Jak obliczyć przedział ufności w Arkuszach Google

Przedział ufności to typowa metryka statystyczna określająca odległość średniej próbki od rzeczywistej średniej populacji. Jeśli masz szeroki zestaw wartości próbek, ręczne obliczanie przedziału ufności może być bardzo skomplikowane. Na szczęście Arkusze Google pozwalają szybko znaleźć wartość CI – a my jesteśmy tutaj, aby pokazać, jak to zrobić.

Jak obliczyć przedział ufności w Arkuszach Google

W tym przewodniku wyjaśnimy, jak obliczyć przedział ufności w Arkuszach Google. Udzielimy również odpowiedzi na niektóre z najczęstszych pytań związanych z obliczaniem i użytkowaniem przedziału ufności.

Jak obliczyć przedział ufności w Arkuszach Google

Obliczanie przedziału ufności w Arkuszach Google jest dość proste, nawet jeśli masz dużo próbek. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. W Arkuszach Google wprowadź wszystkie próbki i ich wartości.
 2. Pod kolumną próbki wprowadź formułę Średnia – =ŚREDNIA(ustawiona wartość).

 3. W polu „wartości” wybierz wszystkie przykładowe wartości, podświetlając je, a następnie naciśnij klawisz „Enter”, aby obliczyć średnią.

 4. W polu Średnia wprowadź formułę Odchylenie standardowe – =ODCH.STANDARDOWE(zestaw wartości).

 5. W polu „wartości” wybierz wszystkie przykładowe wartości, podświetlając je, a następnie naciśnij klawisz „Enter”, aby obliczyć odchylenie standardowe.

 6. W polu Odchylenie standardowe wprowadź wzór Wielkość próbki (n) – =LICZBA(wartości).

 7. W polu „wartości” wybierz wszystkie przykładowe wartości, podświetlając je, a następnie naciśnij klawisz „Enter”, aby obliczyć liczbę próbek. Jeśli nie masz wielu próbek, możesz je policzyć ręcznie.

 8. W polu Wielkość próbki wprowadź formułę Przedział ufności – =ROZKŁAD.T.ODW(1-.(procent przedziału ufności), n(rozmiar próbki)-1)*ODCH.STANDARD.PierW./PIERWIASTEK(n).
 9. Wprowadź wartości odchylenia standardowego i wielkości próbki, podświetlając je lub ręcznie i naciśnij przycisk „Enter”, aby obliczyć przedział ufności.

Jak znaleźć 95% przedział ufności w Arkuszach Google?

Jeśli chcesz obliczyć 95% przedział ufności w Arkuszach Google, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem:

 1. W Arkuszach Google wprowadź wszystkie próbki i ich wartości.
 2. Pod kolumną próbki wprowadź formułę Średnia – =ŚREDNIA(ustawiona wartość).

 3. W polu „wartości” wybierz wszystkie przykładowe wartości, podświetlając je, a następnie naciśnij klawisz „Enter”, aby obliczyć średnią.

 4. W polu Średnia wprowadź formułę Odchylenie standardowe – =ODCH.STANDARDOWE(zestaw wartości).

 5. W polu „wartości” wybierz wszystkie przykładowe wartości, podświetlając je, a następnie naciśnij klawisz „Enter”, aby obliczyć odchylenie standardowe.

 6. W polu Odchylenie standardowe wprowadź wzór Wielkość próbki (n) – =LICZBA(wartości).

 7. W polu „wartości” wybierz wszystkie przykładowe wartości, podświetlając je, a następnie naciśnij klawisz „Enter”, aby obliczyć liczbę próbek. Jeśli nie masz wielu próbek, możesz je policzyć ręcznie.

 8. W polu Wielkość próbki wprowadź formułę 95% przedziału ufności – =ROZKŁAD.T.ODW(1-.95; n(Rozmiar próbki)-1)*ODCH.STANDARD./Pierw.(n).
 9. Wprowadź wartości odchylenia standardowego i wielkości próbki, podświetlając je lub ręcznie i naciśnij przycisk „Enter”, aby obliczyć 95% przedział ufności.

Często Zadawane Pytania

W tej sekcji udzielimy odpowiedzi na niektóre z najczęstszych pytań związanych z obliczaniem i użytkowaniem przedziału ufności.

Jak obliczyć 95% przedział ufności?

Przedział ufności jest obliczany za pomocą CI = średnia próbki (x) +/- wartość poziomu ufności (Z) * (odchylenie standardowe próbki (S) / wielkość próbki (n)) formuła. Wartość krytyczna dla 95% przedziału ufności wynosi 1,96, dlatego w formule należy wstawić 1,96 w miejsce „Z”.

Jeśli obliczasz 95% przedział ufności w Arkuszach Google, najpierw oblicz wartość próbki Średnia, Odchylenie standardowe i Rozmiar próbki, a następnie wprowadź wartości do następującego wzoru: =ROZKŁAD.T.ODW(1-.95; n(Rozmiar próbki)-1)*ODCH.STANDARD./Pierw.(n)i naciśnij klawisz „Enter”.

