Jak sprawdzić, czy dwa arkusze programu Microsoft Excel dokładnie pasują?

W istocie Excel wydaje się dość prosty. Jednak im bardziej się w to zagłębiasz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chodzi tylko o tworzenie tabel – w rzeczywistości chodzi o tworzenie arkuszy kalkulacyjnych.

Jak sprawdzić, czy dwa arkusze programu Microsoft Excel dokładnie pasują?

Często będziesz pracować z więcej niż jednym arkuszem kalkulacyjnym Excel. Możesz na przykład porównać arkusze, aby zobaczyć, czy są jakieś różnice. Pod tym względem Excel pozwala właśnie na to. Może to mieć ogromne znaczenie. Oto jak sprawdzić, czy dwa arkusze kalkulacyjne są identyczne.

Porównanie dwóch arkuszy

Załóżmy, że próbujesz porównać dwa arkusze w skoroszycie. Prawdopodobnie będziesz chciał zobaczyć widok obok siebie.

Aby uzyskać ten widok, przejdź do Pogląd zakładka w Excelu, znajdująca się w górnej części ekranu. Następnie kliknij Grupa okien. Teraz przejdź do Nowe okno.

To polecenie otworzy ten plik Excela tylko w innym oknie. Teraz znajdź Zobacz obok siebie i kliknij go.

Na koniec przejdź do pierwszego arkusza w jednym oknie i drugiego arkusza w drugim.

jak sprawdzić, czy arkusze Excela dokładnie pasują?

Porównanie dwóch arkuszy Excel

Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy dwa arkusze Excela są identyczne, jest sprawdzenie różnic w wartościach. Jeśli nie zostaną znalezione żadne różnice, są one identyczne.

Teraz, gdy masz już dwa arkusze, które chcesz porównać obok siebie, otwórz nowy arkusz. Oto, co należy wpisać w komórce A1 w nowym arkuszu: „=JEŻELI(Arkusz1!A1 Arkusz2!A1,„Arkusz1:”&Arkusz1!A1&” vs Arkusz2:”&Arkusz2!A1,„”)

Teraz skopiuj tę formułę w dół i w prawo, używając Uchwyt do napełniania (mały kwadrat w prawym dolnym rogu komórki).

To zaznaczy wszystkie różnice w komórkach w dwóch porównywanych arkuszach. Jeśli nie ma widocznych różnic, oznacza to, że arkusze są idealnie dopasowane.

Podkreślanie różnic

Czasami będziesz chciał zaznaczyć różnice między dwoma arkuszami. Możesz zrobić prezentację lub po prostu oznaczyć ją dla siebie. Bez względu na powód, oto jak podkreślić różnice.

Na potrzeby tego artykułu używamy funkcji formatowania warunkowego programu Excel. Wybierz arkusz, w którym chcesz podkreślić różnice. W nim Wybierz wszystkie używane komórki. Zamiast przeciągać zaznaczenie, wybierz lewą górną komórkę, a następnie naciśnij Ctrl + Shift + Koniec. Teraz, po zaznaczeniu wszystkich używanych komórek, przejdź do Dom karta, przejdź do Stylei wybierz Formatowanie warunkowe. Następnie kliknij Nowa zasada, i użyj tego wzoru dla reguły: „=A1Arkusz2!A1

Oczywiście „Arkusz 2” w tej formule jest symbolem zastępczym rzeczywistej nazwy arkusza, który chcesz porównać.

Po wprowadzeniu formuły i potwierdzeniu wszystkie komórki, które mają różne wartości, zostaną podświetlone kolorem, który wcześniej wybrałeś.

Porównanie dwóch skoroszytów programu Excel

Może się wydawać, że to dużo pracy, ale w rzeczywistości możesz dość łatwo porównać dwa skoroszyty programu Excel. Cóż, jeśli wiesz, jak korzystać z programu Excel, to znaczy.

Aby porównać dwa skoroszyty, otwórz dwa, które chcesz porównać. Następnie przejdź do Pogląd karta, przejdź do Oknoi wybierz Zobacz obok siebie.

Dwa pliki skoroszytu zostaną wyświetlone obok siebie w poziomie. Jeśli wolisz widzieć je jako podział w pionie, przejdź do Zaaranżować wszystko funkcja pod Pogląd tab i wybierz Pionowy.

Oto fajna wskazówka dotycząca porównywania skoroszytów w programie Excel. Przejdź do Zobacz obok siebie przycisk, ale nie klikaj go. Tuż pod nim zobaczysz Przewijanie synchroniczne funkcjonować. Kliknij go zamiast. Umożliwi to jednoczesne przewijanie dwóch skoroszytów, które porównujesz. Całkiem schludnie!

Sprawdzanie, czy dwa arkusze Excela pasują do siebie

Nie musisz być koderem, aby pomyślnie porównać dwa arkusze Excela. Wszystko, czego potrzebujesz, to podstawowe doświadczenie i praktyka w programie Excel. Jeśli nigdy wcześniej nie porównywałeś dwóch arkuszy lub skoroszytów, poświęć na to trochę czasu, ponieważ przyzwyczajenie się zajmie trochę czasu.

Czy udało Ci się porównać dwa arkusze Excela? A co z dwoma skoroszytami? Czy znalazłeś coś niejasnego? Zachęcamy do dodania komentarza poniżej z wszelkimi pytaniami, wskazówkami lub uwagami dotyczącymi porównywania arkuszy i skoroszytów w programie Excel.