Jak automatycznie przydzielać role w Discord

Discord Boty są używane do wielu rzeczy. Muzyka, automatyczne wyszukiwania w Google, ogłoszenia o serwerach i wiele innych rzeczy, których nie oferuje podstawowy Discord. Używanie botów do dostosowywania aplikacji Discord to jedna rzecz, która sprawia, że ​​ta aplikacja do przesyłania wiadomości jest tak świetna. Chociaż możliwość automatycznego przypisywania ról nie jest łatwo dostępna w aplikacji, dodanie bota jest prostym i skutecznym sposobem wykonania zadania.

Role są cechą definiującą hierarchię serwera Discord. Przyznają członkom określone uprawnienia, umożliwiając im wykonywanie określonych zadań na serwerze.

Czasami byłoby łatwiej, gdybyś mógł automatycznie przypisać rolę członkowi za osiągnięcie określonego kamienia milowego, wykonanie określonego zadania lub po prostu za czas spędzony na pozostaniu lojalnym członkiem.

Jedynym znanym obecnie sposobem, aby to zrobić, jest użycie Discord Bota.

Używanie botów do automatycznego przypisywania ról w Discord

Teraz dostępnych jest kilka różnych botów do wyboru, które mogą automatycznie przypisywać role członkom. W tym artykule szczegółowo opisano, jak skonfigurować bota i funkcję automatycznego przypisywania z dwoma najbardziej znanymi botami na rynku.

Dyno Bot

Dyno Bot to bogaty w funkcje bot Discord, który jest używany na ponad 3 milionach serwerów Discord. Jest w pełni konfigurowalny i zawiera prosty i intuicyjny pulpit nawigacyjny. Możesz go używać nie tylko do automatycznego przypisywania ról członkom, ale oferuje także opcję wyszukiwania muzyki, która pobiera filmy z YouTube do obejrzenia, automatyczną funkcję wyszukiwania Google do przeglądania internetu w Twoim imieniu, różne niestandardowe polecenia do Twojego usuwanie, funkcja „Ogłoszenia” i wiele więcej.

Konfigurowanie bota Dyno

Proces konfiguracji Dyno Bot jest prosty i składa się z kilku kroków. Proces jest stosunkowo szybki i łatwy, a po uruchomieniu od włączenia „Autorole” dzieli Cię kilka dodatkowych kroków.

Aby skonfigurować Dyno Bot, musisz zacząć od odwiedzenia oficjalnej strony internetowej i pobrania narzędzia:

Zaloguj się do Dyno

Wejdź na dynobot.net i kliknij niebieski przycisk oznaczony Zaloguj się przez Discord .

Możesz go znaleźć w prawym górnym rogu ekranu LUB bezpośrednio pośrodku po prawej stronie akapitu „O Dyno”.

Dodaj do serwera

Jeśli jesteś już zalogowany na Discord, możesz kliknąć Dodaj do serwera zamiast tego znajduje się na pasku menu głównego. Jednak nadal musisz być zalogowany, aby uzyskać dostęp do pulpitu nawigacyjnego.

Autoryzuj Dyno

Zaloguj się przy użyciu swoich danych logowania, a otworzy się autoryzacja nowej strony. Kliknij "Autoryzować" kontynuować.

Wybierz swój serwer

Następnie musisz wybrać serwer, do którego chcesz dodać Dyno Bot. Możesz go wybrać z menu rozwijanego.

Dostosuj bota

Po wybraniu serwera możesz wybrać z listy autoryzacji. Możesz odznaczyć te, których nie chcesz.

Kliknij na Autoryzować przycisk, aby włączyć Dyno Bot na swoim serwerze.

Okno reCAPTCHA „Nie jestem robotem” wyświetli monit o autoryzację. Kliknij pole i kontynuuj.

Powinieneś teraz być na Strona Zarządzaj serwerami strony internetowej Dyno Bot. Stąd możesz przejść do pulpitu nawigacyjnego swojego serwera.

To, co powinieneś teraz zrobić, to:

Zarządzaj serwerami

Kliknij logo serwera w zakładce „Zarządzaj”, aby przejść do pulpitu nawigacyjnego tego serwera.

Nadaj swojemu botowi pseudonim

Z zakładki "Strona główna" w sekcji "Ogólne" musisz nadać swojemu Dyno Bot pseudonim i ustawić prefiks polecenia.

Prefiks polecenia jest kluczem do możliwości korzystania z dowolnych poleceń dostarczonych przez Dyno Bot.

Dyno Bot: automatyczne przypisywanie ról i rang

W Dyno możesz włączyć funkcję „Autorole” z pulpitu nawigacyjnego w sekcji „Ustawienia modułów”.

Wróć do panelu Dyno Bot dla twojego serwera:

Wybierz opcję „Autorole”

W sekcji „Ustawienia modułów” kliknij opcję Autorole” z menu po lewej stronie.

