Jak obliczyć dni między datami w Arkuszach Google

Jednym z najczęstszych zastosowań Arkuszy Google jest tworzenie kalendarzy i obsługa informacji o datach, takich jak karty czasu pracy lub harmonogramy urlopów.

Wielu użytkowników, którzy tworzą arkusze kalkulacyjne dotyczące dat, musi obliczyć, ile dni jest między dwiema datami; oznacza to, że muszą dowiedzieć się, ile dni jest między (na przykład) 1 lipca 2018 r. a 31 stycznia 2019 r.

Mógłbyś po prostu spojrzeć na kalendarz i policzyć dni ręcznie, i to działałoby dobrze, gdyby daty były bardzo blisko siebie, ale w przypadku dużej liczby dat lub dat, które są od siebie oddalone, z pewnością przydałaby się niewielka pomoc komputera ładny.

Na szczęście Arkusze Google mają wiele sposobów na znalezienie liczby dni między dwiema datami. Przyjrzyjmy się funkcjom, których możesz używać do obliczania dni między datami w Arkuszach Google.

Jak obliczyć dni między datami w Arkuszach Google

Zanim zaczniesz, ważne jest, aby pamiętać, że te metody działają tylko w przypadku korzystania z amerykańskiego formatu daty. Jeśli nie jesteś w Stanach Zjednoczonych, możesz przejść do Arkuszy Google i zmienić ustawienia regionalne i strefę czasową, jeśli chcesz korzystać z tych metod.

Biorąc to pod uwagę, przyjrzyjmy się, jak znaleźć liczbę dni między dwiema datami w Arkuszach Google.

Funkcja MINUS

W przeciwieństwie do Excela, Arkusze Google mają funkcję odejmowania, która jest bardzo przydatna do obliczania prostych różnic dat. MINUS to funkcja odejmowania w Arkuszach, a ze względu na sposób, w jaki daty są przechowywane wewnętrznie (jako liczby całkowite opisujące liczbę dni od określonej daty w przeszłości), działa dobrze przy odejmowaniu jednej daty od drugiej. To znaczy, o ile obie daty są w tym samym formacie. Składnia MINUS to: =MINUS(wartość 1; wartość 2).

Aby użyć MINUS, otwórz pusty arkusz kalkulacyjny Arkuszy Google w przeglądarce. Wpisz (jako przykład) „4/4/2017” i „5/15/2017” w komórkach B3 i C3.

Teraz wybierz komórkę D3, w której umieścimy funkcję MINUS. Kliknij wewnątrz paska „fx”, a następnie wprowadź „= MINUS (C3, B3)” i naciśnij Enter. Komórka D3 zwróci teraz wartość 40, jak pokazano bezpośrednio poniżej.

google randki

Oznacza to, że między 4 maja 2017 a 15 maja 2017 jest 40 dni. Możesz również znaleźć różnicę między datami, wprowadzając odwołania do komórek i nie zawracając sobie głowy funkcją MINUS.

Na przykład kliknij komórkę E3 i wpisz „=C3-B3” na pasku funkcji, jak pokazano na zrzucie bezpośrednio poniżej. To również zwróci 40. Chociaż, ponieważ bezpośrednio odejmujesz daty bez MINUS, wartość w komórce E prawdopodobnie będzie wyświetlana w formacie daty i będzie wyglądać bardzo dziwnie.

Możesz przekonwertować format komórki, aby wyświetlał wartość całkowitą, wybierając Format > Numer oraz Numer.

randki w Google2

Możesz również najpierw wprowadzić odwołania do komórek z wcześniejszą datą. Jeśli wpiszesz „=B3-C3” na pasku funkcji, komórka będzie zawierała wartość -40. Podkreśla to, że 4 kwietnia 2017 r. jest 40 dni za 15 maja 2017 r.

Funkcja DATEDIF

DATEDIF to funkcja, która pomaga znaleźć całkowitą liczbę dni, miesięcy lub lat między dwiema datami. Możesz znaleźć całkowitą liczbę dni między dwiema datami wpisanymi w arkuszu kalkulacyjnym lub zamiast tego uwzględnić daty w DATEDIF.

Składnia DATEDIF to:

DATEDIF(data_początkowa;data_końcowa;jednostka). Jednostką funkcji może być D (dni), M (miesiące) lub Y (lata).

Aby znaleźć różnicę między 04.04.2017 a 15.05.2017 z DATEDIF, należy wybrać komórkę, do której chcesz dodać funkcję (w naszym przypadku F3) i wpisać „=DATEDIF” w pasku „fx”. Następnie rozszerz funkcję za pomocą nawiasów zawierających datę rozpoczęcia i odwołania do komórki z datą zakończenia B3 i C3.

Jednostka dni, w przeciwnym razie „D”, również powinna znajdować się na końcu funkcji. Tak więc pełna funkcja to „=DAT.IF(B3, C3, „D”)”, która zwraca wartość 40, jak pokazano poniżej.

randki w Google3

DATEDIF zadziała również, jeśli wprowadzisz informacje o dacie bezpośrednio do formuły. Kliknij komórkę arkusza kalkulacyjnego, do której chcesz dodać DATEDIF, a następnie wpisz „=DATEDIF(„4/5/2017”, „5/15/2017””,„D”)” na pasku efektów.

To zwróci 40 w wybranej komórce, jak pokazano poniżej.

randki w Google4

Funkcja DAY360

Arkusze Google zawierają DAY360, które oblicza różnicę między datami w roku 360-dniowym. Kalendarz 360-dniowy jest używany głównie w arkuszach kalkulacyjnych finansowych, w których mogą być wymagane obliczenia stóp procentowych.

