi się tylko wtedy, gdy udostępnili już kalendarz grupie lub pojedynczym osobom. Zobaczysz ich kalendarz na liście po lewej stronie w sekcji Moje kalendarze.

Sprawdź, czy ktoś jest wolny z Kalendarzem Google

Jeśli próbujesz skonfigurować spotkanie lub wydarzenie, możesz sprawdzić, czy osoby są wolne, używając własnego kalendarza, gdy powiążesz ich kalendarze lub uzyskasz dostęp do kalendarzy udostępnionych.

 1. Otwórz swój Kalendarz Google.

 2. Wybierz Utwórz po lewej stronie, aby utworzyć wydarzenie.

 3. Nadaj mu tytuł, zdecyduj, czy to wydarzenie, czy przypomnienie.

 4. Ustaw datę i godzinę.

 5. Wybierz Więcej opcji u dołu okna.

 6. Wybierz Dodaj gości w sekcji Goście po prawej stronie.

 7. Wybierz kartę Znajdź czas po lewej stronie.

 8. Upewnij się, że w polu zaznaczono opcję Wszyscy goście i poszukaj godzin w wybranym dniu.

 9. Utwórz wydarzenie, nadaj mu tytuł i naciśnij Zapisz u góry.

Jeśli ktoś jest zajęty, przedział czasowy zostanie oznaczony kolorem lub pojawi się słowo Zajęty. Nie będziesz mógł ich zaprosić, jeśli są oznaczeni jako zajęci w swoim kalendarzu. Gdy klikniesz Zapisz, każda zaproszona osoba otrzyma e-mail z zaproszeniem i wydarzeniem dodanym do ich kalendarzy.

Utwórz publiczny Kalendarz Google

Dla niektórych udostępnianie własnego kalendarza innym nie jest dobre, a w niektórych branżach to nie jest możliwe. W takich sytuacjach lepsze jest stworzenie osobnego kalendarza grupowego dla działu lub zespołu.

 1. Otwórz Kalendarz Google.

 2. Wybierz Inne kalendarze, a następnie Utwórz nowy kalendarz w lewym menu, aby utworzyć nowy kalendarz

 3. Nazwij go i wybierz Utwórz kalendarz.

 4. Wybierz ikonę koła zębatego w oknie kalendarza, aby wybrać Ustawienia.

 5. Wybierz kalendarz, który właśnie utworzyłeś i wybierz Uprawnienia dostępu.

 6. Zaznacz pole obok Udostępnij publicznie.

Kiedy mówi „publiczny”, niekoniecznie oznacza to cały świat, ale te w Twojej domenie G Suite. Jeśli nie korzystasz z G Suite, każdy, kto uzyska adres URL kalendarza, będzie mógł zobaczyć, co się dzieje, więc zachowaj go między sobą.