Jak dodać dni do daty w Smartsheet

Smartsheet to popularne oprogramowanie do zarządzania pracą. Oferuje różne opcje ułatwiające planowanie i zarządzanie projektami, zadaniami, kalendarzami itp. Śledzenie dat stanowi ważny czynnik w każdym oprogramowaniu do zarządzania. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dodawać dni do daty w Smartsheet, czytaj dalej.

Jak dodać dni do daty w Smartsheet

Jak dodać dni do daty?

Jeśli chcesz zachować porządek w swoich projektach i wybrać termin realizacji w Smartsheet, możesz to zrobić, stosując różne formuły.

Jeśli masz datę rozpoczęcia swojego projektu, powiedzmy 1 czerwca 2012 r., i musisz zakończyć go do końca miesiąca, możesz zastosować następującą formułę: =[Data rozpoczęcia]@wiersz + 29 w kolumnie terminów.

Możesz to wypisać, ale możesz też skorzystać z tej opcji:

 1. Rodzaj “=” w kolumnie Termin, tuż obok daty rozpoczęcia.

 2. Wybierz datę rozpoczęcia.
 3. Umieść znak plus (+) obok daty rozpoczęcia.

 4. Podaj liczbę dni, które chcesz dodać do daty (w tym przypadku 29).

 5. Naciśnij enter."

Otóż ​​to! Pomyślnie dodałeś dni do daty. Wprowadzone liczby są domyślnie traktowane jako dni.

Dodawanie tej samej liczby dni do każdej daty rozpoczęcia

Co się stanie, jeśli masz różne daty rozpoczęcia projektu, ale masz 30 dni na ukończenie każdego z nich? Jeśli chcesz wprowadzić terminy za pomocą jednej prostej formuły, wykonaj następujące kroki:

 1. Rodzaj “=” w kolumnie Termin, tuż obok daty rozpoczęcia.

 2. Wybierz datę rozpoczęcia.
 3. Umieść znak plus (+) obok daty rozpoczęcia.

 4. Podaj liczbę dni, które chcesz dodać do daty (w tym przypadku 30).

 5. Naciśnij enter."

 6. Wybierz tę komórkę.
 7. Zobaczysz mały kwadrat w prawym dolnym rogu komórki. Naciśnij kwadrat i zacznij go przesuwać w dół/w górę.

 8. Teraz Twoja formuła zostanie automatycznie przeniesiona do wszystkich wybranych komórek.

Dodawanie innej liczby dni do każdej daty rozpoczęcia

Często zdarza się, że różne projekty muszą być zrealizowane w różnych ramach czasowych. W takim przypadku najlepiej użyć kolumny „Czas trwania”. Tutaj możesz określić liczbę dni, które powinny Ci zająć dla każdego projektu. Następnie możesz użyć prostego wzoru do obliczenia terminu:

 1. Rodzaj “=” w kolumnie Termin, tuż obok daty rozpoczęcia.
 2. Wybierz datę rozpoczęcia.
 3. Umieść znak plusa obok daty rozpoczęcia.
 4. Wybierz czas trwania z kolumny czasu trwania.
 5. Naciśnij enter."
 6. Zobaczysz termin realizacji tego projektu. Jeśli chcesz zastosować tę formułę do innych projektów, użyj małego kwadratu w prawym dolnym rogu komórki, aby przesunąć go w dół/w górę.

Co się stanie, gdy zmienisz datę rozpoczęcia?

Zdecydowałeś się rozpocząć projekt nieco później, ale nie jesteś pewien, czy wpłynie to na twoją formułę. Nie martw się! Gdy zmienisz datę rozpoczęcia, Smartsheet automatycznie dostosuje datę zakończenia. Jeśli czas trwania jest nadal taki sam, po prostu policzy dni od wprowadzonej daty.

Co się stanie, gdy zmienisz czas trwania?

Jeśli Twój projekt wymaga ukończenia w krótszym czasie lub chcesz przedłużyć ten okres do jego zakończenia, możesz to zrobić na dwa sposoby. Możesz zmienić liczbę w kolumnie czasu trwania lub zmienić liczbę w formule, w zależności od tego, jak pierwotnie utworzono formułę.

Jeśli w formule określiłeś liczbę dni, możesz ją po prostu usunąć i wstawić nową liczbę.

Jeśli użyłeś kolumny "Czas trwania", możesz zmienić tam liczbę, nacisnąć "Enter", a formuła automatycznie się zaktualizuje, pokazując nowy termin.

