Jak obliczyć wiek w Arkuszach Google od daty urodzenia

Arkusze Google mogą służyć nie tylko do gromadzenia i porządkowania danych. Możesz go również użyć do określenia aktualnego czasu, tworzenia wykresów i obliczania wieku na podstawie daty urodzenia. Ten ostatni jest odkrywany za pomocą formuł i funkcji wbudowanych bezpośrednio w Arkusze Google.

Jak obliczyć wiek w Arkuszach Google od daty urodzenia

Określanie wieku od daty urodzenia w Arkuszach Google

Podczas korzystania z Arkuszy Google masz dwa główne sposoby określania wieku od daty urodzenia. Jest DATEDIF , która jest opcją bardziej elastyczną, oraz YEARFRAC , prostszy wybór. Pod koniec artykułu powinieneś być w stanie określić nie tylko wiek jednej osoby, ale wielu grup różnych osób jednocześnie.

Zacznę od funkcji DATEDIF.

Funkcja DATEDIF

Zanim zagłębimy się w samą funkcję, musimy wiedzieć, jak ona działa. Wymaga to nauczenia się składni do użycia z funkcją DATEDIF. Każda sekcja, którą wpisałeś w funkcji jest skorelowana z zadaniem, zobacz te zadania poniżej:

Składnia

=DATA.(data_początkowa;data_końcowa;jednostka)

 • Data rozpoczęcia
  • Obliczenia będą musiały rozpocząć się od daty urodzenia.
 • Data zakonczenia
  • Będzie to data zakończenia obliczeń. Przy ustalaniu aktualnego wieku liczba ta prawdopodobnie będzie datą dzisiejszą.
 • jednostka
 • Wybory wyjścia składające się z: „Y”, „M”, „D”, „YM”, „YD” lub „MD”.
 • Y — Całkowita liczba pełnych lat, które upłynęły między wprowadzonymi datami rozpoczęcia i zakończenia.
  • YM – „M” oznacza miesiące. Ten wynik pokazuje liczbę miesięcy następujących po pełnych latach dla „Y”. Liczba nie przekroczy 11.
  • YD – „D” oznacza dni. Ten wynik pokazuje liczbę dni następujących po pełnych latach dla „Y”. Liczba nie przekroczy 364.
 • M — Łączna liczba miesięcy, które upłynęły między wprowadzonymi datami rozpoczęcia i zakończenia.
  • MD – Podobnie jak w innych jednostkach, „D” oznacza dni. Ten wynik pokazuje liczbę dni po pełnych miesiącach dla „M”. Nie może przekraczać 30.
 • D – Całkowita liczba dni, które upłynęły między wprowadzonymi datami rozpoczęcia i zakończenia.

Kalkulacja

Teraz, gdy rozumiesz składnię, która będzie używana, możemy skonfigurować formułę. Jak wspomniano wcześniej, funkcja DATEDIF jest bardziej elastyczną opcją podczas określania wieku od daty urodzenia. Powodem tego jest to, że możesz obliczyć wszystkie szczegóły wieku w formacie roku, miesiąca i dnia.

Na początek potrzebujemy przykładowej daty do użycia w komórce. Postanowiłem umieścić datę 7/14/1972 do komórki A1 . Wykonamy formułę w komórce po prawej stronie, B1 , jeśli chcesz śledzić dalej, aby to zrozumieć.

Zaczniemy od najbardziej podstawowej wersji wzoru do obliczania wieku. Jeśli używasz powyższej składni, aby dowiedzieć się, co jest czym, A1 jest technicznie Data rozpoczęcia , Dziś będzie Data zakonczenia , a my określimy wiek w latach za pomocą „T” . Dlatego pierwsza użyta formuła będzie wyglądać tak:

=dateif(A1,dzisiaj()”,Y”)

Pomocna wskazówka: Skopiuj i wklej formułę bezpośrednio do B2 i naciśnij Enter, aby otrzymać odpowiednie dane wyjściowe.

Po prawidłowym wykonaniu liczba wskazująca obliczony wiek będzie umieszczona w B1 jako „ 4 8 ’.

Zróbmy ten sam wzór, tylko tym razem określimy wiek w miesiącach za pomocą "M" zamiast „Y”.

=dateif(A1,dzisiaj()”,M”)

Całość wyniesie 559 miesięcy. To ma 559 miesięcy.

Jednak ta liczba jest trochę absurdalna i myślę, że możemy ją obniżyć, używając „YM” w miejsce samego „M”.

=dateif(A1,dzisiaj()”,YM”)

Nowy wynik powinien wynosić 7, co jest znacznie łatwiejszą do opanowania liczbą.

Aby być dokładnym, zobaczmy, jak będą wyglądać dni, używając zarówno „YD”, jak i „MD”.

=datowanyif(A1,dzisiaj()”,RR”)

=dateif(A1,dzisiaj()”,MD”)

Tym razem wyniki dla „YD” są wyświetlane w B1, a wynik dla „MD” znajduje się w komórce B2.

Rozumiesz to do tej pory?

Następnie połączymy je wszystkie razem, aby zapewnić sobie bardziej szczegółowe obliczenia. Formuła może być nieco gorączkowa podczas wpisywania, więc po prostu skopiuj i wklej dostarczoną do komórki B1.

