Jak skopiować wartość w Arkuszach Google (ale nie formułę)

Czasami nawet podstawowe funkcje, takie jak kopiowanie i wklejanie, są trudne do zrozumienia w aplikacjach z szeroką gamą funkcji, takich jak Arkusze Google czy Excel. Być może przynajmniej raz miałeś problem z wklejeniem formuły komórki zamiast wartości. Jeśli zastanawiasz się, jak skopiować tylko wartość komórki, jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Jak skopiować wartość w Arkuszach Google (ale nie formułę)

W tym artykule przedstawimy trzy sposoby kopiowania i wklejania tylko wartości komórki, wyjaśnimy, jak ponownie obliczyć Arkusze Google i jak powielić informacje w arkuszu. Dodatkowo odpowiemy na niektóre z najczęstszych pytań związanych z funkcjami kopiowania i wklejania w Arkuszach Google i Excelu.

Jak skopiować wartość w Arkuszach Google (ale nie formułę)

Jeśli do kopiowania użyjesz skrótu klawiaturowego, formuła nie zostanie skopiowana. Oto skrót do kopiowania i wklejania wartości tylko w Arkuszach Google:

 1. Aby skopiować tylko wartość, zaznacz ją, naciśnij jednocześnie „Ctrl” + „Shift” + „C” na klawiaturze.
 2. Aby wkleić wartość, naciśnij jednocześnie „Ctrl” + „Shift” + „V”.

Jeśli z jakiegoś powodu skrót klawiaturowy nie działa, możesz użyć innej metody, aby skopiować tylko wartość z Arkuszy Google:

 1. Zaznacz komórkę, którą chcesz skopiować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Kopiuj" z menu rozwijanego.

 3. Aby wkleić tylko wartość, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, do której chcesz ją wkleić, i wybierz "Wklej specjalnie" z menu rozwijanego.

 4. Kliknij „Wklej tylko wartości”.

Jak skopiować wartość z jednego arkusza Google do drugiego?

Kopiowanie wartości z jednego arkusza Google do drugiego nie różni się zbytnio od kopiowania jej w tym samym arkuszu kalkulacyjnym. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Zaznacz komórkę, którą chcesz skopiować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Kopiuj" z menu rozwijanego.

 3. Otwórz arkusz kalkulacyjny, do którego chcesz wkleić wartość.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, do której chcesz ją wkleić, i wybierz "Wklej specjalnie" z menu rozwijanego.

 5. Kliknij „Wklej tylko wartości”.

Opcjonalnie możesz użyć następującej metody, aby wkleić wartość tylko do innego arkusza kalkulacyjnego:

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny, do którego chcesz wkleić wartość. Nie musisz niczego kopiować z pierwszego arkusza. Zamiast tego połączysz dane bezpośrednio z pierwszym arkuszem.
 2. Kliknij jedną z komórek i wpisz =[Nazwa pierwszego arkusza]![numer komórki, którą chcesz wkleić].

Jak kopiować i wklejać wartości tylko w Arkuszach Google

Istnieją trzy sposoby kopiowania i wklejania wartości tylko w Arkuszach Google – wszystkie równie proste. Oto jak kopiować i wklejać wartości za pomocą skrótu klawiaturowego:

 1. Aby skopiować tylko wartość, naciśnij jednocześnie „Ctrl” + „Shift” + „C” na klawiaturze.
 2. Aby wkleić wartość, naciśnij jednocześnie „Ctrl” + „Shift” + „V”.

Jeśli nie lubisz używać skrótów klawiszowych, możesz skorzystać z następującej metody:

 1. Zaznacz komórkę, którą chcesz skopiować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz "Kopiuj" z menu rozwijanego.

 3. Aby wkleić tylko wartość, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, do której chcesz ją wkleić, i wybierz "Wklej specjalnie" z menu rozwijanego.

 4. Kliknij „Wklej tylko wartości”.

W trzecim sposobie nie musisz nawet niczego kopiować:

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny, do którego chcesz wkleić wartość.
 2. Kliknij jedną z komórek i wpisz =[Nazwa arkusza]![numer komórki, którą chcesz wkleić].

Często Zadawane Pytania

Przeczytaj tę sekcję, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach kopiowania i wklejania w Arkuszach Google i programie Excel.

Dlaczego Excel kopiuje wartość, a nie formułę?

Jeśli program Excel kopiuje tylko wartość komórki zamiast formuły, problem może leżeć w ustawieniu ręcznego ponownego obliczania. Aby przełączyć go na automatyczny, zaznacz dowolną komórkę w arkuszu kalkulacyjnym i naciśnij „F9” na klawiaturze.