Wybierz rolę

W oknie głównym kliknij listę rozwijaną i wybierz rolę, którą chcesz dodać do automatycznego przypisania.

Ustaw opóźnienia

W polu „Opóźnienie (minuty)” wybierz czas potrzebny nowym członkom na przejęcie tej roli.

Może to być natychmiastowe poprzez umieszczenie „0” lub pozostawienie pustego miejsca.

Jeśli jesteś dobry z matematyki, możesz określić długość ostatnich dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat, umieszczając odpowiedni czas w minutach.

Upewnij się, że Dyno Bot ma wyższą rolę na twoim serwerze niż rola przypisywana automatycznie, w przeciwnym razie nie zadziała.

Kliknij „Dodaj”

Kliknij niebieski Dodać przycisk, aby umieścić rolę jako przypisaną automatycznie.

Możesz usunąć każdą umieszczoną tutaj rolę, kiedy tylko chcesz, klikając czerwony Usunąć po prawej stronie roli na „Liście autoroli”.

Rola zostanie teraz przyznana każdemu członkowi, który osiągnie wyznaczony cel czasu.

Dyno Bot oferuje również członkom serwera szansę na ustawienie rang. Rangi są jak role, ale możliwość ich przyznania zależy od ?ranga Komenda. Tworzone są w taki sam sposób jak role – właściciel serwera utworzy je i ustawi uprawnienia dla każdego na serwerze Discord.

Każdy, kto uważa się za administratora botów, może określić, które stopnie są dostępne publicznie, dodając je z pulpitu Dyno Bot. Chociaż nie jest to uważane za automatyczne, nadal jest szybszym sposobem na nadanie określonych uprawnień, w tym wyłącznego dostępu dla członków bez konieczności ich osobistego udzielania.

Jeśli jesteś zainteresowany konfiguracją rang dla Dyno Bot:

  1. Wróć do panelu Dyno Bot serwera, dla którego chcesz dodać rangi.
  2. Przejdź do zakładki „Autorole” w sekcji „Ustawienia modułu”, tak jak w przypadku ról.
  3. Tym razem przejdź do zakładki „Rankingi do dołączenia” znajdującej się w górnej części okna głównego.
  4. Kliknij menu "Wybierz rolę" i wybierz rolę lub role, do których chcesz dołączyć.
  5. W sekcji „Ustawienia rang” możesz ograniczyć członków do jednej roli. Pomoże to ograniczyć władzę, jaką mogą mieć członkowie.
  6. Kliknij Dodać dla każdej wybranej roli.

Teraz Twoi członkowie mogą dodać rangę, wpisując ?ranga gdzie rola musi być wpisana w całości.

Mee6

Nowi na scenie botów Discorda użycie Dyno Bota może być mylące. Może to być trochę za dużo dla mniej doświadczonego użytkownika. Jeśli to brzmi jak ty, pozwól, że przedstawię łatwiejszą alternatywę, Mee6.

Bot Mee6 to naprawdę fajne narzędzie dla serwera, który chce rozgałęziać się w społeczności. Oferuje prawie tyle samo, co Dyno Bot (pod pewnymi względami więcej), a jednocześnie jest łatwiejszy w użyciu i nawigacji. Funkcja LEVEL UP jest naprawdę fajna, ponieważ dodaje zachęty dla członków serwera do angażowania się w przekomarzanie się.

Za każdym razem, gdy wyślesz wiadomość tekstową w jednym z kanałów serwera, masz szansę „wznieść się na wyższy poziom”. Niekoniecznie zapewnia dodatkowe profity (bez kupowania Premium), ale podobnie jak w grach wideo, nadal może być całkiem nieźle.

Konfiguracja Mee6

Mee6 przypomina Dyno Bot w procesie konfiguracji. Aby rozpocząć, musisz udać się na oficjalną stronę Mee6.

Ustawmy Mee6:

Dodaj do Discorda

Udaj się do //mee6.xyz/ i kliknij Dodaj do Discorda przycisk.

Zaloguj się na Discord

Ten proces przebiega nieco szybciej, jeśli jesteś już zalogowany do Discord, ale wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, to twoje dane logowania do Discord.

Autoryzuj Mee6

Po zalogowaniu się do Discord otrzymasz wyskakujące okno autoryzacji Mee6 z prośbą o dostęp. Kliknij Autoryzować w prawym dolnym rogu okna.

Niezależnie od serwera, którego częścią chcesz Mee6, kliknij logo.

Wybierz swój serwer

Znajdź serwer, z którym pracujesz, i kliknij "Konfiguruj Mee6" po prawej stronie.

Autoryzuj… ponownie

Otrzymasz kolejne okno autoryzacji, tym razem z serwerem już wybranym z listy rozwijanej. Wystarczy kliknąć Kontyntynuj ponownie, aby kontynuować.

