Jak zwinąć wszystko w VS Code?

Polecenia składania w kodzie VS minimalizują i rozszerzają różne części programu, umożliwiając skupienie się na obszarach, nad którymi pracujesz. Można to zrobić, uruchamiając określone polecenie fold, wprowadzając skróty klawiaturowe lub klikając szewrony w rynnie obok interesującego kodu.

Jak zwinąć wszystko w VS Code?

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zwijać sekcje kodu, w tym artykule przeprowadzimy Cię przez podstawowe polecenia składania/rozwijania oraz ich skróty do systemów Windows, Linux i Mac. Ponadto omówimy wiele przydatnych skrótów klawiaturowych.

Jak zwinąć cały kod źródłowy w VS Code?

Aby złożyć wszystkie elementy najwyższego poziomu i elementy podrzędne kodu:

 • Wpisz polecenie > złóż i naciśnij enter.

Lub użyj skrótów klawiaturowych:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+0

Mac: ⌘K ⌘0

Aby rozwinąć wszystkie elementy najwyższego poziomu i elementy podrzędne kodu:

 • Wpisz polecenie> rozwiń wszystko i naciśnij enter.

Lub użyj skrótów klawiaturowych:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+J

Mac: ⌘K ⌘J

Jak zwinąć wszystkie foldery w VS Code?

Aby złożyć wszystkie foldery w kodzie:

 • Wpisz polecenie > złóż i naciśnij enter.

Lub użyj skrótów klawiaturowych:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+0

Mac: ⌘K ⌘0

Aby rozwinąć wszystkie foldery w kodzie:

 • Wpisz polecenie> rozwiń wszystko i naciśnij enter.

Lub użyj skrótów klawiaturowych:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+J

Mac: ⌘K ⌘J

Jak zwinąć wszystkie regiony w VS Code?

Aby złożyć wszystkie regiony w kodzie:

 • Wpisz polecenie > złóż i naciśnij enter.

Lub użyj skrótów klawiaturowych:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+0

Mac: ⌘K ⌘0

Aby rozwinąć wszystkie regiony w kodzie:

 • Wpisz polecenie> rozwiń wszystko i naciśnij enter.

Lub użyj skrótów klawiaturowych:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+J

Mac: ⌘K ⌘J

Jak zwinąć wszystkie węzły XML w kodzie VS?

Aby złożyć wszystkie węzły XML w swoim kodzie:

 • Wpisz polecenie > złóż i naciśnij enter.

Lub użyj skrótów klawiaturowych:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+0

Mac: ⌘K ⌘0

Aby rozwinąć wszystkie węzły XML w swoim kodzie:

 • Wpisz polecenie> rozwiń wszystko i naciśnij enter.

Lub użyj skrótów klawiaturowych:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+J

Mac: ⌘K ⌘J

Jak zwinąć wszystkie komentarze w VS Code?

Aby złożyć wszystkie komentarze dokumentacji w swoim kodzie:

 • Wpisz polecenie> złóż wszystkie komentarze blokowe i naciśnij Enter.

Lub użyj skrótów klawiaturowych:

Windows i Linux:: Ctrl+K Ctrl+/

Mac: ⌘K ⌘/

Aby rozwinąć wszystkie komentarze:

 • Wpisz polecenie> rozwiń wszystko i naciśnij enter.

Lub użyj skrótów klawiaturowych:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+J

Mac: ⌘K ⌘J

Jak zwinąć wszystkie wyniki wyszukiwania w VS Code?

Aby zwinąć wyniki wyszukiwania w kodzie VS, użyj ikony przełączania rozwijania/zwijania znajdującej się w prawym górnym rogu obszaru wyszukiwania. Spowoduje to wyświetlenie tylko nazwy pliku wyników wyszukiwania. liczba dopasowań jest wyświetlana po prawej stronie każdej nazwy pliku.

Aby rozwinąć wyniki, po prostu kliknij ponownie przycisk rozwijania/zwijania.

Dodatkowe często zadawane pytania

Jaki jest skrót klawiszowy do Zwiń wszystko w VS Code?

Skrót klawiaturowy do zwinięcia całego kodu w VS to:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+0

Mac: ⌘K ⌘0

Aby rozwinąć cały kod, jego:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+J

Mac: ⌘K ⌘J

Jaki jest skrót klawiszowy do zwinięcia najgłębszego regionu?

Skrót klawiaturowy do składania najbardziej wewnętrznego rozwiniętego regionu w bieżącej pozycji kursora to:

Windows i Linux: Ctrl+Shift+[

Mac: [

Aby rozwinąć, to:

Windows i Linux: Ctrl+Shift+]

Mac: ]

Jaki jest skrót klawiszowy do zwinięcia określonego poziomu w Kodeksie?

Skrót klawiaturowy do składania wszystkich regionów na dokładnym poziomie z wyłączeniem bieżącej pozycji kursora to:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl + (numer poziomu)

Mac: ⌘K ⌘(numer poziomu)

Jaki jest skrót klawiszowy do zwijania i rozwijania regionów określanych jako znaczniki?

Aby spasować wszystkie regiony producenta, to:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl+8

Mac: ⌘K ⌘8

Aby rozwinąć, to:

Windows i Linux: Ctrl+K Ctrl 9

Mac: ⌘K ⌘9

Co to jest paleta poleceń w VS Code?

„Paleta poleceń” to miejsce, w którym znajdują się wszystkie polecenia VS. Jest to bardzo przydatne, ponieważ wyświetla skróty klawiaturowe poleceń. Aby uzyskać dostęp do poleceń na podstawie bieżącego kontekstu:

Windows i Linux: ⇧Ctrl+P

Mac: ⇧⌘P

Co to jest skrót VS do otwierania plików?

Skrót klawiaturowy do otwierania plików to:

Windows i Linux: Ctrl+P

Mac: ⌘P

Aby utworzyć nowe pliki:

Windows i Linux: Ctrl+alt+N

Mac: ⌘N

Aby utworzyć nowe foldery:

Windows i Linux: Ctrl+alt+shift+N

Mac: ⌘N

Jaki jest skrót VS do wyświetlania błędów i ostrzeżeń?

Skrót klawiaturowy do wyświetlania wszelkich błędów i ostrzeżeń w kodzie to:

Windows i Linux: ⇧Ctrl+M

Mac: ⇧⌘M

Następnie użyj klawiszy F8 lub ⇧F8, aby poruszać się po nich.

Jaki jest skrót VS do edycji side-by-side?

Skrót klawiaturowy umożliwiający edycję side-by-side to:

Windows i Linux: Ctrl+\

Mac: ⌘\

Jak otworzyć ostatnie foldery lub obszary robocze w VS?

Skrót klawiaturowy do nawigacji między ostatnio otwartymi obszarami roboczymi i folderami to:

Windows i Linux: ⌃R

Mac: ⌃R

Spowoduje to wyświetlenie listy rozwijanej „Szybki wybór” z ostatnio otwartymi folderami, obszarami roboczymi i plikami.

Jak zmienić język wyświetlania w VS?

Możesz zmienić domyślny język GUI, używając polecenia „Konfiguruj język wyświetlania”.

Aby wywołać „Paletę poleceń”, wprowadź ⇧+Ctrl+P lub ⇧⌘P, a następnie wpisz „display” dla polecenia „Configure Display Language”.

Następnie naciśnij „Enter”, aby wyświetlić listę zainstalowanych języków według lokalizacji z podświetloną bieżącą lokalizacją.

Jak poruszać się po układzie ekranu w VS?

Minimalny i intuicyjny układ ekranu kodu VS został zaprojektowany z myślą o maksymalnej przestrzeni edytora, jednocześnie zapewniając miejsce na dostęp do kontekstu Twoich projektów i folderów. Interfejs użytkownika jest podzielony na pięć sekcji:

 • „Edytor” to kluczowy obszar do edycji plików. Masz możliwość otwarcia dowolnej liczby edytorów. Będą wyświetlać się obok siebie w poziomie i pionie.
 • „Pasek boczny” ma różne widoki, aby wspierać Cię podczas pracy nad projektami.
 • „Pasek stanu” zawiera przydatne informacje o otwartym projekcie i edytowanych plikach.
 • Po lewej stronie ekranu znajduje się „pasek aktywności”. Tutaj możesz przełączać się między widokami i zobaczyć dodatkowe wskaźniki kontekstowe, np. liczbę wychodzących poprawek, gdy włączony jest „Git”.
 • Pod obszarem edytora mogą być wyświetlane różne „Panele” zawierające ostrzeżenia i informacje o błędach lub zintegrowany terminal. Ten panel można przesunąć na prawo od ekranu, aby uzyskać więcej miejsca.

Za każdym razem, gdy uruchamiasz kod VS, otwiera się on na tym samym ekranie, co podczas poprzedniego zamknięcia, w tym otwarte pliki i układ folderów.

Ukrywanie bloków kodu w VS

Visual Code Studio ułatwia życie programisty w nawigowaniu po kodzie za pomocą polecenia fold and unfold. Masz możliwość zwijania i rozwijania poszczególnych sekcji kodu, komentarzy, a nawet wyników wyszukiwania, aby skoncentrować się na tym, czego potrzebujesz, a resztę ukryć.

Teraz, gdy pokazaliśmy Ci różne sposoby zwijania i rozwijania kodu, jaka metoda jest najłatwiejsza? Jeśli używasz skrótów — jakiej metody używasz do ich zapamiętania? Chcielibyśmy usłyszeć o twoich doświadczeniach z używaniem kodu VS, zostaw komentarz w sekcji komentarzy poniżej.