Formuła, której należy użyć, to:

=datedif(A1,dziś(),Y”)&” Lata „&datowaneif(A1,dzis()”,YM”)&”miesiące & „& datedif(A1,dzis()”,MD”)&”dni ”

Znak ampersand jest używany do łączenia każdej formuły jak ogniwo łańcucha. Jest to konieczne do uzyskania pełnej kalkulacji. Twój Arkusz Google powinien zawierać tę samą formułę, co:

Pełna, szczegółowa kalkulacja dała nam 46 lat 7 miesięcy i 26 dni. Możesz również użyć tej samej formuły za pomocą funkcji ArrayFormula. Oznacza to, że możesz obliczyć więcej niż jedną datę, ale także wiele dat.

Wybrałem losowo kilka dat i podłączyłem je do dodatkowych komórek A2-A5 . Wybierz własne daty i baw się z nimi trochę. Aby użyć funkcji ArrayFormula, skopiuj i wklej następujące informacje do komórki B1:

=FormułaTablica(datowane, jeśli(B2,C2();Y))&” Lata „&datowane,jeśli(B2,C2()”,YM”)&”miesiące & „&datowaneif(B2,C2()”,MD”)& ” dni”)

Oto moje wyniki:

Załóżmy teraz, że chciałeś podzielić każdą porcję daty na własną zgrabną małą kolumnę, aby zorganizować sake. W Arkuszach Google dodaj swoją datę_początkową (datę urodzenia) w jednej kolumnie, a datę_końcową w drugiej. Wybrałem komórkę B2 na datę_początkową i C2 na datę_końcową w moim przykładzie. Moje daty są powiązane z narodzinami i niedawnymi zgonami celebrytów Burta Reynoldsa, Johnny'ego Casha i Luke'a Perry'ego.

Jak pokazano, kolumna A to imię i nazwisko osoby, kolumna B zawiera datę_początkową, a C datę_końcową. Teraz dodam jeszcze cztery kolumny po prawej stronie. Po jednym dla każdego z „Y”, „YM”, „YD” i kombinacji wszystkich trzech. Teraz wystarczy dodać odpowiednie formuły do ​​każdego wiersza dla każdej gwiazdy.

Burt Reynolds:

=ROZ.DAT.(B2,C2;”Y”) Zmień „Y” na odpowiednią kolumnę, którą próbujesz obliczyć.

Johnny Cash:

=ROZM.DATA(B3;C3;Y”) Zmień „Y” na odpowiednią kolumnę, którą próbujesz obliczyć.

Łukasza Perry'ego:

=DAT.JEŻELI(B4,C4;”Y”) Zmień „Y” na odpowiednią kolumnę, którą próbujesz obliczyć.

Aby uzyskać formułę JOINED, musisz użyć ArrayFormula, tak jak zrobiliśmy to wcześniej w artykule. Możesz dodać słowa takie jak Lata podać wyniki lat, umieszczając je po wzorze i w nawiasach.

=ArrayFormula(datowane, jeśli(B2,C2,”Y”)&” Lata „&datowanejeśli(B2,C2,”YM”)&”miesiące & „&datowaneif(B2,C2,”MD”)&”dni”)

Powyższa formuła dotyczy celebryty. Jeśli jednak chcesz po prostu znokautować je za jednym zamachem, skopiuj i wklej następującą formułę do komórki G2:

=ArrayFormula(datowaneif(B2:B4,C2:C4,”Y”)&” Lata „&datowaneif(B2:B4,C2:C4,”YM”)&”miesiące & „& datedif(B2:B4,C2:C4 „MD”) i „dni”)

Twój Arkusz Google powinien wyglądać mniej więcej tak:

Całkiem fajnie, co? To naprawdę takie proste, gdy używasz funkcji DATEDIF. Teraz możemy przejść do korzystania z funkcji YEARFRAC.

Funkcja YEARFRAC

Funkcja YEARFRAC jest prosta dla prostych wyników. To proste, zapewniając wynik końcowy bez wszystkich dodatkowych dodanych wyników przez lata, miesiące i dni.

Oto podstawowa formuła mająca zastosowanie tylko do jednej komórki:

=int(ROKROCZ(A1,dzisiaj()))

Dodasz datę urodzenia do komórki A1 i wkleisz formułę do B1 dla wyniku. Użyjemy daty urodzenia 11/04/1983 :

Wynik to 35 lat. Proste, tak jak przy użyciu funkcji DATEDIF dla pojedynczej komórki. Stąd możemy przejść do używania YEARFRAC w ramach ArrayFormula. Ta formuła jest bardziej przydatna, gdy musisz obliczyć wiek dużych grup, takich jak studenci, członkowie wydziału, członkowie zespołu itp.

Musimy dodać kolumnę z różnymi datami urodzenia. Wybrałem kolumnę B, ponieważ A będzie używana do imion osób. Kolumna C zostanie wykorzystana do wyników końcowych.

Aby wypełnić wiek w sąsiedniej kolumnie, musimy użyć następującego wzoru:

=Formuła tablicy(int(rokfrac(B2:B8;dzisiaj();1)))

Umieść powyższą formułę w komórce C2, aby uzyskać wyniki.

Jeśli wolisz po prostu przejść do całej kolumny i nie zawracać sobie głowy zastanawianiem się, gdzie się kończy, możesz dodać niewielką zmianę do formuły. Dodaj IF i LEN na początku ArrayFormula w ten sposób:

=Formuła tablicy(if(len(B2:B),(int(rokfrac(B2:B,dzisiaj(),1)))))

Spowoduje to obliczenie wszystkich wyników w tej kolumnie, począwszy od B2.