Składnia DAYS360 to:

= DAYS360 (data_początkowa, data_końcowa, [metoda]). [metoda] jest opcjonalnym wskaźnikiem, który można uwzględnić w metodzie liczenia dni.

Aby użyć tej funkcji w arkuszu kalkulacyjnym Arkuszy Google dla dat 1.01.2016 i 1.01.2017, wpisz „1/1/2016” w komórce B4 jako datę rozpoczęcia, a następnie wpisz „1/1/2017” w C4 jako datę zakończenia funkcji.

Teraz wybierz komórkę D4, wprowadź funkcję „= DAYS360 (B4, C4)” w pasku „fx” i naciśnij Enter. Wtedy komórka D4 będzie zawierać łącznie 360 ​​dni między wybranymi datami. Pamiętaj, że jedynym rzeczywistym zastosowaniem tej konkretnej funkcji jest praca ze stopami procentowymi.

randki w Google5

Funkcja DNI ROBOCZE

DNI.ROBOCZE również oblicza liczbę dni między datami, ale nie jest to całkowicie takie samo jak inne. Ta funkcja zlicza tylko dni tygodnia, więc wyklucza weekendy z równania. (Przeczytaj go jako „Dni pracy sieci” zamiast „Dni sieci”.)

W związku z tym możesz znaleźć całkowitą liczbę dni tygodnia między kilkoma datami za pomocą DNI ROBOCZYCH, a także określić dodatkowe dni wolne od pracy, aby wykluczyć inne daty.

Składnia DNI.ROBOCZE to:

DNI.ROBOCZE(data_początkowa,data_końcowa,[święta]).

Możesz dodać tę funkcję do swojego arkusza kalkulacyjnego, wpisując przykładowe daty 04.04.2017 i 15.05.2017 w komórkach B3 i C3. Wybierz komórkę, w której chcesz uwzględnić sumę dni, i kliknij pasek „fx”, aby wstawić funkcję.

Wpisz „= DNI.ROBOCZE (B3, C3)” i naciśnij klawisz Enter, aby dodać funkcję do wybranej komórki arkusza kalkulacyjnego. Komórka DNI.ROBOCZE będzie zawierać sumę 29 dni między datami.

Aby dodać datę urlopu do funkcji, należy najpierw w komórce A3 wpisać „17.04.2017”. Wybierz komórkę DNI.ROBOCZE, kliknij pasek efektów i zmodyfikuj funkcję, dodając do niej odwołanie do komórki A3. Zatem funkcja będzie miała postać = DNI.ROBOCZE(B3, C3, A3), co zwróci 28 z dodatkowym dniem wolnym od pracy również odjętym od łącznej liczby dni.

google randki6

Inne ważne funkcje związane z datą

W Arkuszach jest wiele funkcji związanych z datami, z którymi warto się zapoznać, jeśli zamierzasz dużo pracować z datami.

  • ten DATA funkcja konwertuje podany rok, miesiąc i dzień na datę. Format to DATA (rok, miesiąc, dzień). Na przykład DATE(2019,12,25) zwraca „12/25/2019”.
  • ten DATA.WARTOŚĆ funkcja konwertuje prawidłowo sformatowany ciąg daty na liczbę całkowitą daty. Format to DATA.WARTOŚĆ(ciąg daty); ciąg daty może być dowolnym odpowiednim ciągiem, na przykład „25.12.2019” lub „23.01.2012 8:5:30”.
  • ten DZIEŃ funkcja zwraca w formacie numerycznym dzień miesiąca, w którym przypada konkretna data. Format to DZIEŃ(data). Na przykład DZIEŃ(„25.12.2019”) zwraca 25.
  • ten DNI funkcja zwraca liczbę dni między dwiema datami. Format to DNI (data zakończenia, data rozpoczęcia). Na przykład DNI(„25.12.20189”, „31.08.2019”) zwraca 116.
  • ten EDATE funkcja zwraca datę określoną liczbę miesięcy przed lub po podanej dacie. Format to EDATE (data rozpoczęcia, liczba miesięcy). Na przykład EDATE(„31.08.2019”, -1) zwraca „31.07.2019”.
  • ten MIESIĄC funkcja zwraca w formacie liczbowym miesiąc w roku, w którym przypada określona data. Format to MIESIĄC (data). Na przykład MONTH(„30.08.2019”) zwraca 8.
  • ten DZIŚ funkcja zwraca bieżącą datę jako wartość daty. Format to DZIŚ(). Na przykład w momencie pisania tego tekstu DZIŚ() zwróciłby „31.08.2019”.
  • ten DZIEŃ POWSZEDNI funkcja zwraca wartość liczbową przedstawiającą dzień tygodnia podanej daty. Format to DZIEŃ.TYG(data, typ), a typ to 1, 2 lub 3. Jeśli typ to 1, dni są liczone od niedzieli, a niedziela ma wartość 1. Jeśli typ to 2, dni są liczone od poniedziałku, a wartość poniedziałek wynosi 1. Jeśli typ to 3, dni są liczone od poniedziałku, a wartość poniedziałek wynosi 0. Na przykład 30.04.2019 to wtorek, a WEEKDAY(„30-04-2019”,1) będzie zwróci 3, podczas gdy DZIEŃ.TYG.(„30.04.2019”,2) zwróci 2, a DZIEŃ.TYG.(„30.04.2019”,3) zwróci 1.
  • ten ROK funkcja zwraca wartość liczbową przedstawiającą rok podanej daty. Format to ROK(data). Na przykład YEAR(„25.12.2019”) zwróci 2019.

Arkusze Google to niesamowicie potężny program, szczególnie w przypadku aplikacji, która jest całkowicie darmowa. Chociaż może nie być tak potężny jak coś takiego jak Microsoft Excel, nadal może obsługiwać szeroki zakres zadań, w tym to.