"Nie jestem robotem"

Kliknij pole obok „Nie jestem robotem”, aby kontynuować.

Witamy w panelu Mee6! To tutaj możesz wprowadzać zmiany w ustawieniach i poleceniach związanych z botem Mee6. Mee6 oferuje różne automatyczne polecenia, takie jak; blokowanie użytkowników, usuwanie wiadomości i ostrzeganie użytkownika, który narusza standardy Twojego kanału.

Mee6: Auto-rola

Mee6 umożliwia automatyczne dodawanie roli osobom odwiedzającym Twój serwer po raz pierwszy. Większość funkcji automatycznego przypisywania botów Discord obraca się wokół tych nowych na twoim serwerze. Bez korzystania z opcji premium w botach, które umożliwiają więcej, utkniesz w tej ograniczonej funkcji.

Aby automatycznie dodać rolę dla nowo przybyłych:

Kliknij zakładkę „Witamy”

W panelu Mee6 kliknij opcję zakładki „Witamy”.

Włącz nowych użytkowników

Przewiń w dół do opcji oznaczonej „Nadaj rolę nowym użytkownikom” i włącz ją.

Kliknij „+”

Kliknij ' + ’ w polu „ROLE TO GIVE” i wybierz rolę, którą chcesz, aby odwiedzający Twój serwer przyznali im automatycznie.

Sfinalizuj swoją decyzję, klikając Zapisz zmiany na dole ekranu.

Podobnie jak w przypadku Dyno Bota, upewnij się, że Mee6 ma wyższą rolę autorytetu niż role, które przyznajesz.

Zarządzanie rolami w Discord

Załóżmy, że chcesz indywidualnie przypisać role, które możesz z poziomu aplikacji Discord. Klikając serwer, z którym pracujesz, wykonaj następujące kroki:

Kliknij strzałkę w dół

Stuknij menu rozwijane znajdujące się w prawym górnym rogu, w którym pojawia się nazwa serwera. Powinieneś zobaczyć „strzałkę w dół”.

Wybierz ustawienia serwera

Kliknij „Ustawienia serwera”.

Kliknij „Role”

Wybierz drugą opcję, która pojawi się po lewej stronie, czyli „Role”.

Przypisz uprawnienia

Przełącz uprawnienia, które chcesz przypisać tym, którzy są na Twoim serwerze.

Aby zarządzać rolami serwera w aplikacji Discord, zapoznaj się z tym artykułem.

Jedynym innym sposobem dodania funkcji automatycznej roli jest samodzielne stworzenie bota, który wykona zadanie. Możesz dodać swój własny specjalny sposób na rzeczy, które pozwolą na osiągnięcie określonych kamieni milowych w celu osiągnięcia nowej roli lub w inny sposób, w jaki możesz ją dodać. Ograniczeniem jest Twoja kreatywność, umiejętność kodowania i zrozumienie interfejsu Discord API.

Te dwa proponowane boty są bardzo popularne, co oznacza, że ​​prawdopodobnie będą nadal otrzymywać wsparcie i ewoluować w miarę upływu czasu. Jeśli masz jakieś specjalne prośby o dodatkowe funkcje, możesz skontaktować się z zespołami wsparcia dla Dyno Bot lub Mee6 na ich serwerach Discord Support.

Często Zadawane Pytania

Discord jest już pełen wielu funkcji; Dodaj do tego boty i automatyczne przypisywanie ról, naturalne jest, że masz więcej pytań. Więcej odpowiedzi na te pytania zamieściliśmy poniżej.

Czy mogę przypisać role nowym członkom?

Absolutnie. Przypisywanie ról nowym członkom jest często ważne dla utrzymania spokoju na twoich kanałach. Gdy dołączają nowi użytkownicy, możesz przypisywać role, które powstrzymują ich przed nadmiernym komentowaniem, łagodząc wszelkie możliwe irytacje. Po prostu przejdź do zakładki Role, dodaj rolę Nowi członkowie i kliknij kanał, który chcesz moderować.

Czy mogę przydzielić tymczasową rolę?

Gdy ktoś potrzebuje tymczasowego dostępu do uprawnień, możesz je włączyć, ale po zakończeniu będziesz musiał je ręcznie wyłączyć. Jednak tylko dlatego, że Discord nie oferuje tej opcji, dostępne są boty. Możesz dodać tego bota do dowolnego serwera Discord i przypisać tymczasowe role użytkownikom.

Czy mogę automatycznie przypisać role, aby awansować na kolejne poziomy?

Oprócz dostępnych liczników ról, Mee6 Bot pozwoli ci ustawić opcje automatycznego podnoszenia poziomu. Wszystko, co musisz zrobić, to sprawdzić, czy Mee6 ma dostęp do Twojego serwera i otworzyć pulpit nawigacyjny Bota. Tutaj możesz ustawić opcje awansu.