Jak zduplikować/skopiować folder na Dysku Google

Dysk Google może być jedną z najlepszych usług przechowywania w chmurze, ale wciąż brakuje w niej kilku godnych uwagi opcji. Chociaż możesz kopiować pliki na Dysku Google nie ma opcji w menu kontekstowych Dysku Google do kopiowania lub duplikowania, lornetka składana. Jak więc mamy skopiować foldery Dysku Google?

Jak zduplikować/skopiować folder na Dysku Google

Skopiuj wiele plików do nowego folderu Dysku Google

Jak wspomniano, Dysk Google zawiera Zrób kopię opcja dla plików. W związku z tym nadal możesz skopiować wszystkie pliki w folderze, wybierając tę ​​opcję. W ten sposób możesz zduplikować folder Dysku Google za pomocą Zrób kopię opcja.

  • Pierwszy, otwórz swój Dysk Google przechowywanie w chmurze w przeglądarce.
  • Otwórz folder do skopiowania na Dysku Google.

  • Możesz szybko wybierz wszystkie pliki w tym folderze, naciskając Ctrl + A Klawisz skrótu.
  • Następny, kliknij prawym przyciskiem dowolny z wybranych plików oraz wybierać Zrób kopię w menu kontekstowym.
  • Teraz nowe kopie plików pojawią się w tym samym folderze z „Kopią…” w tytułach plików. Kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z oryginalnych plików, które pozostają wybrane, oraz Kliknij Przenieś do.
  • Kliknij szarą ikonę folderu ze znakiem + w prawym dolnym rogu menu, aby stworzyć nowy folder. Podaj jej tytuł.
  • Kliknij Utwórz folder przycisk aby dodać folder do Mojego dysku. To biały znacznik wyboru na niebieskim tle, tuż obok tytułu nowego folderu.
  • Wreszcie, wciśnij Przenieś tutaj przycisk przenieść oryginalne pliki do nowego folderu. Dzięki temu będziesz mieć dwa foldery zawierające dokładnie tę samą zawartość.

Kopiuj foldery za pomocą aplikacji Kopia zapasowa i synchronizacja

Możesz też skopiować foldery Dysku Google, dodając oprogramowanie Kopia zapasowa i synchronizacja do systemu Windows. Kopia zapasowa i synchronizacja dodaje folder Dysku Google do Eksploratora plików. Oprogramowanie synchronizuje ten katalog, dzięki czemu możesz otwierać dokumenty zapisane w GD z Eksploratora plików i zapisywać dokumenty bezpośrednio w chmurze. Ponieważ Eksplorator plików zawiera foldery GD, możesz je również skopiować za pomocą tego menedżera plików.

Najpierw dodaj Kopię zapasową i synchronizację do systemu Windows, klikając Ściągnij na tej stronie internetowej. Po pobraniu uruchom instalatora Kopii zapasowej i synchronizacji. Następnie otwórz aplikację Kopia zapasowa i synchronizacja; i wybierz konto Google, na które chcesz się zalogować. Następnie możesz wybrać kilka folderów, których kopię zapasową chcesz utworzyć na Dysku Google, i wybrać Zsynchronizuj mój dysk z tym komputerem opcja.

Otwórz Eksplorator plików, gdy system Windows zsynchronizuje się z Moim dyskiem. Kliknij folder Dysku Google, aby go otworzyć, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder GD do skopiowania. Wybierz Kopiuj opcja w menu kontekstowym. wciśnij Kopiuj do i wybierz, aby zapisać skopiowany folder na Dysku Google. Następnie możesz również otworzyć skopiowany folder z karty przeglądarki w chmurze.

Kopiuj foldery Dysku Google za pomocą aplikacji internetowych

Istnieje również kilka aplikacji internetowych, za pomocą których można kopiować foldery Dysku Google. Kopiuj folder to jedna aplikacja internetowa, która kopiuje foldery GD. Kliknij to hiperłącze, aby otworzyć aplikację Kopiuj folder.

Kiedy po raz pierwszy otworzysz Kopiuj folder, musisz kliknąć Autoryzować przycisk, a następnie naciśnij Sprawdź uprawnienia i wybierz konto Google. Jeśli konta nie ma na liście, kliknij Użyj innego konta i zaloguj się. wciśnij Następny oraz Pozwalać na przyciski, aby otworzyć kartę pokazaną na zrzucie bezpośrednio poniżej.

wciśnij Wybierz katalog przycisk aby otworzyć okno pokazane bezpośrednio poniżej. Wybierz folder do skopiowania, oraz wciśnij Wybierać przycisk. Następnie wprowadź tytuł zduplikowanego folderu w polu tekstowym. wciśnij Kopiuj folder przycisk aby zduplikować wybrany folder na Dysku Google.

Gsuitetips.com ma również alternatywną aplikację internetową do kopiowania folderów Dysku Google. Kliknij tutaj, aby otworzyć stronę aplikacji na Gsuitetips.com. Następnie naciśnij Zaloguj się przez Google przycisk, aby wybrać konto Dysku Google i otworzyć aplikację internetową, jak pokazano na zrzucie bezpośrednio poniżej.

wciśnij Kliknij, aby przeglądać Przycisk folderu źródłowego, aby wybrać folder GD do skopiowania. Możesz także nacisnąć Kliknij, aby przeglądać przycisk folderu docelowego, aby wybrać katalog Dysku Google, w którym chcesz zapisać zduplikowany folder. Wprowadź tytuł w polu tekstowym Nazwa nowego folderu. Wybierz Kopiuj pliki pole wyboru, kliknij Zapowiedź, i naciśnij Iść przycisk. Następnie możesz kliknąć hiperłącze, aby otworzyć nową kopię folderu na Dysku Google.

W ten sposób możesz skopiować foldery Dysku Google. Mamy nadzieję, że pewnego dnia Google obudzi się i doda opcję Kopiuj folder do GD. Do tego czasu możesz kopiować foldery GD, kopiując wszystkie znajdujące się w nich pliki lub korzystając z oprogramowania Kopia zapasowa i synchronizacja oraz aplikacji internetowych do kopiowania folderów.