Jeśli to nie pomogło, kliknij kartę "Plik", a następnie najedź na "Opcje" w menu rozwijanym. Kliknij „Formuły” i wybierz „Automatycznie”. W programie Excel 2011 kliknij „excel”, a następnie „Preferencje” i przejdź do sekcji „Obliczenia”, aby zmienić ustawienia.

Jak przeliczyć Arkusze Google?

Czasami trzeba odświeżyć ustawienia przeliczania Arkuszy Google – na szczęście jest to dość proste. Najpierw otwórz arkusz kalkulacyjny, który chcesz ponownie obliczyć. Kliknij kartę "Plik" i wybierz "Ustawienia arkusza kalkulacyjnego" z menu rozwijanego, a następnie przejdź do zakładki "Obliczenia".

W sekcji „Przeliczanie” wybierz „Po zmianie i co minutę” lub „Po zmianie i co godzinę”, aby ustawić częstotliwość odświeżania ustawień. Aby potwierdzić, kliknij „Zapisz ustawienia”.

Czy możesz kopiować i wklejać z Arkuszy Google?

Istnieją trzy metody kopiowania i wklejania komórek w Arkuszach Google. Jeśli chcesz tylko skopiować i wkleić wartość komórki, użyj skrótów klawiaturowych „Ctrl” + „Shift” + „C” i „Ctrl” + „Shift” + „V”. Jeśli chcesz zarządzać ustawieniami wklejania, skopiuj komórkę jak zwykle, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, do której chcesz wkleić informacje.

Z menu rozwijanego wybierz „Wklej specjalnie” i wybierz ustawienia wklejania – „Wklej tylko formułę”, „Wklej tylko wartości”, „Tylko wklej format” itp. Na koniec możesz po prostu wpisać =[Nazwa arkusza]![numer komórki, którą chcesz wkleić do komórki, aby wkleić wartość bez jej kopiowania.

Jak skopiować formułę w Arkuszach Google?

Aby skopiować komórkę w Arkuszach Google, użyj skrótu klawiaturowego „Ctrl” + „Shift” + „C”. Podczas kopiowania komórki w Arkuszach Google kopiowana jest zarówno formuła, jak i wartość. Aby wkleić tylko formułę, kliknij komórkę, do której chcesz ją wkleić.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Wklej specjalnie” z menu rozwijanego. Kliknij „Wklej tylko formułę” – formuła zostanie wklejona bez dodatkowego formatowania komórki, z której została skopiowana.

Jak zduplikować Arkusze Google?

Aby zduplikować arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google, nie musisz kopiować i wklejać każdej komórki. Kliknij strzałkę obok nazwy karty arkusza kalkulacyjnego (na dole ekranu), którą chcesz zduplikować. Z menu rozwijanego wybierz "Duplikuj". Nowy arkusz powinien natychmiast pojawić się na pasku arkuszy jako „Kopia [nazwa skopiowanego arkusza]”.

Aby zduplikować informacje do innego arkusza kalkulacyjnego Arkuszy Google, otwórz arkusz, który chcesz skopiować, i kliknij strzałkę obok nazwy arkusza w menu na dole. Wybierz „Kopiuj do…” i wybierz arkusz kalkulacyjny, do którego chcesz skopiować informacje z sugerowanej listy.

Jak skopiować i wkleić wartość w arkuszach?

Jeśli chcesz tylko skopiować i wkleić wartość komórki, użyj skrótów klawiaturowych „Ctrl” + „Shift” + „C” i „Ctrl” + „Shift” + „V”, tak jak w przypadku każdego innego tekstu na komputer. Opcjonalnie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę, do której chcesz wkleić wartość, i wybrać „Wklej specjalnie” z menu rozwijanego, a następnie kliknąć „Wklej tylko wartość”.

Zarządzaj ustawieniami

Mamy nadzieję, że z pomocą naszego przewodnika nie będziesz już mieć problemów z kopiowaniem nieprawidłowych informacji o komórce. Ustawienie „Wklej specjalnie” pozwala wybrać informacje o komórce, które chcesz zduplikować – niezależnie od tego, czy jest to wartość, formuła, format czy sprawdzanie poprawności danych. Jeśli Arkusze Google ciągle robią coś złego, spróbuj dostosować ustawienia ponownego obliczania. Zalecamy ustawienie automatycznego przeliczania co godzinę lub minutę, aby Twoje informacje były aktualne.

Wolisz korzystać z Arkuszy Google czy Microsoft Excel? Czemu? Podziel się swoimi opiniami w sekcji komentarzy poniżej.