Czy w wiadomościach e-mail jest rozróżniana wielkość liter?

Istnieje wiele nieporozumień dotyczących tego, czy w adresach e-mail jest rozróżniana wielkość liter, czy nie. Niektórzy twierdzą, że są, podczas gdy inni twierdzą, że nie. Więc kto ma rację? W tym artykule przyjrzymy się, czy w adresach e-mail rozróżniana jest wielkość liter, czy nie.

Czy w wiadomościach e-mail jest rozróżniana wielkość liter?

Co tworzy adres e-mail?

Adres e-mail składa się z trzech części – części lokalnej (znanej również jako nazwa użytkownika), znaku @ i części domeny. Każda część ma swoją własną rolę i podlega własnemu zestawowi reguł. Oto krótki przegląd.

Zgodnie ze standardem lokalna część adresu e-mail może mieć długość do 64 znaków i może składać się z ograniczonego zestawu znaków. Należą do nich wielkie i małe litery alfabetu łacińskiego, cyfry od 0 do 9, kropka i znaki specjalne. Znaki specjalne to `[zabezpieczone wiadomości e-mail]#$%^&*()_-+=[]{}~. Jest on połączony z częścią domeny znakiem @.

Część domeny może mieć do 255 znaków. Może zawierać litery alfabetu łacińskiego (zarówno małe, jak i duże), cyfry od 0 do 9 oraz myślnik. Łącznik nie może rozpoczynać ani kończyć części domeny.

Można również używać symboli międzynarodowych, ale o tym później.

Czy wielkość liter jest wrażliwa?

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi zarówno tak, jak i nie. Zgodnie z RFC 5321 w lokalnej części adresu e-mail rozróżniana jest wielkość liter. Oznacza to, że teoretycznie [email protected] nie jest tym samym co [email protected] Jednak dostawcy poczty e-mail mogą traktować lokalne części jako rozróżniane i niewrażliwe na wielkość liter.

Na przykład [ochrona poczty e-mail], [chroniona poczta e-mail] i [chroniona poczta e-mail] to teoretycznie różne adresy e-mail. Łatwo zauważyć, w jaki sposób może to spowodować problemy i zmniejszyć komfort użytkownika, jeśli serwer pocztowy zdecyduje się traktować lokalne części jako wrażliwe na wielkość liter. Dlatego wielu dostawców traktuje lokalną część adresu e-mail jako niewrażliwą na wielkość liter.

Jeśli chodzi o część domeny, RFC 1035 stanowi, że zawsze nie jest rozróżniana wielkość liter. Oznacza to, że możesz pisać małymi lub dużymi literami lub dowolną kombinacją tych dwóch, a Twój e-mail trafi pod ten sam adres. W praktyce [chroniony e-mail], [chroniony e-mailem] i [chroniony e-mailem] to ten sam adres e-mail.

W praktyce

Chociaż w adresach e-mail jest tylko częściowo rozróżniana wielkość liter, ogólnie można o nich myśleć, że wielkość liter nie jest rozróżniana. Wszyscy główni dostawcy, tacy jak Gmail, Yahoo Mail, Hotmail i inni, traktują lokalne części adresów e-mail jako niewrażliwe na wielkość liter. Biorąc to pod uwagę, powinieneś sprawdzić zasady dostawcy poczty e-mail, z którym chcesz utworzyć wiadomość e-mail.

Nawiązując do poprzedniego punktu, wyżej wspomniany RFC 5321 zaleca, aby nowe adresy e-mail były tworzone wyłącznie małymi literami, aby uniknąć potencjalnych pomyłek i problemów z dostarczaniem.

Z drugiej strony, jeśli Twój znajomy lub kolega ma adres e-mail z kombinacją wielkich i małych liter, zaleca się napisanie go tak, jak w przypadku wysyłania do niego wiadomości e-mail. Niezastosowanie się do tego może spowodować, że wiadomość e-mail nie zostanie dostarczona. Nie jest to jednak problem w przypadku głównych dostawców poczty e-mail, takich jak Gmail, Yahoo Mail, Hotmail i innych.

Ponadto Gmail jest również niewrażliwy na kropki znajdujące się w lokalnej części wiadomości e-mail, jeśli chodzi o identyfikację konta użytkownika. Oznacza to, że jeśli konto [email protected] istnieje, nie będziesz mógł zarejestrować [email protected] lub [email protected]

Umiędzynarodowienie

Pierwotnie adresy e-mail mogły być rejestrowane tylko przy użyciu liter alfabetu łacińskiego, cyfr i ograniczonego zestawu znaków specjalnych ASCII. Jednak IETF (grupa zadaniowa ds. inżynierii internetowej) opracowała następnie zasady i standardy dotyczące włączania znaków międzynarodowych.

RFC6530 jako pierwszy zawierał i regulował użycie znaków międzynarodowych. RFC6531 rozszerzył zasady i standardy. Następnie zasady i standardy zostały zaktualizowane przez RFC6532 i RFC6533.

Możesz teraz zarejestrować adres e-mail, używając szerokiej gamy alfabetów, znaków i skryptów. Niektóre z najczęściej używanych to znaki łacińskie ze znakami diakrytycznymi, alfabet grecki, tradycyjne chińskie znaki, znaki japońskie (hiragana, katakana i kanji), cyrylica, kilka pism indyjskich, a także szereg innych.

Włączenie i zgodność z międzynarodowymi adresami e-mail różni się w zależności od dostawcy. Nawet niektórzy z największych dostawców nie są w pełni kompatybilne z adresami międzynarodowymi. Na przykład Google umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail na adres międzynarodowy, ale nie pozwala na jego utworzenie. Outlook 2016 ma podobną funkcjonalność.

Wniosek

W przeciwieństwie do części nazwy domeny, lokalna część adresu e-mail uwzględnia wielkość liter. Biorąc to pod uwagę, wielu dostawców poczty e-mail decyduje się ignorować rozróżnianie wielkości liter w części lokalnej ze względów praktycznych i zachęcać ludzi do tworzenia wiadomości e-mail tylko z małymi literami.