Jaki jest Z* dla 90% przedziału ufności?

Z dla 90% przedziału ufności wynosi 1,645. Mimo że wartości Z dla określonych procentów przedziału ufności są zawsze takie same, niekoniecznie musisz zapamiętywać je wszystkie. Zamiast tego zapamiętaj wzór na znalezienie wyniku Z – Średnia (x) +/- wartość Z * (odchylenie standardowe (S) / Liczba obserwacji (n)).

Jak obliczany jest przedział ufności?

Jeśli obliczasz przedział ufności ręcznie, użyj CI = średnia próbki (x) +/- wartość poziomu ufności (Z) * (odchylenie standardowe próbki (S) / wielkość próbki (n)) formuła. Aby znaleźć średnią próbki, dodaj wszystkie wartości próbek razem i podziel je przez liczbę próbek.

Wartość Z można znaleźć za pomocą Średnia (x) +/- wartość Z * (odchylenie standardowe (S) / Liczba obserwacji (n)) formułę lub po prostu sprawdzając ją w tabeli wartości Z.

Aby znaleźć odchylenie standardowe, wstaw wartości w √ (Suma ((Każda wartość z populacji – Średnia dla populacji) * (Każda wartość z populacji – Średnia dla populacji)) / Wielkość populacji). Wartość „n” to po prostu liczba twoich próbek. Arkusze Google łatwiej i szybciej obliczają przedział ufności.

Wpisz swoje próbki i ich wartości do arkusza kalkulacyjnego i użyj =ROZKŁAD.T.ODW(1-.95; n(Rozmiar próbki)-1)*ODCH.STANDARD./Pierw.(n) formuła.

Jak znaleźć wynik Z w Arkuszach Google?

Wynik Z jest obliczany w Arkuszach Google za pomocą = (WartośćDanych – Średnia) / Odchylenie standardowe formuła. Dlatego najpierw musisz znaleźć średnią i odchylenie standardowe.

Aby znaleźć średnią, użyj =ŚREDNIA(ustawiona wartość) formułę i wprowadź wszystkie swoje wartości, podświetlając je. Odchylenie standardowe można znaleźć, wpisując =ODCH.STANDARDOWE(zestaw wartości) formuła.

Innym sposobem na szybkie znalezienie wyniku Z jest sprawdzenie tabeli wyników Z lub zapamiętanie ich, ponieważ zawsze pozostają takie same. Wynik Z dla 90% przedziału ufności wynosi 1,645, dla 95% – 1,96, a dla 99% – 2,576.

Jaka jest wielkość przedziału ufności próbki?

Wielkość próbki w przedziale ufności to całkowita liczba próbek. Na przykład, jeśli masz tabelę składającą się z 25 próbek i ich wartości, wielkość próbki wynosi 25. W Arkuszach Google możesz obliczyć wielkość próbki, wprowadzając =SUMA(zestaw wartości) formułę i podkreślenie wszystkich twoich próbek.

Co to jest przedział ufności?

Przedziały ufności służą do określenia, jak daleko średnia próbki od rzeczywistej średniej populacji. Innymi słowy, wyświetla przedział błędu między tymi dwoma średnimi lub górną i dolną granicę błędu wokół średniej próbki.

Na przykład, jeśli obliczysz 90% przedział ufności, możesz mieć 90% pewność, że średnia populacji mieści się w przedziale średniej próbki. Najczęściej stosuje się przedziały ufności 95% i 99%, ponieważ pozwalają obliczyć najmniejszy procent błędu. Czasami jednak stosowane są przedziały ufności 80%, 85% i 90%.

Jak utworzyć wykres w Arkuszach Google?

Aby utworzyć wykres w Arkuszach Google, wybierz wymagane komórki wartości. Następnie kliknij „Wstaw” w górnej części ekranu. Wybierz „Wykres” z menu rozwijanego, a następnie wybierz rodzaj swojego wykresu lub wykresu. Aby otworzyć dodatkowe opcje dostosowywania, kliknij "Dostosowanie".

Na koniec kliknij „Wstaw”, przeciągnij i przenieś wykres w żądane miejsce w arkuszu kalkulacyjnym. Aby uzyskać wizualną reprezentację danych przedziałów ufności, możesz utworzyć wykres wszystkich wartości próbki i ich średniej, a następnie zaznaczyć przedziały ufności na wykresie.

Oblicz z łatwością

Arkusze Google to bardzo przydatne narzędzie do statystycznego obliczania metryk – pomaga znacząco przyspieszyć i uprościć ten proces. Mamy nadzieję, że z pomocą naszego przewodnika możesz teraz łatwo znaleźć przedział ufności dla dowolnego zestawu wartości próbki. Jeśli zamierzasz zaprezentować dane osobom nieprofesjonalnym, zalecamy utworzenie wykresu, aby informacje dotyczące przedziału ufności były bardziej zrozumiałe. Na szczęście Arkusze Google pozwalają to zrobić za pomocą kilku kliknięć.

Wolisz korzystać z Arkuszy Google czy Excela? Czemu? Podziel się swoimi opiniami w sekcjach komentarzy poniżej.