Jak naprawić błędy „nie można odczytać z pliku źródłowego lub dysku”

Przenoszenie plików z dysku na dysk lub z komputera na komputer jest częstym zadaniem zarówno w środowiskach biurowych, jak i na komputerach rekreacyjnych. Użytkownikom systemu Windows, którzy regularnie przesyłają duże pliki (szczególnie pliki wielogigabajtowe), nie jest obcy komunikat o błędzie, który brzmi „nie można odczytać z pliku lub dysku źródłowego”. Komunikat ten może pojawić się z trzech różnych powodów. Najczęstszym powodem jest niezgodność systemów plików na różnych dyskach lub urządzeniach. Inne typowe przyczyny tego błędu to uszkodzone sektory dysku i problemy z uprawnieniami do plików. W tym artykule omówiono, jak rozwiązać błędy „nie można odczytać z pliku lub dysku źródłowego”, aby zapewnić płynne przesyłanie plików.

Jak naprawić błędy „nie można odczytać z pliku źródłowego lub dysku”

Błąd najczęściej pojawia się podczas przenoszenia dużego pliku między dwoma dyskami, czy to między dwoma dyskami wewnętrznymi, czy między dyskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Błąd może pojawić się na małych plikach, ale jest to mniej powszechne. Zwykle przyczyną problemu są duże pliki.

Jak naprawić nie można odczytać z pliku źródłowego lub błędy dysku2

Poprawka nr 1: Niedopasowane systemy plików

Niedopasowane systemy plików to najwygodniejszy scenariusz do zdiagnozowania, ale też najtrudniejszy do naprawienia. Jeśli używasz systemu Windows 8 lub Windows 10, prawdopodobnie Twój system plików to NTFS. Jeśli używasz systemu Windows 7, może to być FAT32 lub NTFS.

NTFS jest zupełnie inny niż FAT32 i może z łatwością obsługiwać większe pliki. FAT32 to starszy system plików. Jeśli dysk, z którego przesyłasz dane, jest w systemie FAT32, maksymalny rozmiar pliku, który może obsłużyć, to 4 GB. Jeśli przenoszony plik jest nawet zbliżony do tego rozmiaru, może to powodować problemy.

 1. Wybierz dysk twardy z plikiem, który kopiujesz.

 2. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz właściwości.

 3. Zidentyfikuj system plików.

 4. Powtórz dla dysku docelowego.

Jeśli oba systemy plików to NTFS, przejdź do poprawki nr 2. Jeśli jeden dysk to FAT32, czytaj dalej.

Zwykle nie można w pierwszej kolejności skopiować dużych plików do systemu FAT32, ale zdarzały się przypadki, gdy ktoś używał rozdzielacza plików, aby podzielić plik na mniejsze części, a następnie plik został uszkodzony na dysku. System operacyjny Windows nie rozpoznaje, że plik został uszkodzony i po prostu odczytuje duży lub uszkodzony plik.

Jeśli to widzisz, znajdź program, który dzieli plik na mniejsze części i spróbuj ponownie. Możesz Google „rozdzielacz plików” i znaleźć szeroką gamę rozdzielaczy lub możesz po prostu użyć GSplit, który jest w 100% darmową i w pełni funkcjonalną aplikacją. Tak czy inaczej, zainstaluj program, podziel plik na dysku, przenieś go zgodnie z pierwotnym zamierzeniem, a następnie odbuduj go.

Poprawka nr 2: Złe sektory

Sektor to miejsce do przechowywania. Podczas formatowania dysku twardego częścią procesu jest podzielenie dysku twardego (HDD) na poszczególne sekcje, które będą używane niezależnie do przechowywania danych lub do zbiorczego przechowywania większych plików.

Złe sektory to po prostu błędy oprogramowania, które oznaczają, że komputer nie może odczytać danych w tym sektorze. Mogą być spowodowane faktycznymi uszkodzeniami fizycznymi, ale jest to mniej powszechne.

Aby sprawdzić uszkodzone sektory:

 1. Wybierz dysk twardy, z którego próbujesz skopiować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Nieruchomości, a później Zakładka Narzędzia.

 3. Wybierz Sprawdź przycisk.

 4. Pozwól, aby proces się zakończył.
 5. Powtórz dla dysku docelowego.

Narzędzie do sprawdzania dysku jest samowystarczalne i poinformuje Cię, czy znajdzie uszkodzone sektory i będzie w stanie je naprawić w większości przypadków. Jednak ten proces może uszkodzić plik, który próbujesz przenieść. Więc bądź tego świadomy, zanim to zrobisz.

Jeśli wolisz, możesz również uruchomić sprawdzanie dysku z wiersza polecenia.

 1. Otwórz okno CMD jako administrator.

 2. Wpisz lub wklej „chkdsk D: / f” i naciśnij Enter. Zmień „D:” na odpowiednią literę dysku twardego.

 3. Niech proces się zakończy.

Jeśli były uszkodzone sektory i zostały pomyślnie naprawione, system Windows może być w stanie przenieść plik.

Poprawka nr 3: uprawnienia do plików

Czasami system Windows myli się z uprawnieniami do plików i ma problemy z puszczeniem. Może się to również zdarzyć, jeśli ktoś wyśle ​​Ci plik, a system Windows nie przyzna Ci prawa własności do tego pliku. Może to powodować błędy „nie można odczytać z pliku źródłowego lub dysku”.

Jest to jednak łatwe do naprawienia.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który próbujesz skopiować i wybierz Nieruchomości.

 2. Wybierz Zakładka Bezpieczeństwo a następnie kliknij Edytować w centrum.

 3. Wybierz Dodaj przycisk w centrum.

 4. Wpisz swoją nazwę użytkownika komputera w polu na dole i wybierz Sprawdź nazwy.

 5. Wybierać ok. Spowoduje to powrót do poprzedniego ekranu.

 6. Wybierz swoją nazwę użytkownika w górnym oknie, a następnie zaznacz pole obok Pełna kontrola w dolnym polu.

 7. Wybierać Zastosować i wtedy ok.

System Windows powinien teraz umożliwiać przenoszenie pliku zgodnie z potrzebami bez powodowania błędu „nie można odczytać z pliku źródłowego lub dysku”.