Jak liczyć duplikaty w Arkuszach Google

Wiele osób korzysta z aplikacji do obsługi arkuszy kalkulacyjnych w chmurze, takich jak Arkusze Google, do analizowania swoich danych i często napotyka problem zduplikowanych danych. Zduplikowane dane oznaczają wiele wystąpień dokładnie tych samych danych, przy czym powinno być tylko jedno wystąpienie.

Jak liczyć duplikaty w Arkuszach Google

Czasami usunięcie tych duplikatów jest konieczne do przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym, ale innym razem po prostu chcemy wiedzieć, ile razy dana wartość jest zduplikowana w naszych danych.

W tym artykule pokażę Ci kilka różnych sposobów liczenia duplikatów w Arkuszach Google i jak je usunąć.

Jak liczyć duplikaty w Arkuszach Google

Istnieje kilka metod liczenia i usuwania duplikatów w Arkuszach Google.

W tym artykule przyjrzymy się, jak można użyć funkcji LICZ.JEŻELI, LICZBA i ILE.LICZB lub dodatku Power Tools do wykonania tego zadania.

Policz duplikaty za pomocą COUNTIF

LICZ.JEŻELI to stosunkowo podstawowa funkcja Arkuszy Google, która zlicza komórki zawierające liczby lub tekst na podstawie określonego warunku. Składnia jest prosta; wystarczy podać zakres komórek i kryterium, dla którego komórki mają być liczone. Możesz wpisać funkcję LICZ.JEŻELI w pasku fx ze składnią: ‘=LICZ.JEŻELI(zakres; kryterium).’

Najpierw skonfigurujmy arkusz kalkulacyjny z pewnymi fikcyjnymi danymi, które możemy uwzględnić w funkcji LICZ.JEŻELI. Otwórz pusty arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google i wpisz wartości „450”, „350”, „560”, „450”, „350” i „245” w zakresie komórek A2:A7.

Twój arkusz kalkulacyjny powinien być dokładnie taki sam jak ten pokazany bezpośrednio poniżej:

Aby dodać funkcję LICZ.JEŻELI do arkusza kalkulacyjnego, wybierz komórkę B9 i kliknij pasek efektów. Wchodzić '=LICZ.JEŻELI(A2:A7;"450")‘ na pasku fx i naciśnij klawisz Return, aby dodać funkcję do komórki. Komórka B9 będzie teraz zawierała wartość 2. W związku z tym zlicza dwie zduplikowane wartości „450” w zakresie komórek A2:A7.

LICZ.JEŻELI zlicza również zduplikowane ciągi tekstowe. Aby to zrobić, wystarczy zastąpić kryterium liczbowe funkcji tekstem.

Na przykład wpisz „ciąg tekstowy” w komórkach A8 i A9 arkusza kalkulacyjnego. Następnie wprowadź funkcję „=LICZ.JEŻELI(A2:A9; „ciąg tekstowy”)„ w komórce B10.

B10 zliczy wtedy dwie komórki zawierające zduplikowany tekst, jak na poniższym zrzucie ekranu:

Możesz także dodać formułę do arkusza kalkulacyjnego, która zlicza wiele zduplikowanych wartości w jednym zakresie komórek. Ta formuła dodaje dwie lub więcej funkcji LICZ.JEŻELI.

Jako przykład wprowadź formułę „=LICZ.JEŻELI(A2:A7;"450")+LICZ.JEŻELI(A2:A7;"350")‘ w komórce B11. To zlicza zarówno „450”, jak i „350” zduplikowane liczby w kolumnie A. W rezultacie B11 zwraca wartość 4, jak na migawce bezpośrednio poniżej.

Policz duplikaty z COUNT i COUNTA

LICZBA to kolejna funkcja, która może zliczać zduplikowane wartości w zakresach komórek arkusza kalkulacyjnego. Jednak w tej funkcji możesz uwzględnić tylko zakresy komórek. W związku z tym COUNT nie jest zbyt dobre, gdy masz arkusze ze zduplikowanymi wartościami rozproszonymi w wielu oddzielnych zakresach komórek w kolumnach lub wierszach. Funkcja jest znacznie bardziej efektywna w przypadku liczenia duplikatów podczas sortowania danych w wierszach i kolumnach.

Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny A w arkuszu kalkulacyjnym Arkuszy i wybierz Sortuj arkusz A-Z opcja. Spowoduje to uporządkowanie komórek kolumn w kolejności numerycznej z najniższymi liczbami na górze i najwyższymi wartościami na dole, jak na migawce bezpośrednio poniżej. Spowoduje to również zgrupowanie wszystkich zduplikowanych wartości w zakresach pojedynczych komórek.

Teraz wystarczy wprowadzić jedno odwołanie do komórki w funkcji ILE.LICZB, aby zliczyć wszystkie zduplikowane wartości w zakresie.

Na przykład wpisz „=LICZBA(A2:A3)„ w komórce B12 arkusza kalkulacyjnego Arkuszy. Funkcja LICZBA B12 zwróci wtedy wartość 2, która jest liczbą duplikatów w zakresie A2:A3.

ten Sortuj arkusz A-Z opcja grupuje również zduplikowany tekst w wierszach i kolumnach w zakresie pojedynczych komórek. Jednak COUNT działa tylko dla danych liczbowych.

W przypadku powielonego tekstu zamiast tego dodaj do arkusza kalkulacyjnego funkcję ILE.NIEPUSTYCH. Jako przykład wpisz „=ILE.LICZB(A7:A8)„ w B13 arkusza kalkulacyjnego, który policzy zduplikowane komórki ciągu tekstowego, jak pokazano poniżej.

Policz wszystkie duplikaty za pomocą elektronarzędzi

Power Tools to dodatek do Arkuszy Google, który ma wiele przydatnych narzędzi. Możesz go pobrać z tej strony.

Elektronarzędzia zawiera Usuń duplikaty opcja, która może znaleźć wszystkie zduplikowane wartości i tekst w wybranym zakresie komórek. W związku z tym możesz użyć tego narzędzia do zliczenia całej zduplikowanej zawartości komórek w wybranej kolumnie lub wierszu.

Otwórz funkcję Deduplikuj i porównuj w Power Tools, wybierając Elektronarzędzia z Dodatki menu rozwijanego, a następnie wybierając Deduplikuj i porównuj opcja.

Kliknij przycisk odwołania do komórki, aby wybrać zakres komórek A1: A8, i naciśnij ok opcja. Kliknij Następny i wybierz Duplikaty + pierwsze wystąpienia opcja.

Kliknij Następny ponownie, aby otworzyć opcje pokazane bezpośrednio poniżej. Zaznacz tam opcje pola wyboru Kolumna, a następnie kliknij Następny Ponownie.

Wybierz Dodaj kolumnę stanu przycisk radiowy, który dodaje nową kolumnę podświetlającą zduplikowane wartości do arkusza kalkulacyjnego. Jest też Kolor wypełnienia opcja, którą możesz wybrać, aby podświetlić zduplikowane komórki kolorami. Po naciśnięciu Skończyć przycisk, dodatek informuje, ile duplikatów znajduje się w wybranym zakresie komórek.

Dodatek zlicza wszystkie sześć duplikatów w zakresie komórek arkusza kalkulacyjnego. Obejmuje to kilka wartości „350” i „450” oraz komórki ciągu tekstowego. Twój arkusz będzie również zawierał nową kolumnę B, podświetlającą wiersze A z duplikatami, jak pokazano poniżej.

Końcowe przemyślenia

Radzenie sobie z duplikatami danych w Arkuszach Google może być trudne; jednak korzystając z funkcji wymienionych powyżej lub dodatku, takiego jak Power Tools, wyszukiwanie, analizowanie i usuwanie duplikatów danych jest szybkie i łatwe.

Jeśli uważasz, że ten artykuł był pomocny, możesz również polubić ten artykuł z instrukcjami TechJunkie na temat uzyskiwania wartości bezwzględnej w Arkuszach Google. Jeśli masz jakieś wskazówki i porady dotyczące Arkuszy Google, opublikuj je w komentarzach poniżej.