Odejmowanie dni od daty

Jeśli chcesz odjąć dni od określonej daty, możesz użyć prostej formuły:

 1. Rodzaj “=” w kolumnie, w której chciałbyś uzyskać wynik.

 2. Wybierz datę.
 3. Umieść znak minus (-) obok daty.

 4. Wprowadź liczbę dni, które chcesz odjąć.

 5. Naciśnij enter."

Włączanie zależności

Ta funkcja reprezentuje sposób automatycznego obliczania dat, w których zmieniają się wartości czasu trwania (jak długo coś będzie trwać) i poprzedników (co musi się wydarzyć, zanim wydarzy się coś innego). Jeśli zdecydujesz się to włączyć, oto niektóre z funkcji, których możesz użyć:

 1. Jeśli wprowadzisz datę rozpoczęcia i zakończenia, kolumna czasu trwania zostanie obliczona automatycznie.
 2. Możesz wprowadzić liczbę dni roboczych w tygodniu, dni wolnych od pracy, dni urlopu itp. Pomoże to obliczyć terminy realizacji Twoich projektów.
 3. Jeśli zmienisz datę rozpoczęcia i/lub termin płatności, odpowiednia kolumna zostanie automatycznie dostosowana.

Oto jak możesz włączyć zależności:

 1. Wybierz żądaną kolumnę i dotknij "Edytuj ustawienia projektu".

 2. Zaznacz pole wyboru „Włączone zależności”.

 3. Zobaczysz nowe opcje.
 4. Wybierz kolumny, które mają być używane jako „Kolumna poprzednika” i „Kolumna czasu trwania”. Jeśli nie masz tych kolumn, Smartsheet wstawi je automatycznie.

Należy pamiętać, że po włączeniu tej funkcji nie można umieszczać formuł w kolumnach.

Jak zmienić format daty w Smartsheet?

Format daty wyświetlany w Smartsheet jest oparty na preferencjach regionalnych określonych podczas tworzenia konta. Na przykład, jeśli „Preferencje regionalne” są ustawione na „Angielski (Stany Zjednoczone)”, daty będą wyświetlane w formacie miesiąc/dzień/rok. Możesz to zmienić, wykonując następujące kroki:

 1. Otwórz Smartsheet.
 2. Przejdź do ikony „Konto”.

 3. Dotknij "Ustawienia osobiste".

 4. Dotknij "Ustawienia".

 5. Wybierz opcję w sekcji „Preferencje regionalne”.

 6. Po wybraniu opcji zobaczysz podgląd formatów daty i liczb, dzięki czemu możesz wybrać, co chcesz przed zapisaniem zmian.
 7. Po wybraniu opcji dotknij "Zapisz".

 8. Nowe ustawienie zostanie zastosowane do Twoich arkuszy.

Skróty klawiaturowe Smartsheet

Smartsheet oferuje różne skróty klawiaturowe, których można używać do dat. Pozwoli to na szybszą pracę i oszczędność czasu podczas pracy w arkuszach. Poniżej znajdziesz niektóre skróty:

 • t – Wstawianie dzisiejszej daty.
 • +n – Wprowadzanie daty w dniach od dzisiaj. Na przykład, jeśli dzisiaj jest 06/09/2021, naciskając +3, wpiszesz 06/12/2021.
 • -n – Wprowadzanie daty w dniach poprzedzających dzień dzisiejszy. Na przykład, jeśli dzisiaj jest 06/09/2021, naciskając -5, wpiszesz 06/04/2021.
 • niedz, pon, wt, śr, czw, pt, sob – Wprowadzanie daty pasującej do konkretnego dnia w bieżącym tygodniu. Na przykład, jeśli dzisiejsza data to 06.09.2021, wpisując „niedziela”, wpisz 06/06/2021.
 • tak – Wczorajsza data.
 • tom – jutrzejsza randka.
 • ostatni tydzień – Aktualna data -7 dni.
 • następny tydzień – Aktualna data +7 dni.

Należy pamiętać, że te skróty działają tylko w języku angielskim.

Smartsheet: wyjaśnione!

Teraz nauczyłeś się dodawać dni do daty w Smartsheet i masz więcej informacji o samym oprogramowaniu. Jest to niezawodne, wydajne i oszczędzające czas oprogramowanie, które pomoże Ci zapewnić terminową realizację wszystkich Twoich projektów. Jeśli więc korzystasz już ze Smartsheet lub myślisz o jego użyciu, na pewno dowiesz się o nim więcej, czytając ten przewodnik.

Czy kiedykolwiek używałeś Smartsheet? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej!