Jak usunąć stronę w Confluence

Kluczowe funkcje Confluence są niezbędne do tworzenia i udostępniania informacji i dokumentacji. Treść jest tworzona przy użyciu stron i nie ma ograniczeń co do liczby stron, które możesz utworzyć. Gdy dane staną się nieaktualne i zbędne, możesz również usunąć stronę w zależności od posiadanych uprawnień.

Jak usunąć stronę w Confluence

W tym artykule pokażemy, jak usunąć zwykłe strony, utworzyć tymczasową przestrzeń do przenoszenia stron i obejść problem usuwania wielu stron.

Jak usunąć stronę w Confluence

Usunięcie strony w Confluence spowoduje przeniesienie jej do kosza danej przestrzeni. Pozostanie tam, dopóki śmieci nie zostaną wyczyszczone. Jednak zobaczysz opcję "Usuń", jeśli masz uprawnienia do usunięcia strony. Sprawdź, czy nie ma stron podrzędnych lub linków przychodzących, zanim je usuniesz. Oto jak:

 1. Otwarty zbieg.

 2. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się strona, którą chcesz usunąć.

 3. Wybierz stronę, którą chcesz usunąć, z sekcji „Strony” w lewym okienku.

 4. W lewym górnym rogu kliknij ikonę „Więcej akcji” z trzema kropkami.

 5. Kliknij "Usuń", a zostaniesz poproszony o potwierdzenie.

 6. Kliknij OK." Strona trafi do kosza przestrzeni.

Jeśli chcesz usunąć stronę nadrzędną ze stronami podrzędnymi, strony podrzędne zostaną przeniesione na najbliższą stronę nadrzędną. Dlatego, aby zachować strony podrzędne pod innym rodzicem, musisz utworzyć tymczasową przestrzeń, przenieść do niej rodzica, a następnie usunąć tę przestrzeń.

Aby to zrobić, potrzebujesz najpierw globalnego uprawnienia „Utwórz przestrzeń”. Aby utworzyć nową przestrzeń tymczasową:

 1. Kliknij „Przestrzenie”, a następnie „Wyświetl wszystkie przestrzenie”.

 2. Przejdź do „Utwórz miejsce”.

 3. Wybierz typ przestrzeni, a następnie „Dalej”.

 4. Będziesz musiał podać szczegółowe informacje o przestrzeni. Nie ma znaczenia, jak wypełnisz poniższe sekcje, ponieważ miejsce zostanie usunięte.

 5. Wybierz uprawnienia do przestrzeni, a następnie „Utwórz”.

Następnie przenieś stronę nadrzędną do nowej przestrzeni – strony podrzędne podążą za nimi. Oto jak to się robi:

 1. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się strona nadrzędna, którą chcesz usunąć.

 2. W lewym górnym rogu kliknij ikonę „Więcej akcji” z trzema kropkami.

 3. Wybierz „Przenieś”, otwierając okno dialogowe Przenieś stronę.

 4. Znajdź nową stronę nadrzędną w drzewie stron, wybierając zakładkę „Przeglądaj”. Lub kliknij kartę "Szukaj", jeśli znasz nazwę strony nowego rodzica.

 5. Kliknij nazwę nowej przestrzeni.

 6. Wybierz nową stronę nadrzędną lub przeciągnij swoją stronę do nowej przestrzeni.

 7. Wybierz „Przenieś” po wybraniu nowej strony nadrzędnej.

 8. Teraz usuń tymczasową przestrzeń.

Jak usunąć stronę podrzędną w Confluence

Wykonaj następujące kroki, aby usunąć stronę podrzędną:

 1. Otwarty zbieg.

 2. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się strona podrzędna, którą chcesz usunąć.

 3. W lewym okienku kliknij pagon obok strony nadrzędnej strony podrzędnej, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij stronę podrzędną.

 5. W lewym górnym rogu kliknij ikonę „Więcej akcji” z trzema kropkami.

 6. Kliknij „Usuń”, zostaniesz zapytany, czy jesteś pewien.

 7. Kliknij OK."

Jak usunąć stronę z przestrzeni w zbieżności?

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć stronę z przestrzeni:

 1. Otwarty zbieg.

 2. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się strona, którą chcesz usunąć.

 3. W sekcji „Strony” w lewym okienku wybierz stronę, którą chcesz usunąć.

 4. W lewym górnym rogu kliknij ikonę „Więcej akcji” z trzema kropkami.

 5. Kliknij „Usuń”, zostaniesz poproszony o potwierdzenie.

 6. Kliknij OK." Strona trafi do kosza przestrzeni.

Czy istnieje sposób na usunięcie wielu stron? Nie bezpośrednio, ale oto obejście

W chwili pisania tego tekstu nie ma bezpośredniego sposobu na usunięcie wielu stron. Bieżącym obejściem jest utworzenie tymczasowego miejsca, przeniesienie wszystkich stron do usunięcia do tego miejsca, a następnie usunięcie miejsca.

Po pierwsze, oto jak stworzyć nową przestrzeń:

 1. Kliknij „Spacje”.

 2. Przejdź do „Wyświetl wszystkie przestrzenie”, a następnie „Utwórz przestrzeń”.

 3. Wybierz typ przestrzeni, a następnie „Dalej”.

 4. Musisz podać szczegółowe informacje o przestrzeni. Nie ma znaczenia, jak wypełnisz poniższe sekcje, ponieważ miejsce zostanie wkrótce usunięte.

 5. Wybierz uprawnienia do przestrzeni, a następnie „Utwórz”.

Następnie zacznij przenosić strony do nowej przestrzeni:

 1. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się strona, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij ikonę „Więcej akcji” z trzema kropkami w lewym górnym rogu.

 3. Wybierz „Przenieś”. Pojawi się okno dialogowe Przenieś stronę.

 4. Jeśli chcesz znaleźć nową stronę nadrzędną poprzez drzewo stron, kliknij zakładkę „Przeglądaj”. Lub kliknij kartę "Szukaj", jeśli znasz nazwę strony nowego rodzica.

 5. Wybierz nazwę nowej utworzonej wcześniej przestrzeni.

 6. Przeciągnij swoją stronę do nowej przestrzeni.

 7. Wybierz „Przenieś” po wybraniu nowej strony nadrzędnej.

 8. Powtarzaj kroki 1-8, aż wszystkie strony, które chcesz usunąć, zostaną przeniesione do przestrzeni tymczasowej.
 9. Usuń tymczasową przestrzeń.

Confluence nie można usunąć strony

Jeśli nie możesz usunąć strony Confluence, zwykle dzieje się tak, ponieważ obowiązują ograniczenia dotyczące strony lub miejsca. W takim przypadku w menu „Więcej akcji” w lewym górnym rogu będzie brakować opcji „Usuń”. Te ograniczenia mają na celu zapobieganie usuwaniu treści z przestrzeni. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem przestrzeni.

Sprzątanie w Confluence

Confluence to narzędzie do współpracy zaprojektowane, aby pomóc zespołom zarządzać ich dokumentacją i informacjami. Aby zapewnić niezawodne użytkowanie, ważne jest, aby przechowywane treści były istotne i aktualne, usuwając zbędne strony.

Narzędzie ułatwia każdemu, kto ma odpowiednie uprawnienia, usunięcie strony. Usunięte strony pozostają w koszu, dopóki nie zostaną wyczyszczone. Obecnie nie ma funkcji usuwania stron zbiorczych. Jednak przeniesienie ich do tymczasowego miejsca, a następnie usunięcie go jest szczególnie przydatne w przypadku usuwania stron nadrzędnych i podrzędnych.

Jakie treści tworzysz w Confluence? Czy uważasz, że jego obecne funkcje i funkcje pomogą Ci wykonać zadanie? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.